شرایط فروش نیکران موتور پاسارگاد آذر 1400

پیش ثبت نام موتورسیکلت جدید کی‌وی ویئسته 250 که از تاریخ یکم آذرماه در نمایندگی‌های نیکران موتور شروع شده، تا یکم دی‌ماه 1400 ادامه خواهد داشت. این پیش‌ثبت‌نام بدون هیچگونه پیش‌پرداختی است و شامل تخفیف ویژه نیز خواهد بود. اما علاوه بر این، شرکت نیکران موتور پاسارگاد، نماینده انحصاری بنلی ایتالیا و همچنین نماینده موتورهای KeeWay و Nescooter و Rapido، طرح فروش نقدی و اعتباری انواع موتورسیکلت بنلی، نسکوتر و کی‌وی را آغاز کرده است. ثبت نام موتور در جشنواره فروش ویژه موتورسیکلت بنلی، تا اطلاع ثانوی ادامه داشته و مشتریان در صورت انتخاب طرح خرید اعتباری موتور، می‌توانند اقساط موتورسیکلت را در حداکثر طی 10 ماه در مدل‌های بنزینی و حداکثر طی 18 ماه در مدل‌های برقی پرداخت کنند.

قیمت موتور بنلی 250 دو سیلندر

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت بنلی 250 تورینگ دوسیلندر (TRK-249) را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی سفید/مشکی/نقره‌ای
مرداد 1400 104.5
شهریور 1400 108
مهر 1400 ثابت
آذر 1400 115.3

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت بنلی 250 دوسیلندر (TNT-249S) را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی سفید/مشکی سبز
فروردین 1400 119 123.5
اردیبهشت 1400 123.5 ناموجود
خرداد 1400 ثابت ناموجود
مهر 1400 ناموجود ناموجود
آذر 1400 137.8 -

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت بنلی 250 ریس دوسیلندر (249R) را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی سفید/مشکی/نقره ای
آذر 1400 ناموجود

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت موتور بنلی 250 تک سیلندر

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت بنلی 250 تک‌سیلندر (TNT-25N) را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی سفید/مشکی/قرمز سبز
فروردین 1400 73.7 76.7
اردیبهشت 1400 77 80
خرداد 1400 ثابت ثابت
مرداد 1400 ناموجود 81.9
مهر 1400 ناموجود 84.8

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت بنلی لئونچینو 250 تک‌سیلندر را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی سفید/قرمز/طوسی/قهوه‌ای
فروردین 1400 99
اردیبهشت 1400 103.4
مهر 1400 107
آذر 1400 114.1

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت موتور بنلی 180

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت بنلی 180 اس (180S) را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی سفید/مشکی/قرمز سبز
فروردین 1400 60.5 63.5
اردیبهشت 1400 63.5 ناموجود
مرداد 1400 ثابت ناموجود
مهر 1400 ناموجود ناموجود

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت موتور بنلی 150

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت بنلی 150 در مدل‌های TNT-15 و TNT-150 را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

مدل TNT-15 TNT-150
فروردین 1400 42 ناموجود
اردیبهشت 1400 43.8 52.8
مرداد 1400 ثابت ثابت
شهریور 1400 45.5 ناموجود
مهر 1400 ثابت ناموجود
آذر 1400 48.9 -

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت موتور بنلی 135

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت بنلی 135 در مدل‌ TNT-135 را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی سفید/مشکی/قرمز سبز
مرداد 1400 52.5 55.5
شهریور 1400 52.9 56.1
مهر 1400 ثابت ثابت
آذر 1400 53.8 57.4

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت موتور بنلی 125 وی زد

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت بنلی VZ-125 را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ‌بندی قرمز/مشکی/آبی
فروردین 1400 ناموجود
اردیبهشت 1400 46
مرداد 1400 47
شهریور 1400 48.1
مهر 1400 ناموجود
آذر 1400 50.2

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت موتور بنلی 125 ستا

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت بنلی ستا 125 را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ‌بندی مشکی/سفید آبی/کرم
فروردین 1400 42 ناموجود
اردیبهشت 1400 45 ناموجود
مرداد 1400 ناموجود ناموجود
مهر 1400 45.4 48.4
آذر 1400 48.3 51.4

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت موتور چهارچرخ راپیدو

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت راپیدو A300 را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی سفید
مهر 1400 110
آذر 1400 ثابت

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت موتور کی وی 150

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت کی‌وی (Keeway 150) را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی سفید/مشکی/قرمز/آبی
فروردین 1400 31.9
اردیبهشت 1400 33
مرداد 1400 35.9
شهریور 1400 37.8
مهر 1400 ثابت
آذر 1400 41.3

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت موتور کی وی برقی

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت برقی کی‌وی e-zi را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی سفید/مشکی/قرمز/خاکستری
شهریور 1400 47.3
آذر 1400 ثابت

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت اسکوتر برقی SN

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت برقی نسکوتر SN1500 با «مدل 1399» را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی سفید/مشکی/زرد
فروردین 1400 28.3
اردیبهشت 1400 27
شهریور 1400 27.5
آذر 1400 ثابت

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت اسکوتر برقی GE

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت برقی نسکوتر GE900 را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی آبی/بنفش/صورتی/سبز/زرد
شهریور 1400 31.8
آذر 1400 ثابت

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

جدیدترین قیمت نمایندگی نیکران موتور را برای موتورسیکلت برقی نسکوتر GE900 صندوقدار را در جدول زیر، مشاهده می‌کنید:

رنگ بندی آبی/بنفش/صورتی/سبز/زرد
شهریور 1400 31.8
آذر 1400 ثابت

*در جدول فوق، قیمت‌ مصوب نمایندگی برحسب میلیون تومان اعلام شده است.

خریداران موتورسیکلت‌های بنلی برای ثبت نام در این فروش ویژه، کافی است به سایت اینترنتی شرکت به نشانی nikrunmotor.com مراجعه کنند.


رونمایی اسکوتر جدید کی وی در ایران

آبان 1400: شرکت نیکران موتور، در روز یکشنبه 2 آبانماه، همزمان با افتتاح بزرگترین نمایشگاه خود در تهران (واقع در تقاطع مدرس و جوادیان) از جدیدترین محصولش نیز رونمایی کرد؛ محصولی که البته تحت نام نشان بنلی نیست! محصول جدید نیکران موتور را باید بعد از موتورسیکلت سیتی 150 و اسکوتر برقی ایزی (e-zi)، سومین موتوری بدانیم که توسط این شرکت، از برند کی‌وی عرضه می‌شود.

محصول جدید نیکران موتور، ساخت شرکت کی‌وی (KeeWay) بوده در کلاس اسکوترهای 250 سی‌سی قرار می‌گیرد. همچنین نام این محصول Vieste با تلفظ صحیح «ویئسته» است. به نظر می‌رسد محصول جدید نیکران موتور، با هدف رقابت با محصولات نیروموتور شیراز و به ویژه موتورسیکلت‌هایی مانند اس‌وای‌ام گلکسی JX250، یاماها NMAX و حتی یاماها XMAX به بازار ایران عرضه شده است. فروش اسکوتر کی‌وی ویئسته 250 بزودی توسط نیکران موتور، آغاز می‌‌شود.

فروش اولین محصول راپیدو در ایران

مهر 1400: شرکت نیکران موتور در اوایل پاییز خبر داده که نمایندگی فروش موتورسیکلت‌های راپیدو (Rapido) را نیز در اختیار گرفته است. همانطور که می‌دانید، موتورهای راپیدو از برند چینی Kayo هستند که در اوایل سال 1400 توسط شرکت کویر موتور به بازار ایران راه یافتند.

اولین موتورسیکلتی که از این برند و توسط نیکران موتور به بازار ایران عرضه می‌شود، موتوری چهارچرخ در کلاس ATVهاست که با نام A300 شناخته می‌شود. نیکران موتور همچنین قرار است در آینده، یک محصول دیگر از این برند را در کلاس «اندرو» و یک محصول دیگر را هم در کلاس «اسکوتر برقی» عرضه کند.

عرضه دوباره بنلی 135 به بازار

مرداد 1400: موتورسیکلت محبوب بنلی TNT135 از تاریخ 13 مردادماه، دوباره به سبد فروش محصولات نیکران موتور اضافه شده است. قیمت فروش نقدی این مینی استریت‌فایتر، براساس رنگ‌بندی آن، عددی بین 52.5 تا 55.5 میلیون تومان است. البته مشتریان نیکران موتور، می‌توانند از طرح فروش اقساطی بنلی نیز استفاده کنند که مدت اقساط آن 6 ماهه و 8 ماهه و 10 ماهه است. ضمن اینکه قیمت تمام‌شدن موتورسیکلت نیز در روش اقساطی، چیزی در حدود 58 تا 59 میلیون تومان خواهد بود.

فروش اقساطی اسکوتر برقی

مرداد 1400: شرکت نیکران موتور پاسارگارد، طرح فروش اقساطی اسکوترهای برقی را ویژه مردادماه 1400 آغاز کرده است. در این طرح فروش موتورسیکلت، مشتریان می‌توانند با پیش‌پرداخت 3 میلیون تومان، اسکوتر برقی Nescooter و همچنین با پیش‌پرداخت 5.5 میلیون تومان نیز اسکوتر برقی KeeWay را خریداری کنند.

موعد بازپرداخت اقساط نیز 18 ماهه خواهد بود. اطلاعات بیشتر را در سایت فروش اینترنتی نیکران موتور مطالعه کنید.


قیمت روز موتورسیکلت

جهت اطلاع از قیمت موتورسیکلت‌های جدید بازار ایران از جمله قیمت انواع موتورسیکلت بنلی در بازار، مقاله قیمت موتورسیکلت را مشاهده کنید.

اخبار موتورسیکلت

آخرین اخبار مرتبط با موتورسیکلت و بازار موتورسیکلت ایران را در مقاله اخبار روز موتورسیکلت مطالعه کنید.

قیمت موتورسیکلت ایران دوچرخ

جهت مشاهده آخرین خبرها از شرکت ایران دوچرخ و همچنین قیمت محصولات ایران دوچرخ و شرایط فروش آن، مقاله فروش موتورسیکلت ایران دوچرخ را مشاهده کنید.

قیمت موتورسیکلت نیرو موتور شیراز

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیرو موتور شیراز شامل انواع موتورسیکلت یاماها، موتورسیکلت SYM، موتورسیکلت احسان و همچنین موتورسیکلت برقی دایچی، مقاله فروش موتورسیکلت نیرو موتور را مشاهده کنید.

قیمت موتورسیکلت کویر موتور

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات کویر موتور شامل انواع موتورسیکلت کویر، موتورسیکلت وسپا، موتورسیکلت KTM اتریش و سایر محصولات کویر موتور، مقاله فروش موتورسیکلت کویر موتور را مشاهده کنید.

قیمت موتورسیکلت کبیر موتور

در مقاله فروش موتورسیکلت کبیر موتور آخرین قیمت محصولات کبیر شامل قیمت موتورسیکلت وسپا و قیمت موتورسیکلت آپریلیا را مشاهده کنید.

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : nikrunmotor.com