زامیاد پادرا پلاس بنزینی

قیمت صفر زامیاد پادرا پلاس بنزینی

آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار بنزینی 1402 لاستیک رادیال - سایپا 655,000,000 دیروز 0%
قیمت بازار بنزینی 1402 سایپا 645,000,000 دیروز 0%
قیمت کارخانه بنزینی 1402 لاستیک رادیال - سایپا 616,890,000 1402/12/5 0%
قیمت بازار بنزینی 1401 سایپا 600,000,000 1402/12/28 -1.64%
قیمت بازار بنزینی 1401 سایپا - لاستیک رادیال 615,000,000 1402/12/28 -0.81%
قیمت بازار بنزینی 1400 سایپا 590,000,000 1402/12/28 0%