تارا دنده ای V1

قیمت صفر تارا دنده ای V1

آخرین به روز رسانی: 1 ساعت پیش
قیمت بازار 1402 785,000,000 1 ساعت پیش 0.64%
قیمت کارخانه 1402 394,494,000 1402/10/4 0%
قیمت بازار 1401 755,000,000 1 ساعت پیش 0.67%
قیمت بازار 1400 725,000,000 1 ساعت پیش 0.69%