• زمان مسابقه موتور کراس
  • زمان مسابقه درگ
  • زمان مسابقه سوپربايک
  • زمان مسابقه دريفت
  • زمان مسابقه سرعت

تاریخ سومین مرحله مسابقات موتور کراس

زمان مسابقات فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری 1402

17 آبان 1402 11:04

جدول مسابقات فدراسیون در سال 1402

زمان برگزاری مسابقات موتورسواری ایران در سال جدید به همراه تقویم مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری سال 1402 را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

زمان مسابقات موتوراسپرت ایران در سال 1402
روز ماه نوع مسابقه مرحله
15 اردیبهشت اسلالوم خودرو راند اول
27 اردیبهشت موتور کراس بانوان راند اول
29 اردیبهشت موتور کراس راند اول
29 اردیبهشت اسلالوم موتور راند اول
24 تا 26 خرداد سوپربایک راند اول
12 خرداد درگ راند اول
2 تیر سرعت راند اول
21 مهر موتور کراس راند دوم
21 مهر اسلالوم آقایان راند دوم
22 مهر اسلالوم بانوان راند دوم
28 مهر موتور کراس بانوان راند دوم
4 و 5 آبان درگ راند دوم
12 آبان سوپربایک راند دوم
25 آبان موتور کراس بانوان راند سوم
26 آبان موتور کراس آقایان راند سوم

*اطلاعات فوق از سوی فدراسیون اعلام شده است.

شرکت کنندگان جهت ثبت نام در مسابقات، باید به سامانه مالی فدراسیون به نشانی portal.mafiri.ir مراجعه نمایند.

نتایج مسابقات قهرمانی کشور

دیدگاه کاربران