• ثبت نام سايپا براي مادران فرزند دوم

فروش ویژه از 12 بهمن‌ماه

ثبت نام سایپا برای مادران فرزند دوم: طرح جوانی جمعیت سایپا (بهمن 1402)

10 بهمن 1402 10:00

فروش خودرو مادران ویژه دهه فجر: 12 بهمن 1402

شرایط فروش فوق العاده خودرو و همچنین پیش فروش خودرو برای مادران، از سوی شرکت سایپا اعلام گردید. ثبت نام طرح جوانی جمعیت سایپا، از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1402/11/12 و از طریق سامانه فروش اینترنتی این شرکت به نشانی saipa.iranecar.ir آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت فروش نیز ادامه دارد:

ثبت نام خودرو مادران ویژه دهه فجر

در این مرحله از فروش خودرو ویژه مادران که به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر برگزار می‌شود، امکان ثبت نام از متقاضیان جدید نیز وجود دارد. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

شرایط فروش خودرو مادران ویژه دهه فجر (PDF)

فروش کوییک برای مادران: 1 بهمن 1402

فراخوان مرحله 33 در طرح حمایت از خانواده شرکت سایپا اعلام شد. براین اساس، متقاضیان واجد شرایطی که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سایپا در سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی، در خردادماه 1402 نسبت به ثبت نام اولیه خودرو کوییک GXR اقدام نموده و در تاریخ 1402/11/01 پیامک به ایشان ارسال گردیده است، هم‌اکنون امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل را دارند:

ثبت نام خودرو کوییک برای مادران

براساس بخشنامه فروش، موعد تحویل خودروها در هفته چهارم ماه‌های ذکر شده است. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

شرایط فروش کوییک GXR برای مادران (PDF)

فروش شاهین اتومات برای مادران: 30 دی 1402

فراخوان مرحله 32 ویژه طرح جوانی حمعیت سایپا اعلام شد. متقاضیانی که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خردادماه و دی‌ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین با گیربکس اتوماتیک اقدام نموده و در تاریخ 1402/10/30 پیامک به ایشان ارسال گردیده، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل را دارند:

ثبت نام شاهین اتومات برای مادران

جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

شرایط فروش شاهین اتومات برای مادران (PDF)

فروش فوق العاده خودرو برای مادران: 24 دی 1402

فراخوان مرحله 30 ثبت نام سایپا برای مادران، ویژه منتخبین سامانه یکپارچه که در خردادماه 1402 نسبت به پیش ثبت نام خودروهای شاهین اتوماتیک و ساینا اس اقدام کرده بودند، مطابق جدول زیر اعلام شده است:

ثبت نام خودرو برای مادران دارای دو فرزند

ثبت نام خودرو برای مادران، از روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 آغاز شده است. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

فروش فوق العاده خودرو برای مادران (PDF)

فروش کوییک برای مادران: 17 دی 1402

فراخوان مرحله 29 شرکت سایپا ویژه مشتریانی که در طرح جوانی جمعیت سایپا شرکت کرده‌اند، اعلام شد. بر همین اساس، متقاضیانی  که در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو داخلی در خردادماه 1402 نسبت به ثبت نام اولیه خودرو کوییک آر مدل جی ایکس اقدام نموده و در تاریخ 1402/10/17 نیز پیامک به ایشان ارسال گردیده است، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام خودرو را دارند:

فروش فوق العاده خودرو سایپا برای مادران

ثبت نام خودرو سایپا برای مادران دارای دو فرزند (یا بیشتر)، از روز یکشنبه مورخ 17 دی‌ماه 1402 آغاز شده است. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

فروش فوق العاده خودرو برای مادران (PDF)

فروش شاهین برای مادران: 3 دی 1402

شرایط فروش فوق العاده خودرو برای مادرانی که در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نسبت به انتخاب خودرو شاهین اتوماتیک اقدام کرده‌اند، از سوی این شرکت و مطابق جدول زیر اعلام شد:

ثبت نام طرح جوانی جمعیت سایپا

ثبت نام طرح جوانی جمعیت سایپا، از روز یکشنبه مورخ 3 دی‌ماه آغاز شده است. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

شرایط فروش خودرو برای مادران (PDF)

فراخوان ثبت نام سایپا برای مادران: 23 آذر 1402

آندسته از متقاضیان طرح خودرو فرسوده سایپا که در دومین مرحله فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شرکت کرده و از تاریخ 1402/09/23 لغایت 1402/09/27 (یا تا تکمیل ظرفیت هر کدام که زودتر حادث شود) با مراجعه به سامانه یکپارچه، نسبت به تغییر سفارش درخواست خرید محصولات شرکت سایپا یا تغییر سفارش درخواست خرید خودرو از سایر خودروسازان جهت خرید یکی از محصولات شاهین اتوماتیک یا ساینا اس DA اقدام نموده و پس از تغییر سفارش پیامک به ایشان ارسال شده است، هم‌اکنون امکان واریز وجه و ثبت نام خودرو فرسوده سایپا مطابق شرایط ذیل را دارند:

متقاضـیان واجد شرایطی کـه پیامـک امکـان واریـز وجـه پـس از تغییـر سـفارش بـراي ایشـان از طریـق سـامانه گـروه سـایپا ارسـال گردیـده اسـت، مـیتواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت فـروش اینترنتـی سایپا بـه آدرس saipa.iranecar.com جهت تکمیل مراحل ثبت نام خودرو، ادقام نمایند. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

طرح جوانی جمعیت سایپا (PDF)

فراخوان ثبت نام مادران: 15 آذر 1402

مرحله 24 و همچنین مرحله 25 فراخوان شرکت خودروسازی سایپا ویژه ثبت نام خودرو برای مادران دارای دو فرزند، که در خردادماه 1402 در سامانه یکپارچه فروش خودرو ثبت نام کرده بودند، از سوی این شرکت اعلام گردید. فراخوان مرحله 24 ویژه خریداران شاهین اتوماتیک بوده اما فراخوان مرحله 25، برای متقاضیان ثبت نام ساینا اس است:

فروش فوق العاده خودرو برای مادران سایپا

براساس بخشنامه فروش فوق العاده سایپا، متقاضیان واجد شرایطی که در تاریخ 1402/09/15 پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، هم‌اکنون امکان ثبت نام و واریز وجه را دارند. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

فروش فوق العاده شاهین اتومات برای مادران (PDF)
فروش فوق العاده ساینا اس برای مادران (PDF)

فراخوان ثبت نام اطلس برای مادران: 13 آذر 1402

مرحله 26 فراخوان ثبت نام خودرو سایپا برای مادران اعلام شد. در این مرحله، متقاضیان حائز شرايطی که در طرح حمايت از خانواده و جوانی جمعیت سایپا در سامانه يكپارچه عرضه خودروهای داخلی، در خردادماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودرو اطلس اقدام نموده و در تاريخ 1402/09/13 نیز پیامک به ايشان ارسال گرديده، هم‌اکنون امكان واريز وجه خودرو و تکمیل ثبت نام مطابق شرايط ذيل را خواهند داشت:

ثبت نام سایپا برای مادران دو فرزند

براساس بخشنامه فروش خودرو سایپا برای مادران، ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط، از طریق سامانه فروش اینترنتی سایپا امکان‌پذیر است. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

شرایط پیش فروش اطلس برای مادران (PDF)

فراخوان ثبت نام خودرو مادران: آبان 1402

فراخوان مرحله 18 و 19 شرکت سایپا ویژه منتخبین مرحله دوم سامانه یکپارچه فروش خودرو، که در خردادماه 1402 نسبت به ثبت نام در طرح جوانی جمعیت سایپا اقدام کرده‌اند، اعلام شد. فراخوان مرحله 18 سایپا ویژه ثبت نام از خریداران ساینا اس با اولویت تابستان 1403 و فراخوان مرحله 19 سایپا نیز ویژه خریداران شاهین اتومات با اولویت پاییز و زمستان 1402 است:

ثبت نام سایپا برای مادران دارای دو فرزند

براساس بخشنامه فروش خودرو سایپا برای مادران، متقاضیان واجد شرایطی که در روز شنبه مورخ 1402/08/20 پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، هم‌اکنون می‌توانند با مراجعه سامانه فروش اینترنتی سایپا، نسبت به واریز وجه و تکمیل ثبت نام خودرو، اقدام نمایند. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

. شرایط فروش ساینا اس برای مادران (PDF)
. شرایط فروش شاهین اتومات برای مادران (PDF)

فراخوان ثبت نام مادران: موعد زمستان 1402

فراخوان مرحله 13 شرکت سایپا ویژه متقاضیان خرید کوییک اس و همچنین فراخوان مرحله 14 سایپا ویژه متقاضیان خرید ساینا اس، بصورت همزمان از سوی این شرکت اعلام گردید. این مرحله از ثبت نام مادران سایپا، صرفا ویژه مشتریانی است که در خردادماه 1402 در طرح جوانی جمعیت سایپا ثبت نام کرده‌اند و اولویت زمستان 1402 به آنها اختصاص یافته است:

فراخوان ثبت نام سایپا برای مادران
مدل کوییک اس ساینا اس 85گانه
نوع فروش فوق العاده فوق العاده
قیمت قطعی 281.592 330.490
رنگ قابل عرضه سفید سفید
موعد تحویل 90 روزه 90 روزه

*قیمت‌ها برحسب تومان است.

براساس بخشنامه فروش سایپا برای مادران، متقاضیان واجد شرایطی که در تاریخ 1402/08/13 پیامک اطلاع‌رسانی سایپا را دریافت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی سایپا، نسبت به واریز وجه و تکمیل ثبت نام خودرو اقدام نمایند.

فراخوان ثبت نام مادران: موعد تابستان 1403

فراخوان مرحله 12 شرکت سایپا برای ثبت نام مادران دارای دو فرزند (یا بیشتر) اعلام گردید. بر این اساس، متقاضیان حائز شرایطی که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سایپا در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خردادماه 1402 نسبت به ثبت نام اولیه خودرو ساینا اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان 1403 تعیین شده و در تاریخ 1402/08/09 نیز پیامک به ایشان ارسال گردیده، هم‌اکنون امکان واریز وجه خودرو و تکمیل مراحل ثبت نام خودرو مادران سایپا را دارند:

ثبت سایپا بدون قرعه کشی برای مادران

براساس بخشنامه فروش خودرو سایپا برای مادران، واریز وجه مشتریان از طریق سامانه فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com امکان‌پذیر است. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

شرایط فروش سایپا برای مادران (PDF)

فراخوان ثبت نام مادران: موعد بهار 1403

فراخوان مرحله 11 سایپا ویژه ثبت نام خودرو برای مادران اعلام گردید. برهمین اساس، متقاضیان حائز شرایطی که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خردادماه 1402 نسبت به ثبت نام اولیه خودرو کوییک GX اقدام نموده و اولویت بهار 1403 تعیین شده‌اند و در تاریخ 1402/07/29 نیز پیامک به ایشان ارسال گردیده، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل را دارند:

براساس بخشنامه طرح جوانی جمعیت سایپا، موعد تحویل خودروها در آخرین هفته هر ماه است. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

پیش فروش سایپا برای مادران دو فرزند (PDF)

سایپا 24 هزار دستگاه خودرو به مادران تحویل داد

شهریور 1402: ایران خودرو و سایپا، از ابتدای اجرای طرح جوانی جمعیت تاکنون، تعداد 194 هزار دستگاه خودرو را به مادران تحویل داده‌اند.

حسین کاظمی طرقی، معاون بازاریابی و فروش سایپا، اعلام کرد که این خودروساز توانسته 24 هزار دستگاه خودرو را به متقاضیان طرح خانواده و جوانی جمعیت تحویل دهد.

وی توضیح داد از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گروه خودروسازی سایپا تاکنون 29 طرح را اجرا کرده و براساس قانون 50 درصد از ظرفیت ثبت نامی را به این قانون اختصاص داده است. 200 هزار متقاضی در این طرح ثبت نام کرده اند. پس از پایش اطلاعات از سامانه ثبت احوال، 80 هزار نفر از متقاضیان حائز شرایط بودند که 43 هزار متقاضی ثبت نام کردند و تا کنون خودروی 24 هزار نفر از مشتریان تحویل شده است. در طرح خانواده و جوانی جمعیت، خودروی شاهین بیشترین متقاضی را داشت و از زمان ابلاغ این قانون، 50 درصد برای همه ظرفیت‌های فروش در نظر گرفته شده است.

وی افزود امسال همه خودرو‌های گروه خودروسازی سایپا به غیر از شاهین، به موقع به مشتریان تحویل داده شده و بابت تاخیر به وجود آمده از مشتریان عذرخواهی می‌کنیم و در 10 روز آینده به همه تعهدات خودرویی که با تاخیر مواجه شده عمل خواهیم کرد. علت تاخیر در تحویل شاهین، نیاز هماهنگی با برخی سازمان‌ها مانند استاندارد، پلیس و مجوز‌های لازم بوده و در حال حاضر خودرو‌ها آماده تحویل است.

معاون بازاریابی و فروش سایپا گفت در بیشتر محصولات سایپا با درصد‌های مختلف ثبت نام داشته ایم. عده‌ای تقاضای خرید خودروی دوگانه سوز و برخی متقاضی خودروی تک سوز بودند. همچنین عده‌ای براساس درآمد و توان خرید، خودروی خود را انتخاب می‌کردند. به عنوان نمونه خودروی شاهین سایپا 420 میلیون تومان بوده و ساینا اس دوگانه سوز 280 میلیون تومان است برخی مشتریان براساس توان خرید خودروی شاهین را انتخاب کردند و برخی مشتریان تمایل داشتند پس از خرید خودروی خود را در بازار عرضه کنند؛ از این رو براساس اختلاف قیمت بازار، خودروی خود را انتخاب کرده اند.

فراخوان ثبت نام مادران: موعد بهار 1403

فراخوان ثبت نام مادران: موعد بهار 1403

مرحله هشتم فراخوان ثبت نام خودرو سایپا برای مادران، اعلام گردید. براساس بخشنامه فروش سایپا برای مادران دارای دو فرزند (یا بیشتر)، متقاضیان حائز شرایطی که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خرداد ماه سال جاری، نسبت به انتخاب خودروهای گروه ساینا اقدام نموده و اولویت ایشان بهار 1403 و جهت آندسته از متقاضیان خرید خودرو شاهین که اولویت ایشان تابستان 1403 تعیین و در تاریخ 1402/05/23 پیامک به ایشان ارسال گردیده می‌رساند، امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط ذیل را دارند:

ثبت سایپا بدون قرعه کشی برای مادران
فراخوان پیش فروش سایپا برای مادران

مرحله جدید ثبت سایپا برای مادران فرزند دوم، از ساعت 9 صبح سه‌شنبه مورخ 1402/05/24 و از طریق درگاه اینترنتی فروش سایپا، آغاز شده و به مدت 3 روز نیز ادامه خواهد داشت. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

هفتمین مرحله فراخوان سایپا ویژه ثبت نام مادرانی که در دومین مرحله فروش یکپارچه تخصیص خودرو ثبت نام کرده‌اند، اعلام گردید. برهمین اساس، متقاضیانی که نسبت به انتخاب خودروهای ساینا اس و شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان بهار 1403 تعیین و در تاریخ 1402/05/18 پیامک به ایشان ارسال گردیده، از روز چهارشنبه مورخ 18 مردادماه 1402، امکان واریز وجه خودرو و تکمیل ثبت نام را خواهند داشت:

ثبت نام سایپا برای مادران فرزند دوم
شرایط پیش فروش سایپا ویژه مادران

براساس بخشنامه پیش فروش خودرو برای مادران، آخرین فرصت متقاضیان برای شرکت در این بخشنامه، روز دوشنبه مورخ 23 مردادماه 1402 خواهد بود. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

فراخوان ثبت نام مادران: موعد زمستان 1402

شرایط ششمین مرحله فراخوان سایپا برای مادران دارای دو فرزند (یا بیشتر) که در خردادماه 1402 در دومین مرحله فروش یکپارچه خودرو ثبت نام کرده بودند، اعلام شد. این مرحله صرفا برای متقاضیانی است که خودرو ساینا اس را انتخاب نموده و اولویت ایشان زمستان 1402 تعیین و در تاریخ 1402/05/02 نیز پیامک سایپا به ایشان ارسال شده باشد:

ثبت نام سایپا برای مادران
فراخوان پیش فروش ساینا اس برای مادران

براساس بخشنامه پیش فروش سایپا برای مادران، ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط از ساعت 12 روز سه‌شنبه مورخ 3 مردادماه 1402 آغاز شده و تا روز جمعه مورخ 6 مردادماه نیز ادامه دارد. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

فراخوان ثبت نام مادران: موعد پاییز و زمستان 1402

پيرو اعلام نتايج در دومين طرح سامانه يكپارچه عرضه خودروهای داخلی، به اطلاع متقاضيان حائز شرايطی كه در طرح حمايت از خانواده و جوانی جمعيت سامانه يكپارچه عرضه خودروهای داخلی در خردادماه 1402 نسبت به انتخاب خودرو شاهين اقدام نموده و اولويت ايشان برای پاييز و زمستان 1402 تائيد شده و در تاريخ 1402/04/24 پيامك به ايشان ارسال گرديده می‌رساند، امكان واريز وجه خودرو و ثبت نام مادران دارای دو فرزند، مطابق شرايط ذيل فراهم شده است:

ثبت نام سایپا شاهین برای مادران دارای فرزند سوم
شرایط پیش فروش سایپا شاهین برای مادران

متقاضـيان مــيتواننــد از روز دو شــنبه مــورخ 1402/04/26 بمــدت 3 روز بــا مراجعــه بــه ســايت فــروش اينترنتــی سایپا بــه ادرس saipa.iranecar.com و ثبــت اطلاعــات شخصـی و دريافــت كــد كــاربری، نســبت بــه واريــز وجــه و ثبــت نــام خودرو سایپا برای مادران اقــدام نماينــد. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

فراخوان ثبت نام مادران: موعد تابستان و پاییز 1402

براساس اطلاعیه جدید شرکت خودروسازی سایپا، آن‌دسته از متقاضیانی که در مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو در خردادماه 1402، نسبت به انتخاب خودروهای كوييك آر دنده ای و كوييك اس اقدام نموده‌اند و اولويت تحويل ايشان تابستان 1402 است و همچنین آن‌دسته از متقاضيان خريد خودرو ساينا اس كه اولويت تحويل ايشان پاييز 1402 تعيين و در تاريخ 1402/04/20 پيامك به ايشان ارسال گرديده، از روز پنجشنبه مورخ 22 تیرماه 1402 و به مدت 3 روز، می‌توانند جهت انتخاب خودروهای زیر در سامانه فروش اینترنتی سایپا اقدام نمایند:

ثبت نام سایپا برای مادران دو فرزند
ثبت نام فروش فوق العاده سایپا برای مادران

براساس بخشنامه فروش خودرو سایپا برای مادران، همچنین تعداد محدودی خودرو كوئيك پلاس گيربكس اتوماتيك آپشنال با برخی اقلام اضافی از جمله صندلي چرمی و كف پوش سه بعدی و... با قيمت قطعی 338.6 میلیون تومان نیز در صورت تمايل، برای انتخاب مشتریان موجود است. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

فراخوان ثبت نام مادران: موعد زمستان 1402

شرایط ششمین مرحله فراخوان سایپا برای مادران دارای دو فرزند (یا بیشتر) که در خردادماه 1402 در دومین مرحله فروش یکپارچه خودرو ثبت نام کرده بودند، اعلام شد. این مرحله صرفا برای متقاضیانی است که خودرو ساینا اس را انتخاب نموده و اولویت ایشان زمستان 1402 تعیین و در تاریخ 1402/05/02 نیز پیامک سایپا به ایشان ارسال شده باشد:

ثبت نام سایپا برای مادران
فراخوان پیش فروش ساینا اس برای مادران

براساس بخشنامه پیش فروش سایپا برای مادران، ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط از ساعت 12 روز سه‌شنبه مورخ 3 مردادماه 1402 آغاز شده و تا روز جمعه مورخ 6 مردادماه نیز ادامه دارد. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

فراخوان ثبت نام مادران: موعد پاییز و زمستان 1402

پيرو اعلام نتايج در دومين طرح سامانه يكپارچه عرضه خودروهای داخلی، به اطلاع متقاضيان حائز شرايطی كه در طرح حمايت از خانواده و جوانی جمعيت سامانه يكپارچه عرضه خودروهای داخلی در خردادماه 1402 نسبت به انتخاب خودرو شاهين اقدام نموده و اولويت ايشان برای پاييز و زمستان 1402 تائيد شده و در تاريخ 1402/04/24 پيامك به ايشان ارسال گرديده می‌رساند، امكان واريز وجه خودرو و ثبت نام مادران دارای دو فرزند، مطابق شرايط ذيل فراهم شده است:

ثبت نام سایپا شاهین برای مادران دارای فرزند سوم
شرایط پیش فروش سایپا شاهین برای مادران

متقاضـيان مــيتواننــد از روز دو شــنبه مــورخ 1402/04/26 بمــدت 3 روز بــا مراجعــه بــه ســايت فــروش اينترنتــی سایپا بــه ادرس saipa.iranecar.com و ثبــت اطلاعــات شخصـی و دريافــت كــد كــاربری، نســبت بــه واريــز وجــه و ثبــت نــام خودرو سایپا برای مادران اقــدام نماينــد. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

فراخوان ثبت نام مادران: موعد تابستان و پاییز 1402

براساس اطلاعیه جدید شرکت خودروسازی سایپا، آن‌دسته از متقاضیانی که در مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو در خردادماه 1402، نسبت به انتخاب خودروهای كوييك آر دنده ای و كوييك اس اقدام نموده‌اند و اولويت تحويل ايشان تابستان 1402 است و همچنین آن‌دسته از متقاضيان خريد خودرو ساينا اس كه اولويت تحويل ايشان پاييز 1402 تعيين و در تاريخ 1402/04/20 پيامك به ايشان ارسال گرديده، از روز پنجشنبه مورخ 22 تیرماه 1402 و به مدت 3 روز، می‌توانند جهت انتخاب خودروهای زیر در سامانه فروش اینترنتی سایپا اقدام نمایند:

ثبت نام سایپا برای مادران دو فرزند
ثبت نام فروش فوق العاده سایپا برای مادران

براساس بخشنامه فروش خودرو سایپا برای مادران، همچنین تعداد محدودی خودرو كوئيك پلاس گيربكس اتوماتيك آپشنال با برخی اقلام اضافی از جمله صندلي چرمی و كف پوش سه بعدی و... با قيمت قطعی 338.6 میلیون تومان نیز در صورت تمايل، برای انتخاب مشتریان موجود است. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

فراخوان ثبت نام مادران ویژه برندگان مرحله دوم سامانه فروش یکپارچه خودرو، اعلام شد. براساس اطلاعیه جدید سایپا، متقاضیانی که در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خرداد 1402 نسبت به پیش ثبت نام محصولات اقدام نموده و خودروی انتخابی ایشان ساینا اتوماتیک، کوییک اتوماتیک و کوییک آر اتوماتیک با اولویت زمستان 1402 تایید شده و پیامک به ایشان ارسال گردیده است، می‌توانند تا پایان روز سه‌شنبه مورخ 13 تیرماه، با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی سایپا، نسبت به تکمیل ثبت نام و واریز وجه پیش پرداخت، اقدام نمایند:

شرایط پیش فروش سایپا - تیر 1402
مدل پیش پرداخت موعد تحویل
کوییک اتومات پلاس 169,300,000 دی 1402
کوییک اتومات آر 169,240,000 دی 1402
ساینا اس اتومات 165,460,000 دی 1402

*قیمت‌ها برحسب تومان است.


مدارک لازم برای ثبت سایپا برای مادران فرزند دوم

بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در پاییز 1400، شرکت‌های خودروسازی ایرانی موظف شدند که حداقل نیمی از ظرفیت فروش خودروهای‌شان را برای ثبت نام مادران اختصاص دهند. ابتدا شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از اواخر زمستان 1400، ثبت نام مادران را شروع کردند اما مابقی خودروسازان، از بهار 1401 و همزمان با شروع ثبت نام خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، به این طرح پیوستند و ظرفیت فروش ویژه‌ای را برای ثبت نام خودرو مادران، ایجاد کردند.

شرکت خودروسازی سایپا نیز در کنار شرکت ایران خودرو، یکی از اولین شرکت‌های خودرویی بود که ثبت نام سایپا برای مادران را آغاز نمود. مدارک لازم برای برای ثبت سایپا برای مادران فرزند دوم، مشابه همان مدارکی است که سایر ثبت نام کنندگان شرکت سایپا باید آنها را ارئه دهند اما علاوه بر این مدارک، برای ثبت سایپا مادران، متقاضیان باید:

 • ثابت کنند که حداقل دو فرزند (یا بیشتر) دارند.
 • ثابت کنند که تاریخ تولد فرزند دوم، بعد از 19 آبان 1400 باشد.

فراموش نکنید که صحت اطلاعات متقاضیان ثبت سایپا مادران، از سامانه‌های ثبت احوال کشور، استعلام گرفته می‌شود و در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام خودرو، نام آنها از لیست ثبت نام کنندگان سایپا حذف می‌گردد. همچنین متقاضیان طرح ثبت نام سایپا برای مادران، باید توجه داشته باشند که:

 • مادران واجد شرایط، فقط یکبار می‌توانند از «طرح حمایت از خانواده» استفاده کنند.
 • محدودیت سن بالای 18 سال، جهت ثبت نام مادران لحاظ نمی‌شود.
 • محدودیت داشتن گواهینامه، جهت ثبت نام مادران لحاظ نمی‌شود.
 • محدودیت پلاک انتظامی فعال، جهت ثبت نام مادران لحاظ نمی‌شود.
 • محدودیت عدم خرید خودرو طی 48 ماه اخیر، جهت ثبت نام سایپا برای مادران لحاظ نمی‌شود. اما در صورت اعمال محدودیت ظرفیت فروش، اولویت خرید خودرو با مادرانی است که در 24 ماه اخیر، خودرویی تحویل نگرفته باشند.

قوانین فروش سایپا برای مادران

در هنگام خریداری خودرو سایپا، یکسری قوانین عمومی وجود دارد که همه مشتریان باید آنها را رعایت کنند؛ یعنی چه در طرح فروش عادی سایپا ثبت نام کرده باشید، چه در طرح فروش سایپا ویژه مادران نام‌نویسی کرده باشید، الزاما باید این قوانین را رعایت کنید:

 1. هر کد ملی برای مادران مشمول این طرح، مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودروست.
 2. امکان ثبت نام مادران در بخشنامه‌های «فروش همزمان» وجود ندارد. یعنی مثلا نمی‌توانید هم در «فروش فوق العاده سایپا برای مادران» ثبت نام کنید و هم در «پیش فروش سایپا برای مادران» نام‌نویسی نمایید.
 3. شماره تلفن اعلام شده، باید متعلق به مادران مشمول طرح باشد.
 4. برندگان قرعه کشی سایپا برای مادران، حق انتقال امتیاز خودرو به اشخاص ثالث را ندارند.
 5. پس از گذشت پنج ماه از تحویل خودرو به مادران مشمول طرح، در صورت عدم مراجعه آنها برای دریافت سرویس اولیه، گارانتی خودرو سایپا برای آنان باطل می‌گردد. در زمان مراجعه به نمایندگی، حداقل کارکرد 1000 کیلومتر نیز الزامی است.
 6. امکان صلح در قراردادهای ثبت نام سایپا برای مادران، وجود ندارد.
 7. ثبت نام خودرو برای مادران مشمول طرح، فقط در یکی از شرکت‌های خودروساز باید باشد. بنابراین امکان «ثبت نام همزمان مادران» در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و سایر شرکت‌های دیگر، وجود ندارد.
 8. انتخاب رنگ خودرو، فقط در مرحله واریز وجه، امکان‌پذیر است.
 9. خودروی ثبت نامی برای مادران مشمول این طرح، دارای بیمه شخص ثالث با آخرین سقف اعلامی در زمان تحویل خودروست. بنابراین در صورت افزایش قیمت بیمه شخص ثالث، مشتری باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.
 10. مسئولیت کلیه اطلاعات واردشده در فرم ثبت نام سایپا برای مادران دارای دو فرزند، از جمله اطلاعات مربوط به کد ملی، کد پستی و آدرس پستی، برعهده مشتری است و در صورت مغایرت یا درج اطلاعات اشتباه، تبعات آن برعهده وی خواهد بود.

ثبت سایپا بدون قرعه کشی برای مادران

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که ثبت نام سایپا برای مادران، آیا مشمول قرعه کشی خودرو هستند یا خیر. جواب قطعی برای این سوال وجود ندارد! چراکه انجام شدن یا انجام نشدن قرعه کشی خودرو سایپا، فقط براساس عرضه و تقاضا معلوم می‌شود.

ثبت نام سایپا برای مادران

به عنوان مثال برای برخی از محصولات شرکت سایپا، تقاضای زیادی وجود دارد. به همین دلیل در اکثر اوقات، تعداد ثبت نام کنندگان این خودروها از تعداد ظرفیت فروش سایپا، بسیار بیشتر است. در چنین شرایطی، برندگان خودرو فقط باید از طریق انجام قرعه کشی مشخص می‌شوند. 

پس به صورت کلی، می‌توان چنین گفت که ثبت سایپا بدون قرعه کشی برای مادران، فقط برای زمان‌هایی است که تعداد متقاضیان، از ظرفیت فروش سایپا، کمتر باشد. در چنین زمانی، قرعه کشی سایپا دیگر انجام نمی‌شود و همه مادران، به عنوان برنده نهایی معرفی می‌شوند.

لینک ثبت نام سایپا برای مادران

بعد از اعلام شرایط فروش جدید سایپا، سایت ثبت نام سایپا برای مادران فرزند دوم (طرح جوانی جمعیت) نیز در همان بخشنامه فروش سایپا، اطلاع‌رسانی می‌شود. اما به صورت کلی، باید بدانید برای خریداری خودروهایی که در خارج از سامانه فروش یکپارچه عرضه می‌شوند، می‌توانید به همان سایت فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com مراجعه کنید.

سایت ثبت نام سایپا برای مادران فرزند دوم
سایت ثبت نام سایپا برای مادران فرزند دوم

اما در صورتیکه بنا بر اعلام سایپا، محصولات این شرکت از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه گردند، لینک ثبت نام سایپا برای مادران، همان لینک سامانه یکپارچه به نشانی اینترنتی sale.iranecar.com است. بنابراین جهت ثبت نام سایپا برای مادران، متقاضیان:

1. باید وارد سامانه یکپارچه شوند و خودروی موردنظرشان را انتخاب کنند و کد رهگیری دریافت کنند.

2. سپس باید منتظر اعلام نتایج قرعه کشی سامانه یکپارچه باشند.

3. اگر برنده قرعه کشی شدند، باید تکمیل ثبت نام و واریز وجه را از همان سایت فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com انجام دهند.

4. اما اگر برنده قرعه کشی سامانه یکپارچه نشدند، باید همچنان منتظر بمانند تا مرحله بعدی فروش خودرو سایپا، آغاز شود و مجددا برای خودروی‌ موردنظرشان، نام‌نویسی کنند.

لینک ثبت نام سایپا برای مادران
لینک ثبت نام سایپا برای مادران در سامانه یکپارچه

شرایط فروش سایپا

برای اطلاع و مشاهده تمامی بخشنامه‌های جدید فروش فوری سایپا، پیش فروش سایپا و همچنین فروش فوق العاده سایپا، مقاله ثبت نام سایپا را بخوانید. برای اطلاع از قیمت انواع خودروها در بازار و همچنین قیمت به‌روز خودروهای سایپا، لینک‌ قیمت روز خودرو و همچنین قیمت ماشین سایپا را ببینید.

آرشیو

فروش ویژه دهه فجر 1402

10 بهمن 1402
دانلود فایل PDF

پیش فروش سایپا برای مادران - فراخوان 32

1 بهمن 1402
دانلود فایل PDF

پیش فروش سایپا برای مادران - فراخوان 33

1 بهمن 1402
دانلود فایل PDF

فروش فوق العاده سایپا برای مادران - فراخوان 30

25 دی 1402
دانلود فایل PDF

فروش فوق العاده سایپا برای مادران - فراخوان 29

18 دی 1402
دانلود فایل PDF

فروش فوق العاده سایپا برای مادران - فراخوان 28

4 دی 1402
دانلود فایل PDF

فروش فوق العاده سایپا برای مادران - فراخوان 24

18 آذر 1402
دانلود فایل PDF

فروش فوق العاده سایپا برای مادران - فراخوان 25

18 آذر 1402
دانلود فایل PDF

پیش فروش سایپا برای مادران - فراخوان 26

14 آذر 1402
دانلود فایل PDF

فروش فوق العاده سایپا برای مادران - فراخوان 18

20 آبان 1402
دانلود فایل PDF

فروش فوق العاده سایپا برای مادران - فراخوان 19

20 آبان 1402
دانلود فایل PDF

فروش سایپا برای مادران - فراخوان 12

10 آبان 1402
دانلود فایل PDF

پیش فروش سایپا برای مادران - فراخوان 11

30 مهر 1402
دانلود فایل PDF

پیش فروش سایپا برای مادران - فراخوان 8

23 مرداد 1402
دانلود فایل PDF

پیش فروش سایپا برای مادران - فراخوان 7

18 مرداد 1402
دانلود فایل PDF

پیش فروش سایپا برای مادران - فراخوان 6

3 مرداد 1402
دانلود فایل PDF

پیش فروش سایپا برای مادران - فراخوان 5

25 تیر 1402
دانلود فایل PDF

فروش فوق العاده سایپا برای مادران - فراخوان 4

21 تیر 1402
دانلود فایل PDF

پیش فروش سایپا برای مادران 1401

28 بهمن 1401
دانلود فایل PDF

پیش فروش سایپا برای مادران

11 بهمن 1401
دانلود فایل PDF

ثبت نام سایپا برای مادران 1401

2 بهمن 1401
دانلود فایل PDF

ثبت نام سایپا برای مادران 1401

20 دی 1401
دانلود فایل PDF

ثبت نام سایپا برای مادران 1401

30 آذر 1401
دانلود فایل PDF

ثبت نام سایپا مادران 1401 - مرحله 4

14 مهر 1401
دانلود فایل PDF

ثبت نام سایپا مادران 1401 - مرحله 2

2 مرداد 1401
دانلود فایل PDF
دیدگاه کاربران
میتیمممم 1403/1/18
سلام ببخشید وانت نیسان هم در طرح مادران هست آیا؟
پاسخ
1
0
0
Hossini123 1403/1/19
فعلا خیر فعلا طرح های-هر کد ملی مجاز به خرید یک دستگاه خودرو می باشد - تسهیلات 150میلیون 24ماهه(6چک4ماهه) سایر محدودیت های لازم در سیستم فروش اعمال گردیده است
0
0
amir7924 1402/10/24
سلام من. دخترم. تیرماه ۱۴۰۲ بدنیا اومده کجا وکی میتونم. نام نویسی کنم. ممنون میشم. راهنمایم کنین
پاسخ
0
0
0
جمال 1402/10/7
سلام.من4فرزند دارم ولی تا الان موفق به ثبت نام نشدم .از سال 1401بالای 20دفعه ثبت نام کردم ولی هیچ کجا جوابی نیامده
پاسخ
0
0
0
ناشناس 1402/9/25
سلام برای ثبت نام در طرح مادران چطور بفهمم که واجد شرایط هستم من دو فرزند داشتم ولی متاسفانه فرزند اولم فوت شد آیا میتونم ثبت نام کنم؟؟؟
پاسخ
0
0
1
ناشناس 1402/8/18
سلام از چه سایتی الان میتونم برا فرزند دومم ثبت نام ماشین کنم تولدش دوم آبان 1402بود
پاسخ
0
0
1