باخبر ، تگ های بهمن دیزل | bama.ir

سرگذشت شرکت بهمن موتور (گروه بهمن)

سرگذشت شرکت بهمن موتور (گروه بهمن)

از مزدا تا ایسوزو

شرایط فروش امپاور و ثبت نام امپاور در بورس کالا (اسفند 1402)

شرایط فروش امپاور و ثبت نام امپاور در بورس کالا (اسفند 1402)

قیمت کاربری امپاور باری اعلام شد

شرایط فروش کامیون فورس و ثبت نام فورس در بورس کالا (اسفند 1402)

شرایط فروش کامیون فورس و ثبت نام فورس در بورس کالا (اسفند 1402)

قیمت جدید انواع کاربری فورس 6 تن

قیمت ماشین سنگین در ایران (اسفند 1402)

قیمت ماشین سنگین در ایران (اسفند 1402)

اعلام قیمت جدید کشنده C&C

شرایط فروش سیبا موتور و ثبت نام کشنده فاو (اسفند 1402)

شرایط فروش سیبا موتور و ثبت نام کشنده فاو (اسفند 1402)

فروش کشنده فاو 460 به مدت یک هفته

بررسی کامیونت شیلر 6 تن بهمن دیزل

بررسی کامیونت شیلر 6 تن بهمن دیزل

ایسوزو با قلب کامنز

بررسی کامیونت فورس 12 تن بهمن دیزل (Force F210)

بررسی کامیونت فورس 12 تن بهمن دیزل (Force F210)

پاسخ به نیاز بازار

بررسی کامیونت فورس 6 تن و 8.5 تن

بررسی کامیونت فورس 6 تن و 8.5 تن

فرزندان سبک وزن بهمن دیزل

بررسی کامیون امپاور BD300 باری و کمپرسی

بررسی کامیون امپاور BD300 باری و کمپرسی

قوی‌ترین کامیون ایران با دو محور

هفتمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1402

هفتمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1402

حضور جدیدترین خودروهای کار و تجاری

بررسی کامیون کشنده بایک X9 بهمن دیزل

بررسی کامیون کشنده بایک X9 بهمن دیزل

کشنده سال چین در ایران

بررسی کشنده فاو J7 سیبا موتور

بررسی کشنده فاو J7 سیبا موتور

کامیونی پرقدرت برای ادامه مسیر