باخبر ، تگ های کامیون | bama.ir

آمار تولید خودروهای سنگین (تجاری) در ایران

آمار تولید خودروهای سنگین (تجاری) در ایران

رشد 26 درصدی در تولید خودروهای سنگین

شرایط فروش ایران خودرو دیزل و ثبت نام کامیون بنز واگن هود (آذر 1402)

شرایط فروش ایران خودرو دیزل و ثبت نام کامیون بنز واگن هود (آذر 1402)

تولید سالانه 1500 دستگاه اتوبوس با یک شیفت کاری

بررسی کامیون کشنده مان TGS

بررسی کامیون کشنده مان TGS

برادر کوچکتر TGXدر راه ایران

شرایط فروش کاسپین خودرو دیزل و ثبت نام دوو (آذر 1402)

شرایط فروش کاسپین خودرو دیزل و ثبت نام دوو (آذر 1402)

پیش فروش کشنده 44 تن

قیمت ماشین سنگین در ایران (آذر 1402)

قیمت ماشین سنگین در ایران (آذر 1402)

اعلام قیمت انواع کاماز در ایران

شرایط فروش رخش خودرو دیزل و ثبت نام کامیون کاماز (آذر 1402)

شرایط فروش رخش خودرو دیزل و ثبت نام کامیون کاماز (آذر 1402)

فروش نقدی با تسهیلات میلیاردی

شرایط فروش بهمن دیزل (آذر 1402)

شرایط فروش بهمن دیزل (آذر 1402)

تحویل 25 دستگاه اتوبوس مدرن بهمن دیزل به شهرداری تهران

بررسی کامیون کشنده فاو 460 سیبا موتور (FAW J6P 460)

بررسی کامیون کشنده فاو 460 سیبا موتور (FAW J6P 460)

زیباتر و قوی‌تر از 420

بررسی کامیون کشنده P560 کامل دیزل (هانوان P9)

بررسی کامیون کشنده P560 کامل دیزل (هانوان P9)

تحویل اولین کشنده P9 در آذرماه

بررسی کامیون کشنده بایک X9 بهمن دیزل

بررسی کامیون کشنده بایک X9 بهمن دیزل

عرضه بایک X9 با امکانات رفاهی فراوان

شرایط فروش فردا دیزل (آبان 1402)

شرایط فروش فردا دیزل (آبان 1402)

فروش لیزینگی کامیون‌های FD

شرایط فروش کامیون امپاور و ثبت نام امپاور در بورس کالا (آبان 1402)

شرایط فروش کامیون امپاور و ثبت نام امپاور در بورس کالا (آبان 1402)

افزایش قیمت امپاور از 17 آبان