قیمت تیبا صندوق دار SX بنزینی

به روز رسانی دیروز
تیبا
1401
|
قیمت بازار
0.00
195,000,000
تومان
سایپا
دیروز
1401
|
قیمت نمایندگی
0.00
119,940,000
تومان
سایپا
8 روز پیش
1400
|
قیمت بازار
0.00
187,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
دیروز
1399
|
قیمت بازار
0.00
181,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
دیروز