واردات اجباری تا قبل از زمستان 1401

واردات اجباری تا قبل از زمستان 1401

پرونده واردات خودرو، در شرایط پیچیده‌تری قرار گرفته است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز واردکنندگان، که سقف یک میلیارد یورویی برای آن درنظر گرفته شده، همچنان با مشکلاتی مواجه است. همین موضوع سبب شده تا وزارت صمت، از برخی واردکنندگان بخواهد تا ارز موردنیازشان را از سایر روش‌های ممکن، تامین کنند. 

وزارت صمت از واردکنندگان خواسته که تا قبل از زمستان، بخشی از خودروها را به کشور بیاورندالبته واردکنندگان خودرو هم به شرطی پذیرفته‌اند که وزارت صمت، برخی از قوانین و محدودیت‌های واردات را یا اصلاح کند یا اجرای آنها را به تعویق بیاندازد. اما این پایان ماجرا نیست؛ وزارت صمت همچنین از واردکنندگان خواسته که تا قبل از فرا رسیدن زمستان 1401 و هرطور که شده، بخشی از خودروها را وارد کشور کنند؛ حتی اگر این خودروها، در حد چندین هزار دستگاه باشد.

دلیل اصرار وزارت صمت، احتمالا به فرمان 8 ماده‌ای ریاست جمهوری در اسفندماه سال 1400 برمی‌گردد که یکی از موارد آن، انجام واردات در جهت تنظیم بازار و رفع انحصار بود. از آنجایی که مدت زمان زیادی از ابلاغ دستور ریاست جمهوری گذشته اما هنوز، فرآیند واردات خودرو به سرانجام نرسیده، وزارت صمت در تلاش است تا با واردات اجباری، برخی از انتقادها را پاسخ دهد. حال باید منتظر ماند و دید 

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : باما