فروش موتورسیکلت کویر موتور شهریور 1400

شرکت کویر موتور، نماینده انحصاری انواع موتورسیکلت‌های وسپا، کاوازاکی، هیوسانگ، موندیال، پیاجیو، کی‌تی‌ام و ... در ایران، قیمت جدید محصولاتش را به صورت زیر اعلام کرده است.

قیمت موتور وسپا

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت وسپا (ایتالیا) موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد شهریور
GTS 250 293.3 ثابت
GTS 250 HPE 342.7 ثابت
 
GTS 250 Touring 305 ثابت
GTS 250 Touring HPE 368.2 ثابت
 
GTS 250 Yacht Club 324.1 ثابت
 GTS 250 Yacht Club HPE 374 ثابت
 
GTS 250 Super 309.8 ثابت
GTS 250 Super HPE 356.3 ثابت
GTS 250 Super Notte 330.3 ثابت
GTS 250 Super Notte HPE 381.3 ثابت
 
GTS 250 Super Sport 318.2 ثابت
GTS 250 Super Sport HPE 371.5 ثابت
 
 Primavera 150 251.7 231.1
Primavera 150 (مغزپسته ای) - 268.3
Primavera 150 S - 276.8
Primavera 150 Touring 258.4 ثابت
Primavera 150 Yacht Club 260 ثابت
Primavera 150 500 291.2 ثابت
Primavera 150 Sean Wotherspoon 328.1 -
 
Sprint 150 S 287.3 ثابت
Sprint 150 S (آبی کاربنی) - 301.4
Sprint 150 Notte 294.6 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور پیاجیو

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت پیاجیو (ایتالیا) موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین اردیبهشت خرداد شهریور
  Medley 150 ABS 172.8 187.1 ثابت 177.7
Medley 150S ABS 181.6 196.6 ثابت 186.8
Medley 150SE ABS 187.3 - 202.6 192.7
 
Liberty 150 ABS 116.5 126.2 ثابت ثابت
Liberty 150S ABS 131.6 142.5 ثابت ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور زونتس

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت زونتس (چین) موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین خرداد شهریور
V 250 201.3 217.9 201.5
Z4 250T 195.6 211.7 195.8
Z4 250X 194.2 210.2 194.4
Z4 250X GP - - 194.4
Z4 250R 189.1 204.7 189.3
N2 230 - 70.2 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور رویال الوی

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت رویال الوی (انگلیس) موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل شهریور
TG 170 98.1

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور سوپر سوکو

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت سوپر سوکو (چین) موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل انجین فروردین اردیبهشت شهریور
CUx 1300 وات 79.7 86.2 86.2
CUx Ducatti 1300 وات 95.6 103.6 98.4
TS 1900 وات 76.3 82.5 ثابت
TS P 1800 وات 93.4 101.2 ثابت
TC 5000 وات 83.9 90.7 ثابت
TC MAX 5000 وات 112.8 122.2 126

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور موندیال

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت موندیال (ایتالیا) موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین اردیبهشت شهریور
HPS 250 161.2 174.5 ثابت
HPS 250 Pagani 177.9 192.5 174.5

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور مگلی

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت مگلی موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل اردیبهشت شهریور
200R 72.8 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کابالرو

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کابالرو موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل شهریور
Scrambler 250 289.1
Flat Track 250 289.1

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کاوازاکی

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کاوازاکی موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین خرداد شهریور
Ninja 250 - 338.5 298.2
Ninja 250SE 242.1 361.5 328.2
Ninja 250SE ABS - 390.1 358.3
Z250 ABS - 320.9 328.3
 Z250N ABS - 370.7 348.1
Estrella 250 - 341.7 298.2
Versys X250 - 350.6 315.6
KL 250 - 347 ثابت
Brute Force 300 255.1 263 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کایو

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کایو (چین) موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد شهریور
AY 70 36.2 ثابت
AU 110 47 ثابت
A 150 - 69.8
AU 150 75.1 -
A 180 - 86
AU 180 86 91.4
AU 200 134.8 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کی تی ام

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کی‌تی‌ام (KTM) موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین اردیبهشت شهریور
Duke 200 170.4 184.4 ثابت
Duke 250 245.4 253 227.7
 
RC 200 208.8 226 203.4
RC 250 246.9 254.5 -
 
Advanture 250 - 307.1 276.5

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور هاسکوارنا

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت هاسکوارنا موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد شهریور
Svartpilen 250 263.3 237

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور هیوسانگ

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت هیوسانگ (کره جنوبی) موجود در بازار را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل خرداد شهریور
Aquila 250 226.2 ثابت

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور کویر

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت کویر را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل فروردین اردیبهشت خرداد شهریور
M1-70 27.8 30.1 ثابت ثابت
MT2-70 - - 22.6 ثابت
 
125 هندلی 29.2 31.8 ثابت 29.9
125 استارتی - 32.5 ثابت 30.6
 
150 استارتی 30.6 33.3 ثابت  
150 استارتی دیسکی - 33.9 ثابت 32
150 استارتی دیسکی اسپرت - 34.2 ثابت 32.3
200 32.3 35.2 ثابت -
200 اسپرت - 35.5 ثابت 33.6
 
N2-230 64.9 70.2 -  
ST3-220 75.8 82 ثابت 79.6
 
X2 42.3 - -  
X2 56.1 - -  
 
T2-248N 52.3 56.6 ثابت ثابت
 
S1-125 40.2 43.4 43.6  
S1-125 جدید تیپ 2 40.6 44.2 ثابت 40.2
S1-125 جدید تیپ2 اسپرت - - - 40.7
S2-150 52.2 56.6 ثابت 48.1
 
 C2-250 (تیپ1) 129.5 140.3 147.8 -
C2-250 (تیپ2) - 152.8 ثابت -
C2-250 (تیپ3) - - - 159.9
C2-250 (تیپ4) - - - 166.4

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور برقی کویر

در جدول زیر، قیمت نمایندگی کویر موتور برای انواع موتورسیکلت برقی کویر را برای سال 1400 مشاهده می‌کنید:

مدل انجین فروردین اردیبهشت شهریور
1958 2000 وات 38.5 41.7 39.6
 
ES-1 1800 وات 37.1 40.1 38.1
ES-2 1500 وات 33.6 36.3 34.5
ES-5 1500 وات - 37.9 36
ES-5 2000 وات - 42 39.9
ES-5N 2200 وات 38.9 42 -
ES-6 1500 وات 35 37.9 36
ES-8 1500 وات 32.3 34.9 33.2
 
EST2 1500 وات 31.2 33.7 28.8
EST4 1500 وات 30.3 32.7 27.8
 
MAD 1600 وات 31.2 33.8 ثابت
MAD Truck 1600 وات 46.9 50.7 ثابت
 
iTango 1200 وات 68.5 74.1 ثابت
iTank 1900 وات 82 88.7 ثابت
 
ET1 3000 وات 144 155.9 138.2

*در جدول فوق، قیمت فروش اقساطی کویر موتور، برحسب میلیون تومان است.


آغاز فروش موتورسیکلت پیاجیو سه چرخ

شرکت کویر موتور از تاریخ 19 تیرماه 1400، اولین پیش‌فروش موتورسیکلت جدید پیاجیو MP3 را آغاز کرده است.

برای خریداری این سه‌چرخه مدرن فرانسوی، مبلغ پیش‌پرداخت معادل 25% قیمت موتورسیکلت بوده و مابقی نیز باید طی 14 قسط ماهیانه، پرداخت شود. همچنین طبق اعلام کویر موتور، زمان اولین تحویل پیاجیو MP3 برای آذر و دی‌ماه 1400 خواهد بود. ضمن اینکه با هر کد ملی، فقط امکان خریداری یک دستگاه وجود دارد. علاقه‌مندان این محصول، جهت ثبت‌نام و خرید، کافی است به نمایندگی‌های کویر موتور مراجعه کنند.

شرایط فروش اقساطی کویر موتور در 1400

مشتریان این شرکت علاوه بر فروش نقدی کویر موتور، می‌توانند از مزایای طرح فروش اقساطی کویر موتور نیز بهره ببرند. این مزایا از تاریخ 19 اردیبهشت‌ماه تا اطلاع ثانوی، به صورت زیر در اختیار عموم مشتریان کویر موتور، قرار دارد:

نوع تسهیلات پیش پرداخت بازپرداخت کارمزد
خرید اقساطی موتور 25% 14 ماهه ندارد
خرید اقساطی موتور 25% 20 ماهه 8%
خرید نقدی موتور 5% تخفیف نقدی
خرید اقساطی دوچرخه 25% 6 ماهه ندارد
خرید اقساطی اکسسوری 25% 4 ماهه دارد

*در خرید اقساطی اکسسوری، در صورت خریداری موتورسیکلت، کارمزد محاسبه نمی‌شود.

محصولات جدید کویر موتور برای 1400

اسفند 99 | در آخرین روزهای سال 99، شرکت کویر موتور، از چندین محصول جدیدش برای عرضه در سال 1400 رونمایی کرد که عبارتند از:

  • چهار مدل جدید از برند چینی زونتس (U/G1/Z2/F)
  • یک مدل خیابانی از برند سوئدی هاسکوارنا (Svartpilen-250)
  • یک مدل ادونچر از برند اتریشی کی‌تی‌ام (Advanture-250)
  • یک مدل اسپرت از برند ژاپنی کاوازاکی (ZXR-250)
  • یک اسکوتر بنزینی از برند ایتالیایی پیاجیو (MP3-250)
  • یک مدل چهارچرخ از برند تایوانی کیمکو (MXU-300)
  • یک اسکوتر برقی از برند چینی سوپر سوکو (CUX-Ducati)

اما از میان محصولات فوق، نمی‌توان از چهار مدل جذاب، از برندهای کاوازاکی، KTM، پیاجیو و هاسکوارنا، به راحتی گذشت. در ادامه، توضیح مختصری درباره هرکدام از آنها خواهیم داد. باما باشید!

اولین محصول کویر موتور برای سال 1400، در واقع نخستین مدل خیابانی است که از برند هاسکوارنا در کشورمان می‌بینیم چرا که تا قبل از این، هاسکوارنا را با محصولات آفرودش می‌شناختیم. اما محصول جدید این برند برای ایران، کافه‌ریسری جذاب بنام Svartpilen است که با انجین تک‌سیلندر 250 سی‌سی، پابه کشورمان گذاشته. بنلی لئونچینو و یاماها XSR، از مدت‌ها قبل منتظر آمدن استوارت‌پیلن بوده‌اند.

دومین موتورسیکلتی که کویر موتور در سال 1400 آنرا عرضه می‌کند، کی‌تی‌ام ادونچر 250 خواهد بود. هواداران این موتورساز معروف اتریشی، خیلی خوب می‌دانند که موتورسیکلت‌های آفرود KTM، تاکنون در دو مدل (بصورت رسمی) به بازار ایران عرضه می‌شد؛ یکی خانواده EXC-F بود که محصولاتش در کلاس «اندرو» هستند و دیگری نیز خانواده SX بود که محصولاتش در کلاس «کراس» فروخته می‌شدند. ولی حالا کویر موتور برای عرضه سومین آفرود KTM در ایران آماده شده است؛ موتورسیکلتی کاملا جدید که هم قابلیت‌های آفرودسواری دارد و هم اینکه می‌توان در شهر هم از آن استفاده کرد.

کی‌تی‌ام ادونچر 250 یک پله پایین‌تر از ادونچر 390 ایستاده؛ پس می‌توان آنرا اقتصادی‌ترین گزینه پیشنهادی KTM برای ماجراجوها دانست. قلب این اتریشی با قلب دوک 250 یکسان است؛ پس همان انجین تک‌سیلندر 30 اسبی و 24 نیوتن‌متری در انتظارتان خواهد بود.

سومین محصولی که کویر موتور در سال 1400 راهی بازار می‌کند، مدل 300 از پیاجیو MP3 است که نه تنها در بازار ایران، بلکه در بازار اروپا هم، مشتریان فراوانی ندارند؛ چرا که هم اسکوتر است و هم گران‌قیمت، و ترکیب این دو ویژگی، محصول خوش‌فروشی از آب در نمی‌آورد! در خود بازار ایتالیا، پیاجیو MP3 مدل 300 با قیمت تقریبی 7 هزار یورو فروخته می‌شود؛ دیگر خودتان حساب کنید که با چه قیمتی بدست مشتریان ایرانی خواهد رسید.

پیاجیو MP3 مدل 300، برخلاف اسمش، از انجینی به حجم دقیق 278 سی‌سی بهره می‌برد که تک‌سیلندر است و حدود 25 اسب بخار به همراه 26 نیوتن متر را تولید می‌کند.

چهارمین محصول جدید کویر موتور، مدلی مشهور و بسیار خاص از خانواده ZXR است؛ حتما می‌دانید که همه اعضای این خانواده، قلب‌های چهارسیلندر در سینه دارند، پس این شما و این هم مدل 250 سی‌سی از کاوازاکی ZXR که حالا می‌توان آنرا ارزان‌ترین 4 سیلندر بازار ایران دانست.

البته منظورمان از «ارزان‌ترین» در مقایسه با سایر 4 سیلندرهای بازار است وگرنه با قیمت چند صدمیلیونی، این ژاپنی قطعا نمی‌تواند موتورسیکلتی ارزان محسوب شود! نینجا ZXR250 موتوری با قدرت 50 اسب‌بخار است که امکاناتی مانند کوئیک شیفتر، کلاچ اسلیپر و کنترل کشش، بصورت استاندارد روی آن نصب شده.

کویر موتور؛ بزرگترین باتری‌ساز موتورهای برقی

اسفند 99 | آقای خداپسند (مدیرعامل کویر موتور) در حاشیه مراسم معرفی محصولات جدید کویر موتور، توضیحاتی درباره عملکرد و برنامه‌های آیت کویر موتور داد. بنابه گفته‌های آقای خداپسند، از سال 1393 تا به امروز، 48 نمایشگاه فروش محصولات کویر موتور احداث شده و هم‌اکنون نیز 700 نفر بصورت مستقیم، در این شرکت مشغول فعالیت هستند.

آقای خداپسند ضمن اشاره به کسب رتبه اول خدمات پس از فروش برای کویر موتور در 5 سال متوالی، گفته که حداکثر ظرفیت تولید موتورسیکلت در این شرکت، سالانه 220 هزار دستگاه است اما در سال 99 فقط 40 هزار دستگاه تولید شد. همچنین کویر موتور برای سال 1400 جهش تولید 20 هزارتایی را درنظر گرفته و می‌خواهد به تولید سالانه 60 هزار دستگاه موتورسیکلت برسد.

مدیرعامل کویر موتور، به تولید کویر S1 یا همان رادیسون (طرح ویو) نیز اشاره کرده و گفته که از سال‌ها پیش، پروژه داخلی‌سازی S1 آغاز شده است. هم‌اکنون نیز کویر موتور درحال افزایش میزان داخلی‌سازی موتورسیکلت جدید S2 (طرح کلیک) است تا با رشد تولید، بتواند آنرا با قیمت کمتری بدست مشتریان ایرانی برساند.

آقای خداپسند با اعلام اینکه درحال حاضر، 14% از سهم تولید کویر موتور برای موتورسیکلت‌های برقی است، این قول را داده که بزودی مشکلات تامین باتری موتورهای برقی با داخلی‌سازی آنها برطرف شده و شرکت کویر موتور نیز بزودی می‌تواند به قطب اصلی تولید باتری موتورسیکلت در ایران تبدیل شود.

مدیرعامل کویر موتور همچنین درباره واردات موتورسنگین به ایران گفته که از چندسال پیش، کویر موتور محصولات مختلف آسیایی و اروپایی را بصورت رسمی و با سند قانونی و احراز مالکیت خریداران، عرضه می‌کرد اما از زمانی که فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری، مجوزهای خاص برای ورزشکاران صادر کرد، این فضا آسیب دید و کار برای کویر موتور سخت شد. آقای خداپسند گفته که کویر موتور حتی خط مونتاژ موتورسنیگن داشت اما حالا موتورهای معمولی روی این خط مونتاژ، تولید می‌شود. البته مدیرعامل کویر موتور این نکته را هم گفته که شرکتش، بدنبال راهکارهایی است تا دوباره بتواند تولید و فروش موتورسیکلت‌های ورزشی را ازسر بگیرد.

نمایندگی کویر موتور

آدرس و شماره تلفن تمامی تعمیرگاه‌های مجاز کویر موتور در سراسر ایران را از لینک زیر مشاهده کنید:

»» لیست تعمیرگاه کویر موتور

فروش محصولات کویر موتور

برای مشاهده جدیدترین آگهی‌های موتورسیکلت کویر، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» خرید و فروش موتور کویر

»» خرید و فروش موتور کاوازاکی

»» خرید و فروش موتور کی‌تی‌ام

»» خرید و فروش موتور موندیال

»» خرید و فروش موتور سوپر سوکو

»» خرید و فروش موتور زونتس


قیمت روز کویر موتور

قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار و همچنین قیمت روز محصولات کویر موتور را در لینک زیر مشاهده کنید:

»» قیمت روز موتورسیکلت

اخبار بازار موتورسیکلت

جهت اطلاع از آخرین خبرها و اتفاقات مهم در بازار موتورسیکلت ایران، لینک زیر را مطالعه کنید:

»» اخبار روز موتورسیکلت

قیمت موتورسیکلت ایران دوچرخ

جهت مشاهده آخرین خبرها از شرکت ایران دوچرخ و همچنین قیمت محصولات ایران دوچرخ و شرایط فروش آن، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» فروش موتورسیکلت ایران دوچرخ

قیمت موتورسیکلت نیکران موتور

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیکران موتور پاسارگاد شامل انواع موتورسیکلت بنلی، موتورسیکلت کی‌وی و موتورسیکلت برقی، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» فروش موتورسیکلت نیکران موتور

قیمت موتورسیکلت نیرو موتور شیراز

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیرو موتور شیراز شامل انواع قیمت موتورسیکلت یاماها، قیمت موتورسیکلت SYM، قیمت موتورسیکلت احسان و پرواز و همچنین قیمت موتورسیکلت برقی دایچی، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» فروش موتورسیکلت نیرو موتور

قیمت موتورسیکلت کبیر موتور

در مقاله فروش موتورسیکلت کبیر موتور آخرین قیمت محصولات کبیر شامل قیمت موتورسیکلت وسپا و قیمت موتورسیکلت آپریلیا را مشاهده کنید.

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : kavirmotor.com

4 دیدگاه

jadidy(82 روز پیش)

پارسال با این پول میشد ی پراید خرید چقدر بدبختیم که تو ایران زندگی میکنیم هرجای دنیا تصمیم بگیری ماشین بخری تا ظهر پشت فرمونش نشستی و دولت برات همچی رو اوکی میکنه ولی اینجا تا پشت کو... رو و مال ضامنهاتو مهر نزنن پنج میلیون وام نمیتونی بگیری

uitgfyex(163 روز پیش)

ده تومن دارم ماهی ی تومن میتونم بدم ولی هر نمایندگی کویر رفتم و زنگ زدم. خندشون میگرفت..این است مشتری مداری

09121934495 (106 روز پیش)

پای صدا و سیما بیاد وسط قیمتش دو برابر میشه مافیا صدا و سیما جنس کرون کن هستند . کفش رو دیدید قابلمه رو ببینید همشون نصف قیمت تو بازاره

13400695hk(118 روز پیش)

ایا در نوشهر نماینگی دارد؟