روغن موتور مناسب انواع پژو ایران خودرو

در مقاله امروز به سراغ خانواده محصولات پژو می‌رویم و به معرفی روغن موتور مناسب پژو داخلی مانند پژو 206، پژو 207، پژو 405، پژو پارس و پژو 2008 ایران خودرو می‌پردازیم. در ادامه مقاله، مشخصات و ویژگی‌های بهترین روغن موتو پژو وارداتی مانند پژو 301 و پژو 508 ایران خودرو را خواهیم گفت. همچنین نوع روغن پژو، حجم و اندازه و سطح روغن موتور پژو را در هردو حالت فیلتر روغن موتور (یعنی با فیلتر و بدون فیلتر) را مشخص می‌کنیم. در انتهای هر بخشی نیز زمان تعویض روغن موتور پژو براساس توصیه ایساکو را هم ذکر کرده‌ایم. باما همراه شوید!

روغن موتور مناسب پژو 206

مشخصات روغن موتور مناسب پژو 206 ایران خودرو، برای انواع موتورهای TU3 با حجم موتور 1.4 لیتر و موتورهای TU5 با حجم موتور 1.6 لیتر مطابق جدول زیر است:

شاخص API شاخص SAE
SL 10w40

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

اندازه و سطح روغن موتور پژو 206

درباره روغن موتور پژو 206 به نکات زیر توجه داشته باشید:

1- میزان کم کردن روغن یا مصرف روغن موتور پژو 206 در هر 1000 کیلومتر، حدود 0.3 تا 0.5 لیتر است.

2- از افزودن هرگونه مکملی به روغن موتور پژو 206 اکیدا خودداری کنید.

3- در هنگام خریداری روغن موتور پژو 206، از خریداری روغن موتوری که سه سال از تاریخ ساخت آن گذشته باشد، خودداری کنید.

حجم روغن 206 با فیلتر حجم روغن 206 بدون فیلتر
3.2 لیتر 3.0 لیتر

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

زمان تعویض روغن پژو 206

1- در صورتیکه خودرو پژو 206 بیش از شش ماه پیمایش نداشته باشد، تعویض روغن موتور پژو 206 الزامی خواهد بود.

2- در شرایط عادی، زمان تعویض روغن موتور پژو 206 در هر 10 هزار کیلومتر است.

3- در زمان تعویض روغن موتور پژو 206، تعویض فیلتر روغن 206 نیز الزامی است.

روغن موتور مناسب پژو 207

مشخصات روغن موتور مناسب پژو 207 ایران خودرو، دقیقا مشابه روغن موتور 206 بوده و مطابق جدول زیر است:

شاخص API شاخص SAE
SL 10w40

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

اندازه و سطح روغن موتور پژو 207

درباره روغن موتور پژو 207 به نکات زیر توجه داشته باشید:

1- میزان کم کردن روغن یا مصرف روغن موتور پژو 207 در هر 1000 کیلومتر، حدود 0.3 تا 0.5 لیتر است.

2- از افزودن هرگونه مکملی به روغن موتور پژو 207 اکیدا خودداری کنید.

3- در هنگام خریداری روغن موتور پژو 207، از خریداری روغن موتوری که سه سال از تاریخ ساخت آن گذشته باشد، خودداری کنید.

حجم روغن 207 با فیلتر
3.4 لیتر

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

زمان تعویض روغن پژو 207

1- در صورتیکه خودرو پژو 207 بیش از شش ماه پیمایش نداشته باشد، تعویض روغن موتور پژو 206 الزامی خواهد بود.

2- در شرایط عادی، زمان تعویض روغن موتور پژو 207 در هر 10 هزار کیلومتر یا هر یکسال (هرکدام زودتر فرا برسد) است.

3- در زمان تعویض روغن موتور پژو 207، تعویض فیلتر روغن 207 نیز الزامی است.

روغن موتور مناسب پژو 301 وارداتی

مشخصات روغن موتور مناسب پژو 301 وارداتی ایران خودرو، که به موتور EC5 مجهز بوده، مطابق جدول زیر است:

شاخص
API
شاخص
SAE
حجم روغن
با فیلتر
حجم روغن
بدون فیلتر
SN 10w40 3.25 لیتر 3.0 لیتر

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

زمان تعویض روغن موتور پژو 301 وارداتی

طبق توصیه پژو، سطح روغن موتور پژو 301 را باید در هر 3000 تا 5000 کیلومتر، بررسی کنید. زمان تعویض روغن موتور پژو 301 نیز در هر 10 هزار کیلومتر است. بعد از تعویض روغن موتور پژو 301، فیلتر روغن 301 را هم تعویض کنید.

روغن موتور مناسب پژو 405

مشخصات روغن موتور مناسب پژو 405GLX ایران خودرو که به موتور XU7 به حجم 1.8 لیتر مجهز بوده، همچنین مشخصات روغن موتور مناسب پژو 405SLX ایران خودرو که به موتور TU5 به حجم 1.6 لیتر مجهز بوده، مطابق جدول زیر است:

شاخص API شاخص SAE
SL 10w40

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

اندازه و سطح روغن موتور پژو 405

حجم روغن 405 با فیلتر حجم روغن 405 بدون فیلتر
4.75 لیتر 4.4 لیتر

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

زمان تعویض روغن پژو 405

طبق توصیه ایران خودرو، زمان تعویض روغن موتور پژو 405 در هر 10 هزار کیلومتر یا هر یکسال (هرکدام زودتر فرا برسد) است. بعد از تعویض روغن موتور پژو 405، فیلتر روغن را هم باید تعویض کنید.

روغن موتور مناسب پژو 508 وارداتی

مشخصات روغن موتور مناسب پژو 508 ایران خودرو، که به موتور EP6 به حجم 1.6 لیتر مجهز بوده، مطابق جدول زیر است:

شاخص
API
شاخص
SAE
حجم روغن
با فیلتر
حجم روغن
بدون فیلتر
SN 10w40 4.25 لیتر 4.0 لیتر

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

زمان تعویض روغن پژو 508

طبق توصیه پژو، زمان تعویض روغن موتور پژو 508 در هر 5000 کیلومتر است. بعد از تعویض روغن موتور پژو، فیلتر روغن 508 را هم تعویض کنید.

روغن موتور مناسب پژو 2008

مشخصات روغن موتور مناسب پژو 2008 ایران خودرو، که به موتور EP6 به حجم 1.6 لیتر مجهز بوده، مطابق جدول زیر است:

شاخص API شاخص SAE
SN 10w40

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

اندازه و سطح روغن موتور پژو 2008

حجم روغن 2008 با فیلتر حجم روغن 2008 بدون فیلتر
4.25 لیتر 4.0 لیتر

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

زمان تعویض روغن پژو 2008

طبق توصیه ایران خودرو، زمان تعویض روغن موتور پژو 2008 در هر 5 هزار کیلومتر است. بعد از تعویض روغن موتور پژو، فیلتر روغن 2008 را هم باید تعویض کنید.

روغن موتور مناسب پارس XU7

مشخصات روغن موتور مناسب پژو پارس سال (معمولی) ایران خودرو، که به موتور XU7 به حجم 1.8 لیتر مجهز بوده، مطابق جدول زیر است:

شاخص
API
شاخص
SAE
حجم روغن
با فیلتر
حجم روغن
بدون فیلتر
SJ 20w50 4.75 لیتر 4.4 لیتر

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

روغن موتور مناسب پارس TU5

مشخصات روغن موتور مناسب پژو پارس LX ایران خودرو، که به موتور TU5 به حجم 1.6 لیتر مجهز بوده، مطابق جدول زیر است:

شاخص
API
شاخص
SAE
حجم روغن
با فیلتر
حجم روغن
بدون فیلتر
SL 10w40 3.25 لیتر 3.0 لیتر

*اطلاعات جدول فوق، براساس دفترچه راهنمای ایران خودروست.

زمان تعویض روغن پژو پارس

طبق توصیه ایران خودرو، زمان تعویض روغن موتور پژو پارس در هر 10 هزار کیلومتر یا هر یکسال (هرکدام زودتر فرا برسد) است. بعد از تعویض روغن موتور پژو، فیلتر روغن پارس را هم باید تعویض کنید.

مشکل روغن ریزی موتور پژو

جهت راهنمایی بیشتر مالکان خودروهای پژو، توصیه می‌کنیم مطالب حل مشکل روغن ریزی موتور TU5 و همچنین نحوه تعویض روغن موتور TU را نیز از دست ندهید.

قیمت روغن موتور پژو

در مطلب قیمت روغن موتور خودرو، می‌توانید از آخرین و جدیدترین قیمت روغن موتور ایرانی و همچنین جدیدترین قیمت روغن موتور خارجی از انواع برندهای پرفروش بازار کشورمان، مطلع شوید. آخرین خبرهای مرتبط با قیمت روغن موتور در ایران را نیز می‌توانید در همین مطلب، پیگیری کنید.


روغن موتور مناسب پراید

اگر مالک خودروهای پراید انژکتوری، پراید انژکتوری یورو4 و حتی پراید کاربراتوری هستید، در مطلب روغن موتور مناسب پراید، همه چیز را درباره روغن مناسب پراید و زمان تعویض روغن پراید توضیح داده‌ایم.

روغن موتور مناسب سمند

اگر مالک خودروهای سمند ال ایکس، سمند EF7، سمند سورن و حتی سمند سریر هستید، در مطلب روغن موتور مناسب سمند، اطلاعات جالب و مفیدی درباره زمان تعویض روغن موتور سمند، نحوه تعویض روغن سمند و بهترین روغن موتور سمند براساس توصیه ایران خودرو را مطالعه خواهید کرد.

روغن موتور مناسب دنا

اگر مالک خودروهای دنا، دنا پلاس معمولی و دنا پلاس توربو هستید، در مطلب روغن موتور مناسب انواع دنا، اطلاعات جالب و مفیدی درباره زمان تعویض روغن موتور دنا، نحوه تعویض روغن دنا و بهترین روغن موتور دنا براساس توصیه ایران خودرو را مطالعه خواهید کرد.

روغن موتور مناسب شاهین

اگر مالک خودرو شاهین سایپا هستید، در مطلب روغن موتور مناسب شاهین، اطلاعات جالب و مفیدی درباره زمان تعویض روغن موتور و روغن گیربکس شاهین، نحوه تعویض روغن شاهین و بهترین روغن موتور شاهین براساس توصیه خودروسازی سایپا را مطالعه خواهید کرد.

راهنمای خرید روغن موتور

در مطلب خرید روغن موتور خودرو، می‌توانید با نحوه کارایی و عملکرد روغن موتور در پیشرانه خودروها، انواع روغن موتور معدنی و صنعتی، روغن موتورهای تک‌درجه و چنددرجه، گرانروی روغن موتور، کیفیت روغن موتور و همچنین استانداردهای معروف API و SAE در روغن موتور خودروها آشنا شوید.

راهنمای تشخیص روغن موتور تقلبی

در زمان خرید روغن موتور، روش‌هایی وجود دارد که می‌توانید با کمک آنها، از فیک‌بودن یا اورجینال‌بودن روغن‌ها مطمئن شوید. مثلا رنگ روغن موتور، کیفیت و نحوه بسته‌بندی قوطی روغن موتور و حتی مراکز خرید و فروش روغن موتور، از جمله روش‌هایی هستند که می‌توان به اصالت روغن‌ها پی‌برد. در مطلب تشخیص روغن موتور تقلبی و اصلی این روش‌ها را بصورت کامل، مطالعه کنید.

روغن موتور مناسب گرما و سرما

در مطلب روغن موتور مناسب زمستان و تابستان به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا گرما و دمای موتور، تاثیری بر عملکرد روغن موتور دارد یا خیر. سپس به این موضوع می‌پردازیم که چرا برخی خودروسازان، تعویض روغن موتور را برای فصل گرما و فصل سرما، پیشنهاد کرده‌اند.

روغن موتور ایرانی بخریم یا خارجی؟!

تلاش کرده‌ایم تا در مطلب روغن موتور ایرانی بخریم یا خارجی به این سوال کلیشه‌ای پاسخ می‌دهیم که آیا کیفیت روغن موتور ایرانی با روغن موتور خارجی متفاوت است؟ آیا منطقی است که با روغن موتورهای گران‌قیمت را برای خودروهای معمولی استفاده کنیم؟

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : باما