زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز

قیمت صفر زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز

آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت کارخانه دوگانه سوز 1403 آپشنال رادیال SVD - سایپا 627,700,000 دیروز 0%
قیمت کارخانه دوگانه سوز 1403 آپشنال SVD 627,700,000 4 روز پیش 0%
قیمت کارخانه دوگانه سوز 1403 آپشنال - سایپا 622,000,000 1403/2/31 0%
قیمت بازار دوگانه سوز 1402 آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 630,000,000 دیروز 0%
قیمت بازار دوگانه سوز 1402 آپشنال - سایپا 600,000,000 دیروز 0%
قیمت کارخانه دوگانه سوز 1402 آپشنال رادیال SVD - سایپا 571,090,000 1403/1/18 0%
قیمت کارخانه دوگانه سوز 1402 آپشنال SV - سایپا 553,620,000 1403/1/18 0%
قیمت بازار دوگانه سوز 1401 آپشنال - سایپا 590,000,000 1402/12/28 -1.67%
قیمت بازار دوگانه سوز 1401 آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 615,000,000 1402/12/28 0%
قیمت بازار دوگانه سوز 1401 آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا 635,000,000 1402/12/28 0%
قیمت بازار دوگانه سوز 1401 آپشنال با هیدرولیک - سایپا 605,000,000 1402/12/28 0%
قیمت بازار دوگانه سوز 1400 آپشنال - سایپا 570,000,000 1402/12/28 -1.72%