عزم فولکس‌واگن برای معرفی خودران‌ها تا سال 2025

شرکت فولکس‌واگن قصد دارد تا سال 2025 یک خودروی کاملاً خودران معرفی نماید و به همین دلیل در حال کار بر روی توسعه این فناوری است.

فولکس‎واگن روی حمل و نقل برقی، فناوری خودران، سرویس‎های جدید حمل و نقل و دیجیتالی کردن داده‎های مربوط به خودروها و مکان‎ها 44 میلیارد یورو سرمایه‎گذاری می‎کند.در دورانی که چندین شرکت در حال کار بر روی فناوری خودران‌ها هستند، فولکس‌واگن نیز در ماه مارس سال جاری آزمایش بر روی 5 نمونه برقی از مدل گلف را در شهر هامبورگ شروع کرد.

این خودروها به حسگرهایی مجهز بوده که شامل هفت رادار، یازده لیزر، 14 دوربین و 14 حسگر مافوق صوت هستند. این مجموعه قادر است در هر دقیقه 5 گیگابایت داده را دریافت و توسط کامپیوتر پیشرفته تحلیل کند که برابر با قدرت پردازش 15 لپتاپ است.

فولکسواگن این خودروهای برقی آزمایشی را تحت شرایط مختلف بررسی کرده که هر مرحله تقریباً یک هفته زمان برده و خودروها چندین مرتبه در روز در مسیرهایی با شرایط ویژه و به طول 3 کیلومتر، رانده شدهاند.

خودران آزمایشی فولکس واگن

آقای Alexander Hitzinger که مدیریت بخش خودروهای خودران فولکسواگن را برعهده دارد، فناوری خودران را یکی از بزرگترین چالشهای عصر حاضر خوانده چراکه خودروها باید توانایی شناخت و درک محیط اطراف خود را داشته باشند و غیر از آن، برای رویارویی با بینهایت موقعیت احتمالی که ممکن است پیش آیند، نیز آمادگی پیدا کنند.

برای فائق آمدن بر این مشکلات، فولکسواگن روی حمل و نقل برقی، فناوری خودران، سرویسهای جدید حمل و نقل و دیجیتالی کردن دادههای مربوط به خودروها و مکانها 44 میلیارد یورو سرمایهگذاری میکند. این شرکت اعتقاد دارد که این سرمایهگذاری به ساخت خودرویی بدون فرمان و پدال منجر خواهد شد.

به عنوان بخشی از این برنامه، فولکسواگن ماه قبل بخش خودروهای خودران را افتتاح کرد. این بخش که در همکاری با ARGO AI فعالیت میکند، بر فناوری سطح 4 و 5 خودران تمرکز داشته و برنامههای زیادی برای رانندگی خودران محصولات گروه فولکسواگن را دربرخواهد گرفت.

هرچند که فولکسواگن از گلف برقی به عنوان بستری برای آزمایش و توسعه فناوری خودران استفاده میکند اما اولین نمونههای مجهز به فناوری سطح 4 و سطح 5 در رده خودروهای تجاری ارائه خواهند شد. این شرکت همچنین به عرضه وسایل نقلیه ویژهای همچون ونها و تاکسیهای خودران نیز فکر میکند.

مترجم :