دعوتنامه ایران خودرو و شرایط طرح تبدیل مهر 1400

دومین سری دعوتنامه ایران خودرو با موعد مهر 1400 از تاریخ 17 مهرماه و به صورت زیر، صادر شده است:

 • تارا دستی با موعد مهر 1400
  • ویژه قراردادهای بدون سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 290.4 میلیون تومان.
  • با تحویل 45 روزه.
 • سورن پلاس با موعد مهر 1400
  • ویژه قراردادهای بدون سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 204.2 میلیون تومان.
  • با تحویل 45 روزه.
 • پژو پارس سال با موعد مهر 1400
  • ویژه قراردادهای بدون سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 122.4 میلیون تومان.
  • با تحویل 45 روزه.
 • پژو 207 پانوراما دستی با موعد مهر 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 216.2 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
  • قابل تبدیل به 207 دستی 181.1 میلیونی و تحویل 30 روزه.
 • دناپلاس با موعد مهر 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 191.5 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
  • قابل تبدیل به دناپلاس توربو اتومات 390 میلیونی با تحویل 45 روزه.

اولین سری دعوتنامه ایران خودرو با موعد تحویل مهرماه 1400 بدون تغییر قیمت (نسبت به شهریورماه) صادر شد. جزییات دعوتنامه‌هایی که تا تاریخ 12 مهرماه صادر شده‌اند، به شرح زیر است:

 • سمند LX داشبورد سورنی با موعد مهر 1400
  • ویژه قراردادهای بدون سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 117.6 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
 • سمند EF7 دوگانه با موعد مهر 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 139.5 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
  • قابل تبدیل به پارس ال ایکس 145.7 میلیونی و تحویل 30 روزه.
  • قابل تبدیل به پارس دوگانه 145.6 میلیونی و تحویل 30 روزه.
 • دنا پلاس توربو اتومات با موعد مهر 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 390 میلیون تومان.
  • با تحویل 45 روزه.
  • قابل تبدیل به راناپلاس 180.3 میلیونی با تحویل 30 روزه.
  • قابل تبدیل به سورن پلاس 204.2 میلیونی با تحویل 60 روزه.
 • دنا با موعد مهر 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 172.9 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
  • قابل تبدیل به دناپلاس توربو اتومات 390 میلیونی و تحویل 45 روزه.
 • رانا پلاس با موعد مهر 1400
  • قیمت مبنای 180.3 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
 • پژو 206 تیپ 2 با موعد مهر 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 127.1 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
  • قابل تبدیل به 207 پانوراما دستی 216.2 میلیونی و تحویل 45 روزه.
 • پژو پارس TU5 با موعد مهر 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 145.7 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.

طرح تبدیل ایران خودرو - مهر 1400

طرح تبدیل ایران خودرو ویژه مهرماه 1400 از روز چهارشنبه 14 مهرماه در نمایندگی‌های فعال شده و تا 30 مهرماه یا تا زمان تکمیل ظرفیت فروش نیز ادامه دارد. این طرح تبدیل ویژه قراردادهای پیش فروش ایران خودروست که دعوتنامه آنها صادر شده اما مشتریان برای تکمیل وجه اقدام نکرده‌اند:

»» طرح تبدیل ایران خودرو - ویژه مهر (PDF) ««

دعوتنامه ایران خودرو - شهریور 1400

شرکت ایران خودرو از تاریخ 17 شهریورماه، دعوتنامه سه محصول دیگرش را با موعد شهریورماه 1400 و بصورت زیر، صادر کرده است:

 • سورن پلاس با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای بدون سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 189.3 میلیون تومان.
  • با تحویل 60 روزه.
 • تارا دستی با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای بدون سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 290.4 میلیون تومان.
  • با تحویل 45 روزه.
 • سمند EF7 بنزینی با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 132.7 میلیون تومان.
  • با تحویل 45 روزه.
  • قابل تبدیل به پارس سال با قیمت 140.2 میلیون و تحویل 30 روزه

دعوتنامه ایران خودرو با موعد شهریور 1400 که از تاریخ 14 شهریورماه 1400 صادر شده‌اند:

 • پژو 207 پانوراما دستی با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 216.2 میلیون تومان.
  • با تحویل 45 روزه.

دعوتنامه ایران خودرو با موعد شهریور 1400 که از تاریخ 31 مردادماه 1400 صادر شده‌اند:

 • سمند بنزینی داشبورد سورنی با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای بدون سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 117.6 میلیون تومان.
  • با تحویل 45 روزه.
 • دنا با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 172.9 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
  • قابل تبدیل به دناپلاس توربو اتومات 390 میلیونی با تحویل 45 روزه.
 • دناپلاس با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 191.5 میلیون تومان.
  • با تحویل 45 روزه.
  • قابل تبدیل به دناپلاس توربو اتومات 390 میلیونی با تحویل 45 روزه.
 • دناپلاس توربو اتومات با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 390 میلیون تومان.
  • با تحویل 45 روزه.
  • قابل تبدیل به راناپلاس 180.3 میلیونی با تحویل 60 روزه.
  • قابل تبدیل به سورن پلاس 204.2 میلیونی با تحویل 60 روزه.
 • راناپلاس با موعد شهریور 1400
  • قیمت مبنای 180.3 میلیون تومان.
  • با تحویل 45 روزه.
  • قابل تبدیل به راناپلاس پانوراما 193.4 میلیونی با تحویل 45 روزه.

دعوتنامه ایران خودرو با موعد شهریور 1400 که از تاریخ 16 مردادماه 1400 صادر شده‌اند:

 • سمند EF7 دوگانه با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 139.5 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
  • قابل تبدیل به پارس TU5 با تحویل 30 روزه.
 • پژو پارس سال با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای بدون سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 122.4 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
 • پژو پارس TU5 با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 145.7 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
 • پژو 206 تیپ 2 با موعد شهریور 1400
  • ویژه قراردادهای با سود مشارکت.
  • قیمت مبنای 127.1 میلیون تومان.
  • با تحویل 30 روزه.
  • قابل تبدیل به 207 پانوراما دستی با تحویل 45 روزه.

طرح تبدیل ایران خودرو - شهریور 1400

شهریور 1400: طرح تبدیل محصولات ایران خودرو ویژه شهریورماه، از روز دوشنبه 1 شهریور، در نمایندگی ایران خودرو فعال شده است و تا روز چهارشنبه 31 شهریورماه یا تا زمان تکمیل ظرفیت فروش خودروها نیز ادامه دارد.

»» طرح تبدیل ایران خودرو - ویژه شهریور (PDF) ««

طبق اعلام ایران خودرو، طرح تبدیل شهریور 1400 تنها برای آن‌دسته از قراردادهای پیش فروش ایران خودروست که دعوتنامه آنها منقضی شده باشد.

تغییر رنگ برای قراردادهای فاقد دعوتنامه

مرداد 1400: طبق اعلام شرکت ایران خودرو، تغییر رنگ فقط برای قراردادهای فاقد دعوتنامه (یعنی قراردادهایی که دعوتنامه آنها هنوز صادر نشده)، امکان‌پذیر است. به همین منظور، ایران خودرو از نمایندگی‌هایش خواسته تا از این به بعد، از فرم زیر و از طریق سیستم سیتریکس، برای درخواست تغییر رنگ خودروها استفاده کنند:

»» فرم درخواست تغییر رنگ خودرو (PDF) ««

هشدار درباره فروش دعوتنامه ایران خودرو

مرداد 1400: شرکت ایران خودرو درباره خرید و فروش دعوتنامه‌های جعلی هشدار داده و از مشتریان خواسته تا قبل از نقل و انتقال خودرو، وضعیت سند خودرو را از طریق پروفایل کاربری یا از طریق نمایندگی ایران خودرو، استعلام کنند.

فروش دعوتنامه ایران خودرو بصورت جعلی، جدیدترین شگرد کلاهبرداران است. این سودجویان، اقدام به جعل اسناد حواله یا جعل دعوتنامه ایران خودرو می‌کنند و سپس برای جلب اعتماد خریداران، وکالت بلاعزل به آنها می‌دهند. در پایان نیز بعد از دریافت وجه نقد از خریداران، متواری می‌شوند.

شرکت ایران خودرو بارها درباره ممنوعیت خرید و فروش حواله ایران خودرو هشدار داده و گفته که خرید و فروش دعوتنامه نیز براساس قوانین قرعه‌کشی ایران خودرو، غیرقانونی بوده و حتی بصورت وکالتی نیز مجاز نخواهد بود.

ایران خودرو البته این نکته را هم گفته که در صورت فعال‌بودن امکان صلح در قرارداد مشتریان، این موضوع در پروفایل صاحب حواله یا صاحب دعوتنامه در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو قید خواهد شد. همچنین انجام صلح، فقط در نمایندگی محل ثبت‌نام امکان‌پذیر است و بصورت همزمان باید در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت شود.

شرایط تحویل حضوری ایران خودرو

تیر 1400: شرکت ایران خودرو از تاریخ 28 تیرماه، امکان «تحویل حضوری» محصولاتش را در سایت‌های تولیدی (به غیر از سایت خراسان) فراهم کرده است.

مشتریانی که قصد تحویل گرفتن خودرو درب کارخانه را دارند، بعد از دریافت پیامک ایران خودرو، باید به سامانه میز مشتری ایران خودرو به نشانی customer.ikco.ir مراجعه کنند، وارد حساب کاربری‌شان شوند و نهایتا گزینه «تحویل حضوری» را انتخاب کنند. در دستورالعمل زیر، نحوه درخواست تحویل حضوری خودروها نشان داده شده است:

»» نحوه درخواست تحویل حضوری ایران خودرو (PDF) ««

مجددا تاکید می‌کنیم که بدلیل مکانیزه بودن سیستم تحویل حضوری، اگر پیامک ایران خودرو را دریافت نکرده باشید و سپس اقدام به درخواست تحویل حضوری دهید، شرکت ایران خودرو به درخواست شما، هیچ ترتیب اثری نمی‌دهد. همچنین در صورت تحویل حضوری خودرو (به استثنای مشتریان 1099 و نمایندگی‌های شهرستان پلاک تهران) هزینه حمل به مشتری برگردانده می‌شود.


قرعه کشی ایران خودرو

برای اطلاع از برندگان قرعه کشی ایران خودرو و همچنین جهت اطلاع از آخرین خبرها درباره وضعیت ثبت نام ایران خودرو، لینک زیر را ببینید:

»» نتایج قرعه کشی ایران خودرو

سایت ایران خودرو

برای ثبت نام ایران خودرو و آگاهی از آخرین اطلاعیه های فروش ایران خودرو، به سایت فروش اینترنتی ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه کنید.

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر، متقاضیان خرید اینترنتی ایران خودرو می توانند با مرکز پشتیبانی این شرکت، به شماره تلفن 096440 تماس بگیرند.

فروش محصولات ایران خودرو

برای اطلاع از آخرین شرایط فروش فوری ایران خودرو، پیش فروش ایران خودرو و همچنین جهت دیدن به‌روزترین آگهی‌های محصولات ایران خودرو، لینک‌های زیر را مطالعه کنید:

»» خرید و فروش محصولات ایران خودرو

»» شرایط فروش فوری و پیش فروش ایران خودرو

قیمت محصولات ایران خودرو

آخرین قیمت روز خودرو و همچنین آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در سال 99 را در لینک های زیر ببینید:

»» قیمت روز خودرو

»» قیمت روز محصولات ایران خودرو

آمار تولید ایران خودرو

جدیدترین گزارش تولید ایران خودرو با تفکیک انواع محصولات ایران خودرو را در لینک زیر مطالعه کنید:

»» گزارش تولید ایران خودرو

آرشیو
 • 14 مهر 1400 طرح تبدیل ایران خودرو - مهر 1400
  PDF
 • 01 شهریور 1400 طرح تبدیل ایران خودرو - شهریور 1400
  PDF
 • 16 مرداد 1400 فرم درخواست تغییر رنگ خودرو فاقد دعوتنامه
  PDF
 • 28 تیر 1400 دستورالعمل تحویل حضوری ایران خودرو
  PDF
 • 02 تیر 1400 طرح تبدیل ایران خودرو ویژه تیر 1400
  PDF

نویسنده : مرتضی برجسته

7 دیدگاه

Amir93(5 روز پیش)

سلام. سورن پلاس با موعد مهر 1400ویژه قراردادهای بدون سود مشارکت.قیمت مبنای 204.2 میلیون تومان. بدون سود مشارکت هم افزایش قیمت دادن؟

Mostafa1(16 روز پیش)

با عرض سلام .من یه ماشین ۱سال و نیم پیش ثبت نام کردم بعد برج ۵ دعوتنامه برام اومد که تکمیل وجه کنم ولی پول نداشتم بعد گفتند دوباره اعلام میکنند ما هم منتظر شدیم تا یه مرتبه از ایران خودرو تهران برام احضار نامه اومد که یا انصراف بده یا تکمیل وجه کن من رفتم نمایندگی پرسیدم گفت سایت بسته و منقضیا هنوز اعلام نکردنند حالا هم من نمیدونم چیکار کنم .اخه اگه احضار نامه میفرستین چرا سایت بسته .اگه سایت بسته چرا احضار نامه میفرستین .ای چه وضعیه دیگه؟حالا من موندم با ۱سال و نیم پول دادن و هیچی تو دستمم نیومده حالا .شما بگید من چی باید بگم اخه؟

Karami68(22 روز پیش)

سلام تارا دستی اسمم در اومده میخواستم تکمیل وجه نکنم،آیا باز میتونم تو قرعه کشی ثبت نام کنم

W567JD5 (19 روز پیش)

نه

Masoud21(141 روز پیش)

باید پولش روازجایی جورکنم امتیازم باطل نشه ممنونم اگه کسی راهنما بشه قیمت پارس تیوفایورومیخوام تحویل خرداد یکساله بوده ممنوون بازم

Masoud21(141 روز پیش)

قیمت پارس تیوفایو تحویل خرداد۱۴۰۰چقدرمیشه راهنمایی کنیدلطفا ۴۰تومان بایستی میدادم باتوجه به افزایش قیمت چقدردیگه بایدبدم ممنون

Kiabavar(207 روز پیش)

سلام ، نمیشه بجای راناپلاس چیزدیگری تحویل بگیرم؟ فروش فوق العاده اسفندبودم