شرایط فروش موتورسیکلت نیرو موتور

شرکت نیرو موتور شیراز، جشنواره فروش انواع موتورسیکلت‌هایش را شروع کرده است. مشتریان امکان خریداری محصولات نیرو موتور را بصورت نقدی (با تخفیف ویژه فروش نقدی) دارند.

همچنین شرایط فروش اقساطی موتورسیکلت نیرو موتور نیز با حداکثر پیش‌پرداخت 40% و بازپرداخت 3 یا 6 یا 10 یا 15 ماهه، همچنان برقرار است. در این شرایط فروش، مشتریان می‌توانند از وام 50 میلیونی بانک سپه با نرخ 18% و بازپرداخت 36 ماهه یا از وام 50 میلیونی بانک صادرات با نرخ 15% و بازپرداخت 36 ماهه نیز اسفتاده کنند.

در جشنواره فروش ‌گروه صنعتی نیرو موتور شیراز، مشتریان این شرکت امکان خریداری انواع موتورسیکلت احسان، موتورسیکلت پرواز، موتورسیکلت سحر، موتورسیکلت یاماها، موتورسیکلت اس‌وای‌ام (SYM)، موتورسیکلت تی‌وی‌اس (TVS) و موتورسیکلت‌های دایچی و موتورهای برقی را دارند.

قیمت یاماها نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت یاماها در سال 1401 را مشاهده می‌کنید:

مدل تیپ خرداد
یاماها گرندفیلانو ساده 120
یاماها گرندفیلانو ABS+KLS 135.9
یاماها QBIX-125 - 111.1
یاماها NMAX-150 ساده 147.1
یاماها NMAX-150 ABS+KLS 158.4
یاماها XMAX-250 - 278
یاماها XSR-155 - 160.6
یاماها WR-155 - 159.5
یاماها MT-25 - 243.9

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت یاماها در سال 1400 را مشاهده می‌کنید:

مدل تیپ اردیبهشت مهر آبان
گرندفیلانو 125 ساده 84.2 99.8 ثابت
گرندفیلانو 125 ABS+KLS 94.2 121.5 ثابت
 
QBIX-125 - 92 92.8 ثابت
Aerox-155 ساده - 92.8 ثابت
Aerox-155 ABS+KLS - 125.3 -
 
NMAX-150 ساده 98 112.3 ثابت
NMAX-150 ABS+KLS - 122.3 ثابت
XMAX-250 - - 263.2 ثابت
 
XSR-155 - 149 151.3 ثابت
 
MT-25 - 198 200.3 ثابت
R-25 - 198 200.3 ثابت

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت اس وای ام نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت اس‌وای‌ام گلگسی (SYM) در سال 1401 را مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد
گلکسی CL-150 51.4
گلکسی CL-150+ABS 52.6
گلکسی TN-110 56
گلکسی SR-200 71.7
گلکسی X-125 52.6
گلکسی J-200 77.4
گلکسی NA-180 78.5
گلکسی NH-180 78.5
گلکسی FX-150 81.9
گلکسی JX-250 147.1

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت اس‌وای‌ام گلگسی (SYM) در سال 1400 را مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت مهر آبان
گلکسی CL-150 40 42.7 ثابت
گلکسی CL-150+ABS - 44.6 ثابت
گلکسی TN-110 45.3 46.6 ثابت
 
گلکسی SR-130 40.1 41.2 ثابت
گلکسی SR-200 48.3 54.1 58
 
گلکسی X-125 45.1 46.3 ثابت
گلکسی J-200 53 63.8 ثابت
 
گلکسی NA-180 58 63.2 ثابت
گلکسی NH-180 63.9 65.7 ثابت
 
گلکسی FX-150 62.8 55.9 ثابت
گلکسی JX-250 149.6 153.8 ثابت

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت تی وی اس نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت تی‌وی‌اس (TVS) هندوستان را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد
تی وی اس راکز 125 74

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت تی‌وی‌اس (TVS) هندوستان را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت مهر
تی وی اس راکز 125 53 57.6

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت احسان نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت احسان و موتورسیکلت پرواز را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد
احسان 125 هندلی 36
احسان 125 استارتی 37.1
احسان 150 33.8
احسان 200 39.3
احسان RD-135 44.2
احسان K3-125 -
احسان شکاری 150 47
احسان شکاری 200 52.6

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت احسان و موتورسیکلت پرواز را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت مهر آبان
125 هندلی 26.1 25.6 ثابت
125 استارتی 26.7 26.2 ثابت
 
C-150 27.3 26.8 ثابت
C-200 29.8 27.6 ثابت
 
RD-135 - - -
K3-125 31.4 34.6 ثابت
 
شکاری 150 35.2 36.2 ثابت
شکاری 200 36 38 ثابت

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت پرواز نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت پرواز را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت مهر آبان
پرواز K3-125 31.4 34.6 ثابت
پرواز RD-125 - - -
پرواز GY-200 51 - -

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت سحر نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت سحر در سال 1400 را مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت مهر آبان
سحر K3-125 33.3 34.3 32.8
سحر CGL-150 32.7 36.8 ثابت

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت دایچی نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت برقی دایچی در سال 1401 را مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد
دایچی VP-125 47.7
دایچی CR-150 54.2

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی نیرو موتور شیراز برای انواع موتورسیکلت برقی دایچی در سال 1400 را مشاهده می‌کنید:

برند مدل اردیبهشت مرداد مهر آبان
هیلتون ET-500 - - - -
دایچی YD-1200 - - 27.5 ثابت
دایچی EH-1800 - - - -
دایچی EV-3000 29.8 35.5 37.4 ثابت
 
دایچی EC-2000 24.1 29.7 31.2 ثابت
دایچی EC-3000 29.8 36 37.8 ثابت
 
دایچی VP-125 35 ثابت 36.1 ثابت
دایچی CR-150 37.2 ثابت 44.1 ثابت

*قیمت فروش نقدی نیرو موتور شیراز، برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

فروش موتورسیکلت نیرو موتور

برای مشاهده جدیدترین آگهی‌های محصولات نیرو موتور شیراز، محصولات یاماها و محصولات اس‌وای‌ام، لینک‌های زیر را ببینید:

»» خرید و فروش موتور یاماها

»» خرید و فروش موتور اس وای ام

»» خرید و فروش موتور نیرو موتور

شرکت نیرو موتور شیراز

گروه صنعتی نیرو موتور شیراز (NMS)، یکی از بزگترین تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران است که کارخانه آن در شهرک صنعتی شکوهیه در استان قم واقع شده. شرکت نیرو موتور علاوه بر تولید محصولات مختلف تحت برند اختصاصی NMS مانند موتورسیکلت‌های پرواز و احسان، نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگی همچون شرکت TVS هندوستان، SYM تایوان و همچنین یاماهاموتور ژاپن را در اختیار دارد.

نمایندگی نیرو موتور

جهت مشاهده آدرس و شماره تلفن فروشگاه مرکزی نیرو موتور و همچنین مراکز خدمات پس از فروش نیرو موتور در شیراز، تهران و سایر استان‌های کشور، لینک‌های زیر ببینید:

»» فروشگاه‌های مرکزی نیرو موتور

»» نمایندگی فروش نیرو موتور

»» مراکز خدمات پس از فروش نیرو موتور


قیمت روز موتورسیکلت

قیمت روز انواع موتورسیکلت و همچنین قیمت روز محصولات نیرو موتور شیراز در بازار ایران را در لینک زیر مشاهده کنید:

»» قیمت روز موتورسیکلت

قیمت موتورسیکلت ایران دوچرخ

جهت مشاهده آخرین خبرها از شرکت ایران دوچرخ و همچنین قیمت محصولات ایران دوچرخ و شرایط فروش آن، مقاله فروش موتورسیکلت ایران دوچرخ را مشاهده کنید.

قیمت موتور سیکلت نیکران موتور

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیکران موتور پاسارگاد شامل انواع موتورسیکلت بنلی، موتورسیکلت کی‌وی و موتورسیکلت برقی، مقاله فروش موتورسیکلت نیکران موتور را مشاهده کنید.

قیمت موتورسیکلت نیرو موتور شیراز

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیرو موتور شیراز شامل انواع موتورسیکلت یاماها، موتورسیکلت SYM، موتورسیکلت احسان و پرواز و همچنین موتورسیکلت برقی دایچی، مقاله فروش موتورسیکلت نیرو موتور را مشاهده کنید.

قیمت موتورسیکلت کویر موتور

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات کویر موتور شامل انواع موتورسیکلت کویر، موتورسیکلت وسپا، موتورسیکلت KTM اتریش و سایر محصولات کویر موتور، مقاله فروش موتورسیکلت کویر موتور را مشاهده کنید.

قیمت موتورسیکلت کبیر موتور

در مقاله فروش موتورسیکلت کبیر موتور آخرین قیمت محصولات کبیر شامل قیمت موتورسیکلت وسپا و قیمت موتورسیکلت آپریلیا را مشاهده کنید.

قیمت موتورسیکلت شاهین موتور

برای اطلاع از آخرین اخبار شرکت شاهین موتور و همچنین جهت اطلاع از جدیدترین قیمت محصولات شاهین موتور شامل قیمت موتورسیکلت لیفان و قیمت موتورسیکلت دلتا، مقاله فروش موتورسیکلت شاهین موتور را مشاهده کنید.

نویسنده : مرتضی برجسته

عکاس : شرایط فروش موتورسیکلت نیرو موتور شیراز 1401

منبع : niroomotorgroup.com

برای اطلاع از شرایط فروش، ایمیل خود را وارد نمایید

اطلاعات شما به درستی ثبت گردید
آخرین شرایط فروش پس از اعلام خودروسازها، از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.
مشکلی رخ داده است لطفا چند لحظه بعد مجددا تلاش کنید