حذف سقف قیمت برای واردات خودرو

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، ضمن اشاره به بروز برخی از سوءبرداشت‌ها درباره واردات خودرو، می‌گوید هنوز آئیین نامه واردات خودرو نهایی نشده اما قرار است تا وزارت صمت به نمایندگی از دولت و با مشورت با کمیسیون مجلس، تکلیف آنرا تا پایان خردادماه 1401 تعیین کند.

آقای جدی همچنین درباره اخبار مربوط به اختصاص ارز موبایل برای واردات خودرو گفته که ارز لازم برای واردات موبایل، از قدیم آزاد بوده و همچنان نیز آزاد است. در حال حاضر نیز ثبت سفارش موبایل آزاد گذاشته شده و رقم ارز آن با ارز لازم برای واردات خودرو قابل مقایسه نیست و این دو ارز، ارتباطی به یکدیگر ندارند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس، همچنین برخی از اطلاعات منتشر شده درباره واردات خودرو را نادرست می‌داند و می‌گوید طبق جلساتی که کمیسیون صنایع مجلس با آقای وزیر داشته، سقف قیمتی برای خودروها تعیین نشده اما برای برخی از خودروهای خاص، مزیت‌های بیشتری برای تعرفه واردات درنظر گرفته می‌شود.

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : باما