شرایط فروش موتورسیکلت کویر موتور

شرکت کویر موتور، عرضه کننده انواع موتورسیکلت‌های وسپا، کاوازاکی، هیوسانگ، موندیال، پیاجیو، کی‌تی‌ام و ... در ایران، قیمت جدید محصولاتش را به صورت زیر اعلام کرده است.

قیمت موتور پیاجیو

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت پیاجیو (ایتالیا) موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
مدلی 150 183 192.6
مدلی 150S 192.4 202.3
مدلی 150SE 198.4 208.6
 
لیبرتی 150 130 137.4
لیبرتی 150S 142.1 150

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت پیاجیو (ایتالیا) موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین اردیبهشت خرداد شهریور
  Medley 150 ABS 172.8 187.1 ثابت 177.7
Medley 150S ABS 181.6 196.6 ثابت 186.8
Medley 150SE ABS 187.3 - 202.6 192.7
 
Liberty 150 ABS 116.5 126.2 ثابت ثابت
Liberty 150S ABS 131.6 142.5 ثابت ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور رویال الوی

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت رویال الوی (انگلیس) موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
TG-170 124.4 138.5

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت رویال الوی (انگلیس) موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل شهریور آذر
TG-170 98.1 108

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور زونتس

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت زونتس (چین) موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
V-250 - 205.3
 
Z4-250T باکس دار 221.1 229.9
Z4-250T بدون باکس 195.2 203.3
Z4-250X 190.2 198.2
Z4-250X-GP 190.2 -
Z4-250R 185.2 193
 
Z2-150U 92.5 98.5
Z2-150U1 92.5 98.5
Z2-150G1 92.5 98.5
 
N2-230 77.9 83.2
N2-230N 80.9 86.4

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت زونتس (چین) موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین خرداد شهریور آذر
V-250 201.3 217.9 201.5 ثابت
Z4 -250T 195.6 211.7 195.8 ثابت
Z4-250X 194.2 210.2 194.4 ثابت
Z4-250X GP - - 194.4 ثابت
Z4-250R 189.1 204.7 189.3 ثابت
N2-230 - 70.2 ثابت ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور سوپر سوکو

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت سوپر سوکو (چین) موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل انجین اردیبهشت خرداد
CUx 1300 وات 88.8 91.4
CUx Ducatti 1300 وات 101.4 104.4
 
TS 1900 وات 85 87.5
TS-P 1800 وات 104.2 107.3
 
TC 5000 وات 93.4 96.2
TC-MAX تیپ 1 5000 وات 129.8 133.6
TC-MAX تیپ 2 5000 وات 125.9 129.6

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت سوپر سوکو (چین) موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل انجین فروردین اردیبهشت شهریور آذر
CUx 1300 وات 79.7 86.2 86.2 -
CUx Ducatti 1300 وات 95.6 103.6 98.4 ثابت
TS 1900 وات 76.3 82.5 ثابت ثابت
TS-P 1800 وات 93.4 101.2 ثابت ثابت
TC 5000 وات 83.9 90.7 ثابت ثابت
TC-MAX 5000 وات 112.8 122.2 126 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور موندیال

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت موندیال (ایتالیا) موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
اچ.پی.اس 250 174.5 182
اچ.پی.اس 250 پاگانی 174.5 182

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت موندیال (ایتالیا) موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین اردیبهشت شهریور آذر
HPS 250 161.2 174.5 ثابت ثابت
HPS 250 Pagani 177.9 192.5 174.5 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور مگلی

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت مگلی موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
200R-SE 80.8 83

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت مگلی موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت شهریور آذر
200R 72.8 ثابت ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کابالرو

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کابالرو موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
اسکرمبلر 250 297.7 -
فلت ترک 250 297.7 -

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کابالرو موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل شهریور آذر
اسکرمبلر 250 289.1 ثابت
فلت ترک 250 289.1 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کاوازاکی

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کاوازاکی موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
Ninja-250 307.2 -
Ninja-250SE - -
Ninja-250SE ABS - -
 
Z250-ABS - -
 Z250N-ABS - -
 
Estrella-250 - -
Versys-X250 - -
KL-250 - -
KL250 کامویی - -
 
Brute Force 300 273.4 286.5

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کاوازاکی موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین خرداد شهریور
Ninja-250 - 338.5 298.2
Ninja-250SE 242.1 361.5 328.2
Ninja-250SE ABS - 390.1 358.3
 
Z250-ABS - 320.9 328.3
 Z250N-ABS - 370.7 348.1
 
Estrella-250 - 341.7 298.2
Versys-X250 - 350.6 315.6
KL-250 - 347 ثابت
KL250 کامویی - - 362
 
Brute Force 300 255.1 263 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کایو

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کایو (چین) موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
A-150 78.1 83.5
A-180 97 113.9
AY-70 42.5 49.8
AU-110 54.2 64.8
AU-150 - 93.3
AU-180 102.6 119.7
AU-200 150.6 158.9

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کایو (چین) موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد شهریور آذر
A-150 - 69.8 ثابت
A-180 86 91.6 ثابت
AY-70 36.2 ثابت ثابت
AU-110 47 ثابت ثابت
AU-150 75.1 - -
AU-180 86 91.4 ثابت
AU-200 134.8 ثابت ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کی تی ام

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کی‌تی‌ام (KTM) موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
دوک 200 190 197.9
دوک 250 234.6 236.7
 
RC-200 209.5 218
RC-250 236 245.2
 
ادونچر 250 284.7 295.5

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کی‌تی‌ام (KTM) موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین اردیبهشت شهریور
دوک 200 170.4 184.4 ثابت
دوک 250 245.4 253 227.7
 
RC-200 208.8 226 203.4
RC-250ABS 246.9 254.5 -
 
ادونچر 250 - 307.1 276.5

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کیمکو

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کیمکو (تایوان) موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
MXU-300 254.5 266.8

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور لامبرتا

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت لامبرتا (ایتالیا) موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد
LPB-170 148.5

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کویر

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کویر را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
M1-70 32 34.3
MT2-70 26.5 30.3
 
125 هندلی 37.8 42
125 استارتی 38.6 42.96
 
150 استارتی دیسکی 39.7 44
150 استارتی دیسکی اسپرت 40.2 44.58
200 استارتی دیسکی اسپرت 41.3 45.6
 
ST3-220 73.7 78.9
X2-125 44.2 48.2
 
T2-248N 66.4 74.6
T4-200 - 95.6
CRF-250ABS 348.2 -
 
S1-125 تیپ 2 45.3 50.8
S2-150 57.2 62.78
S2-ADV-150 - 66
 
C2-250 تیپ1:فرمان کوتاه 152.2 159
C2-250 تیپ2: فرمان بلند 157.4 164.3
C2-250 تیپ3: فرمان بلند+باکس 171.4 178.7
C2-250 تیپ4: فرمان کوتاه+باکس 164.7 171.9

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کویر را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین اردیبهشت خرداد شهریور آبان آذر
M1-70 27.8 30.1 ثابت ثابت ثابت ثابت
MT2-70 - - 22.6 ثابت ثابت ثابت
 
125 هندلی 29.2 31.8 ثابت 29.9 31 ثابت
125 استارتی - 32.5 ثابت 30.6 31.7 ثابت
 
150 استارتی 30.6 33.3 ثابت - - -
150 استارتی دیسکی - 33.9 ثابت 32 33.1 ثابت
150 استارتی دیسکی اسپرت - 34.2 ثابت 32.3 33.4 ثابت
200 32.3 35.2 ثابت - - -
200 استارتی دیسکی اسپرت - 35.5 ثابت 33.6 34.7 ثابت
 
N2-230 64.9 70.2 - - - -
ST3-220 75.8 82 ثابت 79.6 69.8 ثابت
 
X2 42.3 - - - - -
 
T2-248N 52.3 56.6 ثابت ثابت 59.8 ثابت
 
S1-125 40.2 43.4 43.6 - - -
S1-125 تیپ 2 40.6 44.2 ثابت 40.2 ثابت ثابت
S1-125 تیپ2 اسپرت - - - 40.7 ثابت ثابت
S2-150 52.2 56.6 ثابت 48.1 49.8 ثابت
 
C2-250 (تیپ1) 129.5 140.3 147.8 - - -
C2-250 (تیپ2) - 152.8 ثابت - - -
C2-250 (تیپ3) - - - 159.9 ثابت ثابت
C2-250 (تیپ4) - - - 166.4 ثابت ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کویر برقی

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت برقی کویر را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
1958 40.8 42
 
ES-1 39.3 40.4
ES-2 35.5 36.6
ES-5 37.1 38.2
ES-5N 41.1 42.3
ES-6 37.1 38.2
ES-8 37.1 38.2
 
EST2 29.6 30.5
EST4 28.6 29.5
 
MAD 33.8 34.8
MAD Truck 39.9 41.1
 
iTango 76.3 78.6
iTank 91.3 94.1
 
ET1 142.3 146.6

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت برقی کویر را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین اردیبهشت شهریور آذر
1958 38.5 41.7 39.6 ثابت
 
ES-1 37.1 40.1 38.1 ثابت
ES-2 33.6 36.3 34.5 ثابت
ES-5 - 37.9 36 ثابت
ES-5 - 42 39.9 ثابت
ES-5N 38.9 42 - -
ES-6 35 37.9 36 ثابت
ES-8 32.3 34.9 33.2 ثابت
 
EST2 31.2 33.7 28.8 ثابت
EST4 30.3 32.7 27.8 ثابت
 
MAD 31.2 33.8 ثابت ثابت
MAD Truck 46.9 50.7 ثابت ثابت
 
iTango 68.5 74.1 ثابت ثابت
iTank 82 88.7 ثابت ثابت
 
ET1 144 155.9 138.2 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور وسپا

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت وسپا (ایتالیا) موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
جی تی اس 250 302.1  
جی تی اس 250 سوپر 319.1  
 
پریماورا 150 238 249.7
پریماورا 150 مغز پسته‌ای -  
پرماورا 150S 285.1 298.7
پریماورا 150 تورینگ 251.7 263.9
پریماورا 150 یات کلاب 267.8 280.7
پریماورا 150 پنجاه درجه 299.9 314.1
 
اسپرینت 150S 285.5 299.1
اسپرینت 150 نوت 303.5 305.6

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت وسپا (ایتالیا) موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد شهریور
GTS250 293.3 ثابت
GTS250-HPE 342.7 ثابت
 
GTS250-Touring 305 ثابت
GTS250-Touring HPE 368.2 ثابت
 
GTS250-Yacht Club 324.1 ثابت
 GTS250-Yacht Club HPE 374 ثابت
 
GTS250-Super 309.8 ثابت
GTS250-Super HPE 356.3 ثابت
GTS250-Super Notte 330.3 ثابت
GTS250-Super Notte HPE 381.3 ثابت
 
GTS250-Super Sport 318.2 ثابت
GTS250-Super Sport HPE 371.5 ثابت
 
 Primavera-150 (تنوع رنگ) 251.7 231.1
Primavera-150 (مغزپسته‌ای) - 268.3
Primavera-150S - 276.8
Primavera-150 Touring 258.4 ثابت
Primavera-150 Yacht Club 260 ثابت
Primavera-150 500 291.2 ثابت
Primavera-150 Sean Wotherspoon 328.1 -
 
Sprint-150S (تنوع رنگ) 287.3 ثابت
Sprint-150S (آبی کاربنی) - 301.4
Sprint-150-Notte 294.6 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور هاسکوارنا

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت هاسکوارنا موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
اسوارتپیلن 250 244.1 253.6

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت هاسکوارنا موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد شهریور آذر
اسوارتپیلن 250 263.3 237 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور هیوسانگ

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت هیوسانگ (کره جنوبی) موجود در بازار را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت خرداد
آکویلا 250 233 242.1

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت هیوسانگ (کره جنوبی) موجود در بازار را در سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد آذر
آکویلا 250 226.2 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.


آخرین اخبار شرکت کویر موتور

مهم‌ترین اخبار شرکت کویر موتور به همراه جدیدتریت محصولات معرفی شده توسط کویر موتور را در ادامه این متن مطالعه کنید:

ساخت بزرگترین کارخانه باتری توسط کویر موتور

آذر 1400: کارخانه بزرگ کویر موتور با نام «کویر موتور پارت»، در بهار 1401 افتتاح می‌شود. شرکت کویر موتور با اعلام این خبر گفته که این کارخانه جدید با مساحت زیربنای 40 هزار مترمربع، در شهرک صنعتی رازی در اصفهان واقع شده و سومین کارخانه برای هولدینگ کویر موتور محسوب می‌شود. با بهره‌برداری از این کارخانه جدید، تعداد پرسنل کویر موتور از 1050 نفر به 1630 نفر افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه تولید سالانه کویر موتور نیز از 40 هزار دستگاه به 53 هزار دستگاه می‌رسد.

نکته جالب توجه اینجاست که کارخانه کویر موتور پارت، علاوه بر داشتن چهارمین خط تولید موتورسیکلت کویر، دارای خط تولید انجین برای موتورسیکلت بنزینی و همچنین خط تولید باتری برای موتورسیکلت برقی نیز هست. به همین دلیل کارشناسان معتقدند در صورتیکه این کارخانه به حداکثر ظرفیت تولیدش برسد، می‌تواند نقطعه عطفی در صنعت موتورسازی ایران باشد.

فروش ویژه اکسسوری وسپا

آبان 1400: شرکت کویر موتور، فروش یک اکسسوری کاربردی را ویژه دارندگان وسپا پریماورا و همچنین وسپا اسپرینت، آغاز کرده است.

نام این آپشن جالب، کاور پا یا محافظ پاست که در روزهای سخت پاییز و زمستان، می‌تواند به خوبی بدن موتورسوار از وزش بادهای سرد، حفاظت کند. البته از آنجایی که این کاورها ضد آب نیز هستند، می‌تواند پیشنهاد خوبی برای روزهای بارانی نیز باشد.

کویر موتور، قیمت این کاور را حدود 4 میلیون و 471 هزار تومان تعیین کرده است که البته مشتریان می‌توانند 25% قیمت را بعنوان پیش پرداخت و الباقی را در 4 فقره چک ماهیانه، پرداخت کنند. تهرانی‌ها برای خریداری کاور پای وسپا، باید به نمایشگاه کویر موتور در پل رومی مراجعه کنید. همچنین امکان ارسال لوازم جانبی کویر موتور به شهرستان‌ها نیز برای سایر مشتریان فراهم شده است.

فروش اقساطی کویر موتور

مهر 1400: شرکت کویر موتور از تاریخ 21 مهرماه 1400 تا اطلاع ثانوی، شرایط جدید فروش اقساطی موتور سیکلت، فروش اقساطی اکسسوری، فروش اقساطی دوچرخه و ماشین شارژی و موتورشارژی را بصورت زیر، اعلام کرده است. مشتریان این شرکت در صورت انتخاب فروش نقدی، از تخفیف 5 درصدی بهره خواهند برد.

نوع تسهیلات پیش پرداخت بازپرداخت کارمزد
فروش قسطی موتور (1) 25% 14 ماهه ندارد
فروش قسطی موتور (1)(2) 25% 20 ماهه 8%
فروش نقدی موتور 5% تخفیف نقدی
 
فروش قسطی دوچرخه (3) 25% 6 ماهه ندارد
فروش نقدی دوچرخه 5% تخفیف نقدی
 
فروش قسطی اکسسوری(4) 25% 4 ماهه ندارد

(1) در این روش فروش، چک ضمانت به مبلغ 85% قمیت موتور خواهد بود.
(2) در این روش فروش، کارمزد 8 درصدی روی 75% قیمت موتور محاسبه می‌شود.
(3) در این روش فروش، علاوه بر دوچرخه امکان فروش ماشین/موتورشارژی وجود دارد.

آغاز فروش موتورسیکلت پیاجیو سه چرخ

تیر 1400: شرکت کویر موتور از تاریخ 19 تیرماه، اولین پیش‌فروش موتورسیکلت جدید پیاجیو MP3 را آغاز کرده است.

برای خریداری این سه‌چرخه مدرن فرانسوی، مبلغ پیش‌پرداخت معادل 25% قیمت موتورسیکلت بوده و مابقی نیز باید طی 14 قسط ماهیانه، پرداخت شود. همچنین طبق اعلام کویر موتور، زمان اولین تحویل پیاجیو MP3 برای آذر و دی‌ماه 1400 خواهد بود. ضمن اینکه با هر کد ملی، فقط امکان خریداری یک دستگاه وجود دارد. علاقه‌مندان این محصول، جهت ثبت‌نام و خرید، کافی است به نمایندگی‌های کویر موتور مراجعه کنند.

محصولات جدید کویر موتور برای 1400

اسفند 1399: در آخرین روزهای سال 99، شرکت کویر موتور، از چندین محصول جدیدش برای عرضه در سال 1400 رونمایی کرد که عبارتند از:

  • چهار مدل جدید از برند چینی زونتس (U/G1/Z2/F)
  • یک مدل خیابانی از برند سوئدی هاسکوارنا (Svartpilen-250)
  • یک مدل ادونچر از برند اتریشی کی‌تی‌ام (Advanture-250)
  • یک مدل اسپرت از برند ژاپنی کاوازاکی (ZXR-250)
  • یک اسکوتر بنزینی از برند ایتالیایی پیاجیو (MP3-250)
  • یک مدل چهارچرخ از برند تایوانی کیمکو (MXU-300)
  • یک اسکوتر برقی از برند چینی سوپر سوکو (CUX-Ducati)

اما از میان محصولات فوق، نمی‌توان از چهار مدل جذاب، از برندهای کاوازاکی، KTM، پیاجیو و هاسکوارنا، به راحتی گذشت. در ادامه، توضیح مختصری درباره هرکدام از آنها خواهیم داد. باما باشید!

اولین محصول کویر موتور برای سال 1400، در واقع نخستین مدل خیابانی است که از برند هاسکوارنا در کشورمان می‌بینیم چرا که تا قبل از این، هاسکوارنا را با محصولات آفرودش می‌شناختیم. اما محصول جدید این برند برای ایران، کافه‌ریسری جذاب بنام Svartpilen است که با انجین تک‌سیلندر 250 سی‌سی، پابه کشورمان گذاشته. بنلی لئونچینو و یاماها XSR، از مدت‌ها قبل منتظر آمدن استوارت‌پیلن بوده‌اند.

دومین موتورسیکلتی که کویر موتور در سال 1400 آنرا عرضه می‌کند، کی‌تی‌ام ادونچر 250 خواهد بود. هواداران این موتورساز معروف اتریشی، خیلی خوب می‌دانند که موتورسیکلت‌های آفرود KTM، تاکنون در دو مدل (بصورت رسمی) به بازار ایران عرضه می‌شد؛ یکی خانواده EXC-F بود که محصولاتش در کلاس «اندرو» هستند و دیگری نیز خانواده SX بود که محصولاتش در کلاس «کراس» فروخته می‌شدند. ولی حالا کویر موتور برای عرضه سومین آفرود KTM در ایران آماده شده است؛ موتورسیکلتی کاملا جدید که هم قابلیت‌های آفرودسواری دارد و هم اینکه می‌توان در شهر هم از آن استفاده کرد.

کی‌تی‌ام ادونچر 250 یک پله پایین‌تر از ادونچر 390 ایستاده؛ پس می‌توان آنرا اقتصادی‌ترین گزینه پیشنهادی KTM برای ماجراجوها دانست. قلب این اتریشی با قلب دوک 250 یکسان است؛ پس همان انجین تک‌سیلندر 30 اسبی و 24 نیوتن‌متری در انتظارتان خواهد بود.

سومین محصولی که کویر موتور در سال 1400 راهی بازار می‌کند، مدل 300 از پیاجیو MP3 است که نه تنها در بازار ایران، بلکه در بازار اروپا هم، مشتریان فراوانی ندارند؛ چرا که هم اسکوتر است و هم گران‌قیمت، و ترکیب این دو ویژگی، محصول خوش‌فروشی از آب در نمی‌آورد! در خود بازار ایتالیا، پیاجیو MP3 مدل 300 با قیمت تقریبی 7 هزار یورو فروخته می‌شود؛ دیگر خودتان حساب کنید که با چه قیمتی بدست مشتریان ایرانی خواهد رسید.

پیاجیو MP3 مدل 300، برخلاف اسمش، از انجینی به حجم دقیق 278 سی‌سی بهره می‌برد که تک‌سیلندر است و حدود 25 اسب بخار به همراه 26 نیوتن متر را تولید می‌کند.

چهارمین محصول جدید کویر موتور، مدلی مشهور و بسیار خاص از خانواده ZXR است؛ حتما می‌دانید که همه اعضای این خانواده، قلب‌های چهارسیلندر در سینه دارند، پس این شما و این هم مدل 250 سی‌سی از کاوازاکی ZXR که حالا می‌توان آنرا ارزان‌ترین 4 سیلندر بازار ایران دانست.

البته منظورمان از «ارزان‌ترین» در مقایسه با سایر 4 سیلندرهای بازار است وگرنه با قیمت چند صدمیلیونی، این ژاپنی قطعا نمی‌تواند موتورسیکلتی ارزان محسوب شود! نینجا ZXR250 موتوری با قدرت 50 اسب‌بخار است که امکاناتی مانند کوئیک شیفتر، کلاچ اسلیپر و کنترل کشش، بصورت استاندارد روی آن نصب شده.

کویر موتور؛ بزرگترین باتری‌ساز موتورهای برقی

اسفند 1399: آقای خداپسند (مدیرعامل کویر موتور) در حاشیه مراسم معرفی محصولات جدید کویر موتور، توضیحاتی درباره عملکرد و برنامه‌های آتی کویر موتور داد. بنابه گفته‌های آقای خداپسند، از سال 1393 تا به امروز، 48 نمایشگاه فروش محصولات کویر موتور احداث شده و هم‌اکنون نیز 700 نفر بصورت مستقیم، در این شرکت مشغول فعالیت هستند.

آقای خداپسند ضمن اشاره به کسب رتبه اول خدمات پس از فروش برای کویر موتور در 5 سال متوالی، گفته که حداکثر ظرفیت تولید موتورسیکلت در این شرکت، سالانه 220 هزار دستگاه است اما در سال 99 فقط 40 هزار دستگاه تولید شد. همچنین کویر موتور برای سال 1400 جهش تولید 20 هزارتایی را درنظر گرفته و می‌خواهد به تولید سالانه 60 هزار دستگاه موتورسیکلت برسد.

مدیرعامل کویر موتور، به تولید کویر S1 یا همان رادیسون (طرح ویو) نیز اشاره کرده و گفته که از سال‌ها پیش، پروژه داخلی‌سازی S1 آغاز شده است. هم‌اکنون نیز کویر موتور درحال افزایش میزان داخلی‌سازی موتورسیکلت جدید S2 (طرح کلیک) است تا با رشد تولید، بتواند آنرا با قیمت کمتری بدست مشتریان ایرانی برساند.

آقای خداپسند با اعلام اینکه درحال حاضر، 14% از سهم تولید کویر موتور برای موتورسیکلت‌های برقی است، این قول را داده که بزودی مشکلات تامین باتری موتورهای برقی با داخلی‌سازی آنها برطرف شده و شرکت کویر موتور نیز بزودی می‌تواند به قطب اصلی تولید باتری موتورسیکلت در ایران تبدیل شود.

مدیرعامل کویر موتور همچنین درباره واردات موتورسنگین به ایران گفته که از چندسال پیش، کویر موتور محصولات مختلف آسیایی و اروپایی را بصورت رسمی و با سند قانونی و احراز مالکیت خریداران، عرضه می‌کرد اما از زمانی که فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری، مجوزهای خاص برای ورزشکاران صادر کرد، این فضا آسیب دید و کار برای کویر موتور سخت شد. آقای خداپسند گفته که کویر موتور حتی خط مونتاژ موتورسنیگن داشت اما حالا موتورهای معمولی روی این خط مونتاژ، تولید می‌شود. البته مدیرعامل کویر موتور این نکته را هم گفته که شرکتش، بدنبال راهکارهایی است تا دوباره بتواند تولید و فروش موتورسیکلت‌های ورزشی را ازسر بگیرد.


نمایندگی کویر موتور

آدرس و شماره تلفن تمامی تعمیرگاه‌های مجاز کویر موتور در سراسر ایران را از لینک زیر مشاهده کنید:

»» لیست تعمیرگاه کویر موتور

فروش محصولات کویر موتور

برای مشاهده جدیدترین آگهی‌های موتورسیکلت کویر و قیمت کویرموتور در بازار آزاد، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» خرید و فروش موتور کویر
»» خرید و فروش موتور کاوازاکی
»» خرید و فروش موتور کی‌تی‌ام
»» خرید و فروش موتور موندیال
»» خرید و فروش موتور سوپر سوکو
»» خرید و فروش موتور زونتس


قیمت روز موتورسیکلت

قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار و همچنین قیمت روز محصولات کویر موتور را در لینک زیر مشاهده کنید:

»» قیمت روز موتورسیکلت

شرایط فروش ایران دوچرخ

جهت اطلاع از آخرین اخبار شرکت ایران دوچرخ و همچنین قیمت محصولات ایران دوچرخ و جدیدترین شرایط فروش این شرکت، مقاله فروش موتورسیکلت ایران دوچرخ را مشاهده کنید.

شرایط فروش نیکران موتور

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیکران موتور پاسارگاد شامل انواع موتورسیکلت بنلی، انواع موتورسیکلت کی‌وی و انواع موتورسیکلت برقی و اسکوتر برقی، مقاله فروش موتورسیکلت نیکران موتور را مطالعه کنید.

شرایط فروش نیرو موتور شیراز

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیرو موتور شیراز شامل قیمت موتورسیکلت یاماها، قیمت موتورسیکلت SYM، قیمت موتورسیکلت احسان، قیمت موتورسیکلت پرواز و همچنین قیمت انواع موتورسیکلت برقی دایچی،مقاله فروش موتورسیکلت نیرو موتور را مطالعه کنید.

شرایط فروش کبیر موتور

در مقاله فروش موتورسیکلت کبیر موتور آخرین قیمت محصولات کبیرموتور شامل قیمت موتورسیکلت وسپا و قیمت موتورسیکلت آپریلیا را مشاهده کنید.

شرایط فروش شاهین موتور

برای اطلاع از آخرین اخبار شرکت شاهین موتور و همچنین جهت اطلاع از جدیدترین قیمت محصولات شاهین موتور شامل قیمت موتورسیکلت لیفان و قیمت موتورسیکلت دلتا، مقاله فروش موتورسیکلت شاهین موتور را مشاهده کنید.

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : kavirmotor.com

8 دیدگاه

uitgfyex(450 روز پیش)

ده تومن دارم ماهی ی تومن میتونم بدم ولی هر نمایندگی کویر رفتم و زنگ زدم. خندشون میگرفت..این است مشتری مداری

BEHNAM666 (9 روز پیش)

حتی اگرم اقساط بدن . باید 1/3 مبلغ رو پرداخت کنیم و اقساطش بالای -5 میلیون هستش و این یعنی هیچی به هیچی

Mekabiz (29 روز پیش)

برای خودمون متاسفم

09121934495 (394 روز پیش)

پای صدا و سیما بیاد وسط قیمتش دو برابر میشه مافیا صدا و سیما جنس کرون کن هستند . کفش رو دیدید قابلمه رو ببینید همشون نصف قیمت تو بازاره

Amydbhrwz(193 روز پیش)

پارسال هرموتوری میخواستی باالتماس بهت میدان حتی باکارت یارانه. . امسال فقط نقدی یاچک صیادی .سال بسال دریغ ازپارسال

ali1366430(205 روز پیش)

سلام این مدلای ژاپنی و ایتالیایی خدمات پس از فروش دارن و لوازمشون پیدا میشه آیا؟

jadidy(370 روز پیش)

پارسال با این پول میشد ی پراید خرید چقدر بدبختیم که تو ایران زندگی میکنیم هرجای دنیا تصمیم بگیری ماشین بخری تا ظهر پشت فرمونش نشستی و دولت برات همچی رو اوکی میکنه ولی اینجا تا پشت کو... رو و مال ضامنهاتو مهر نزنن پنج میلیون وام نمیتونی بگیری

13400695hk(406 روز پیش)

ایا در نوشهر نماینگی دارد؟