• نرخ بيمه شخص ثالث کاميون

تعیین حق بیمه انواع خودروهای بارکش

نرخ بیمه شخص ثالث کامیون و کامیونت در 1403

18 فروردین 1403 08:14

قیمت بیمه شخص ثالث کامیون در سال 1403

فروردین 1403: همزمان با اعلام نرخ جدید بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه مرکزی قیمت بیمه شخص ثالث کامیون و کامیونت برای سال 1403 را نیز اعلام کرده است:

نرخ بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش
تناژ خودرو تعرفه سال 1403
3 تن تا 5 تن 7,710,100 تومان
5 تن تا 10 تن 9,878,500 تومان
10 تن تا 20 تن 11,495,500 تومان
بیش از 20 تن 12,182,500 تومان

*به حق بیمه هر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌گردد.
*در صورتیکه وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، 50 درصد به حق بیمه آن اضافه می‌گردد.
*در صورتیکه وسیله نقلیه بارکش، برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل بکار رود، 25 درصد به حق بیمه آن اضافه می‌گردد.

گفتنی است، قوه قضائیه در اواخر اسفندماه 1402، نرخ دیه سال 1403 در ماه‌های غیرحرام را معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان و در ماه‌های حرام نیز معادل یک میلیارد و 600 میلیون تومان تعیین کرده است. برهمین اساس و به دنبال افزایش 33.3 درصدی نرخ دیه توسط قوه قضائیه، شورای عالی بیمه، نرخ رشد حق بیمه شخص ثالث در سال 1403 را 35.5 درصد اعلام کرد.

قیمت بیمه شخص ثالث کامیون در سال 1402

فروردین 1402: شرکت بیمه مرکزی، نرخ جدید بیمه شخص ثالث کامیونت و کامیون برای سال 1402 را مطابق جدول زیر اعلام کرده است:

نرخ بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش
تناژ خودرو تعرفه سال 1402
3 تن تا 5 تن 5,690,100 تومان
5 تن تا 10 تن 7,290,400 تومان
10 تن تا 20 تن 8,483,800 تومان
بیش از 20 تن 8,990,800 تومان

*به حق بیمه هر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌گردد.
*در صورتیکه وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، 50 درصد به حق بیمه آن اضافه می‌گردد.
*در صورتیکه وسیله نقلیه بارکش، برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل بکار رود، 25 درصد به حق بیمه آن اضافه می‌گردد.

قیمت بیمه شخص ثالث کامیون در سال 1401

فروردین 1401: شرکت بیمه مرکزی، نرخ جدید بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش را مطابق جدول زیر اعلام کرده است:

نرخ بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش
تناژ خودرو تعرفه سال 1401
3 تن تا 5 تن 4,377,000 تومان
5 تن تا 10 تن 5,608,000 تومان
10 تن تا 20 تن 6,526,000 تومان
بیش از 20 تن 6,916,000 تومان

*به حق بیمه هر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌گردد.
*در صورتیکه وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، 50 درصد به حق بیمه آن اضافه می‌گردد.
*در صورتیکه وسیله نقلیه بارکش، برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل بکار رود، 25 درصد به حق بیمه آن اضافه می‌گردد.

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : باما

دیدگاه کاربران