قیمت تیبا صندوق دار SX بنزینی

به روز رسانی دیروز
تیبا
1400
|
قیمت بازار
0.00
134,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
دیروز
1399
|
قیمت بازار
0.00
130,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
دیروز
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
100,600,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
1400/03/18
1399
|
قیمت بازار
0.00
131,000,000
تومان
با رینگ آلومینیومی - سایپا
دیروز