• جدول تخلفات رانندگي و کد جريمه

درخواست افزایش نرخ جرایم حادثه ساز

جدیدترین نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی (1402)

20 آبان 1402 08:00

درخواست افزایش نرخ جرایم حادثه ساز

اردیبهشت 1402: سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور، اعلام کرد از وزارت دادگستری خواسته‌ شده تا مبلغ 7 تخلف از 120 تخلفی که برای آن‌ها کد جریمه وجود دارد، بیش از صددردصد افزایش پیدا کند. سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و مخدوشی پلاک، از جمله تخلفاتی هستند که پلیس پیشنهاد داده است تا مبلغ جریمه این تخلفات را به بیش از یک میلیون تومان افزایش دهد.

وی درباره تخلفاتی که اکنون رقم جرائمشان بین 100 تا 400 تومان است، گفت تخلفاتی مانند نبستن کمربند ایمنی و پارک دوبل که در رانندگی حادثه ساز تلقی نمی‌شوند، شامل این افزایش نیستند اما به عنوان مثال جریمه رانندگی در حالت مستی که اکنون 400 هزار تومان است به 2 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

سردار حسینی معتقد است که پلیس به سمتی می‌رود که نقش عامل انسانی را از ثبت تخلفات رانندگی کم کند. البته افراد می‌توانند تخلفات ماموران پلیس به را به سامانه 197 اطلاع دهند تا با مامور متخلف برخورد شود.

پیشنهاد افزایش نرخ جرایم رانندگی در 1402

اردیبهشت 1402: سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور، اعلام کرد که جرایم تخلفات رانندگی چند برابر می‌شود و ممکن است جریمه چراغ قرمز به یک میلیون تومان هم برسد. سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، تجاوز به چپ، حرکات مارپیچ و رانندگی در حالت مستی، از تخلفات رانندگی حادثه ساز هستند که پیشنهاد افزایش این جرایم از طریق وزارت دادگستری داده شده و این موضوع در هیأت دولت مطرح می‌شود.

وی افزود پیشنهاد داده شده تا جرایم رانندگی چند برابر شود و این افزایش بالای 200 تا 300 درصد است؛ چراکه جریمه تخلفات حادثه ساز باید بتواند بازدارنگی ایجاد کند و فلسفه جریمه ایجاد بازدارندگی آن است. اگر هزینه جرم پایین باشد و فرد هزینه فایده کند و گاهی آن را انجام می‌دهد؛ بنابراین در جهت افزایش بازدارنگی از تخلفات لازم است جرایم رانندگی افزایش یابد.


جدول نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی

انواع کد تخلفات رانندگی و کد جریمه پلیس، به همراه جدیدترین نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

جدول نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی (برحسب ریال)
کد تخلف نوع تخلف جریمه درجه 1 جریمه درجه 2 جریمه درجه 3

2001

هرگونه‌حركات نمايشي‌مانند دورزدن درجا و يا‌حركت موتورسيكلت بر روي‌يك‌چرخ

1,575,000

1,377,000

765,000

2002

تجاوز از سرعت مجاز(بيش از 30 كيلومتر در ساعت)

2,100,000

1,890,000

1,050,000

2003

سبقت غير مجاز در راه‌هاي دوطرفه

2,100,000

1,890,000

1,050,000

2004

عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي

2,100,000

1,890,000

1,050,000

2005

حركت به طور مارپيچ

1,575,000

1,377,000

765,000

2006

حركت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها

1,575,000

1,377,000

-

2007

 مصرف داروهاي روان گردان و يا افيوني

4,200,000

4,200,000

4,200,000

2008

تجاوز ار سرعت مجاز (بيش از 30تا50كيلومتر در ساعت)

2,100,000

1,890,000

1,050,000

2009

عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

945,000

525,000

210,000

2010

تجاوز به چپ از محور راه

765,000

630,000

315,000

2011

عبور وسايل نقليه از پياده‌رو

663,000

357,000

153,000

2012

عدم رعايت حق تقدم عبور

525,000

315,000

153,000

2013

دور زدن در محل ممنوع

765,000

630,000

315,000

2014

استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي

1,050,000

840,000

420,000

2015

نقص فني موثر يا نقص در سامانه (سيستم ) روشنايي در شب

765,000

630,000

459,000

2016

عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناك

1,050,000

840,000

630,000

2017

رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز

630,000

525,000

357,000

2018

عدم رعايت محدوديت هاي زماني يا مكاني و يا شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك يا تجهيزات خاص

630,000

525,000

357,000

2019

عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرو محصلين يا پليس مدرسه

630,000

525,000

357,000

2020

عدم رعايت مقررات حمل بار

1,050,000

840,000

630,000

2021

نصب پلاك‌هاي متفرقه يا تغيير استاندارد پلاك وسيله نقليه

525,000

525,000

525,000

2022

مغايرت مشخصات فني با كارت شناسايي وسيله نقليه

525,000

525,000

525,000

2023

در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگي

525,000

420,000

420,000

2024

حمل تيرآهن، ورق‌هاي فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط

765,000

630,000

459,000

2025

عدم رعايت مقررات حمل بارهاي ترافيكي

1,050,000

840,000

630,000

2026

عدم اقدام به تعويض پلاك به هنگام خريد و فروش وسيله نقليه

525,000

420,000

420,000

2027

هرگونه دخالت و دستكاري سرعت نگار (تاخوگراف) در وسايل نقليه عمومي

525,000

525,000

525,000

2028

نداشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر

525,000

525,000

525,000

2029

توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع

525,000

420,000

210,000

2030

عبور كاميون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌هاي داراي بيش از دوخط عبور در هر سمت

525,000

420,000

-

2031

حمل مواد سوختي خارج از باك توسط وسايل نقليه غير مجاز يا نصب باك غير مجاز

525,000

525,000

525,000

2032

سوار كردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب يا هر قسمت خارجي وسيله نقليه

525,000

420,000

210,000

2033

رانندگي با وسيله نقليه با پلاك غير مجاز و يا داراي پلاك‌گذر موقت "ويژه" تعميري خارج از زمان و مكان تعيين شده و يا پلاك تعويض نشده متعلق به مالك قبلي

525,000

525,000

525,000

2034

حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز

525,000

525,000

525,000

2035

نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومي

765,000

630,000

459,000

2036

استفاده از نورافكن يا چراغ داراي نور خيره كننده "چراغ‌هاي الوان" اضافي و داشتن نور سفيد در عقب و نورقرمز در جلو وسيله نقليه

525,000

420,000

315,000

2037

نصب هرگونه تجهيزات يا اجسام اضافي بر روي بدنه وسيله نقليه يا روي چرخ‌ها كه از سطح بيروني وسيله نقليه تجاوز نمايد.

525,000

420,000

315,000

2038

توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطع‌ها و ميادين يا سطوح شطرنجي

525,000

420,000

-

2039

عدم رعايت فاصله طولي و عرضي با وسيله نقليه جلويي يا جانبي و تصادف ناشي از عدم توجه به جلو

630,000

525,000

357,000

2040

عدم اعلام نشاني محل سكونت جديد مالك وسيله نقليه در مهلت تعيين شده از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمايي و رانندگي

525,000

420,000

210,000

2041

سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راه‌هايي كه در هر طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه

765,000

630,000

459,000

2042

عدم تجهيز وسايل نفليه مربوطه يا محل، به علايم هشدار دهنده در عمليات اجرايي و عمراني راه‌ها

525,000

525,000

525,000

2043

سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر

420,000

315,000

-

2044

توقف در ابتدا و انتهاي پيچ‌ها، روي پل، داخل تونل و داخل يا حريم تقاطع‌هاي راه آهن

630,000

459,000

315,000

2045

نشاندن مسافر يا سرنشين در سمت چپ راننده

420,000

315,000

210,000

2046

سواركردن يا سورا شدن و پياده شدن يا آويزان شدن از وسيله نقليه در حال حركت

420,000

315,000

315,000

2047

نداشتن پلاك جلو، عقب يا ناخوانا بودن آن

630,000

630,000

630,000

2048

روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هرعلت

420,000

315,000

105,000

2049

حركت عمدي به موازات اتومبيل ديگر به نحوي كه موجب كندي وانسداد ترافيك شود.

420,000

315,000

105,000

2050

حركت‌نكردن وسايل‌نقليه بين دوخط يا تغيير خط‌حركت بدون رعايت‌مقررات مربوطه در معابرخط‌كشي‌شده

525,000

357,000

105,000

2051

عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط ويژه

840,000

630,000

-

2052

نصب و استفاده از تجهيزات سمعي و بصري مانند چراغ‌گردان، آژير و امثالهم در خودروهاي غيرمجاز يا استفاده از تجهيزات مذكور توسط وسايل نقليه امدادي خارج از زمان ماموريت(به استثناي خودروهاي امدادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و هلال احمر)

420,000

315,000

210,000

2053

عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده حركت در معابر منتهي به تقاطع‌ها

420,000

315,000

105,000

2054

استفاد از وسايل آتش زا از قبيل اجاق‌گاز، پيك‌نيك، بخاري  و امثال آن در داخل وسيله نقليه

420,000

420,000

420,000

2055

باز كردن قفل مخصوص وسايل نقليه كه توسط مامورين راهنمايي ورانندگي بسته شده است.

420,000

420,000

420,000

2056

تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 كيلومتر در ساعت)

630,000

459,000

315,000

2057

عدم بارگيري صحيح و مهار ايمن محمولات

675,000

450,000

315,000

2058

تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختماني، فاضلاب و ايجاد هرگونه مانع در مسير عبور وسايل نقليه در راه‌ها و حريم آن‌ها.

525,000

525,000

525,000

2059

حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختماني وامثال ان بدون حفاظ و پوشش لازم.

420,000

315,000

210,000

2060

عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس

420,000

420,000

420,000

2061

حمل بار تجاري توسط وسايل نقليه عمومي حمل مسافر

420,000

420,000

210,000

2062

توقف درمحل ايستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع)

420,000

315,000

105,000

2063

نداشتن گواهي معتبر معاينه فني وسيله نقليه

525,000

315,000

210,000

2064

حمل جنازه با وسايل نقليه غير مجاز

420,000

315,000

105,000

2065

خودداري از كناربردن وسيله نقليه قابل حركت كه به علت تصادف منجر به خسارت يا نقص فني و يا علل ديگر در سطح سواره‌رو متوقف شده است.

315,000

210,000

105,000

2066

عدم رعايت فاصله طولي و عرضي كافي قبل، حين و بعد از سبقت

315,000

210,000

105,000

2067

راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت

315,000

315,000

105,000

2068

عدم رعايت مقررات در گردش‌ها

315,000

315,000

105,000

2069

نصب هر نوع علايم يا الصاق هر نوع نوشته، آگهي و تصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه و قسمت دروني وسايل نقليه عمومي مسافربري بدون داشتن مجوز لازم

315,000

210,000

210,000

2070

حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابري كه حداقل سرعت براي آن تعيين شده است.

315,000

210,000

105,000

2071

توقف وسايل نقليه عمومي حمل مسافر و بار در خارج از ايستگاه‌هاي تعيين شده.

315,000

210,000

105,000

2072

استفاده از تلفن‌همراه وساير وسايل ارتباطي مشابه در حين ‌رانندگي در سرعت‌كمتر از 60كيلومتر بر ساعت

1,050,000

840,000

420,000

2073

پرتاب كردن يا ريختن ضايعات، زباله، اشيا، آب دهان و بيني و امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر

315,000

210,000

105,000

2074

قصور در به كاربردن علايم ايمني، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، كنار و عقب وسيله نقليه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه

459,000

315,000

153,000

2075

ريختن يا ريزش‌روغن، بنزين، نفت، گاز(گازوييل) و يا سايرمايعات آلوده و تخريب‌كننده ديگر درسطح راه

315,000

210,000

105,000

2076

توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومي

315,000

210,000

105,000

2077

گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع

315,000

210,000

105,000

2078

توقف وسايل نقليه در سطح سواره رو راه‌ها و محل‌هايي كه شانه كناري وجود دارد.

315,000

210,000

105,000

2079

تغيير محل نصب پلاك وسيله نقليه

315,000

315,000

315,000

2080

نداشتن وسايل ايمني سالم و متناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيك يخ شكن و يا نقص فني برف پاك كن و بخاري

315,000

210,000

210,000

2081

حمل مسافر با وسايل نفليه شخصي يا غير مجاز

315,000

210,000

105,000

2082

ورود و تردد وسايل نقليه غير مجاز در معابر، محدوه‌ها ومناطقي كه ممنوع اعلام شده است.

حذف

حذف

حذف

2083

نداشتن و يا عدم به كارگيري سامانه تهويه مطبوع براي وسايل نقليه عمومي مسافربري

315,000

315,000

105,000

2084

عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوي ايست يا چراغ چشمك زن راهنمايي در تقاطع‌ها و ميادين

315,000

315,000

105,000

2085

توقف دوبله در معابر

315,000

210,000

105,000

2086

حركت با دنده عقب غير ضروري در راه‌ها

420,000

315,000

105,000

2087

حمل سرنشين توسط وسايل نقليه كشاورزي و عمراني

315,000

315,000

210,000

2088

توقف وسايل نقليه در حاشيه راه‌ها براي فروش كالا

459,000

315,000

153,000

2089

نداشتن آج مناسب در سطح اتكاي لاستيك با استفاده از لاستيك‌هاي فرسوده

459,000

315,000

153,000

2090

رانندگي با وسيله نقليه دودزا

459,000

315,000

153,000

2091

حمل اشياء كثيف، آلوده و حيوانات با هرگونه باري‌كه ‌موجب ناراحتي مسافران وسايل‌نقليه ‌عمومي ‌مي‌گردد.

315,000

210,000

105,000

2092

عدم استفاده از كلاه ايمني توسط راننده و سرنشين موتورسيكلت در حين رانندگي

630,000

630,000

630,000

2093

عدم استفاده از كمربند ايمني توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه در حال حركت (غير از استثنائات قانوني) در آزاد راه‌ها، بزرگرراه‌ها و جاده‌ها

630,000

420,000

210,000

2094

نداشتن بارنامه يا صورت وضعيت مسافري در وسايل نقليه عمومي

459,000

315,000

153,000

2095

مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادر شده يا استفاده مكرر از يك بارنامه يا صورت وضعيت

459,000

459,000

459,000

2096

عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده توسط رانندگان وسايل نقليه ترانزيت

315,000

315,000

315,000

2097

سواركردن مسافر بدون صدور بليط در وسايل نقليه مسافربري براي هر نفر

315,000

210,000

105,000

2098

سوار كردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر در وسايل نقليه عمومي حمل مسافر در جاده‌هاي بين شهري و راه‌هاي روستايي

315,000

-

105,000

2099

استنكاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسايل نفليه عمومي

315,000

210,000

105,000

2100

تعمير يا شستشوي وسيله نقليه در راه‌هاي عمومي

315,000

210,000

-

2101

هرنوع توقف كه منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور گردد.

315,000

210,000

105,000

2102

عبور وسايل نقليه از بين دستجات نظامي، انتظامي، دانش آموزان يا تشييع كنندگان يا دستجات عزاداري

315,000

210,000

105,000

2103

عدم توجه به هشدار و علايم وسايل نقليه امدادي در حال ماموريت

315,000

210,000

105,000

2104

نداشتن تجهيزات پيش بيني شده در برگ بازبيني فني سلامت وسايل نفليه عمومي

315,000

210,000

105,000

2105

آموزش رانندگي در محل‌هاي غير مجاز

315,000

210,000

105,000

2106

عدم نصب پلاك با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسايل نقليه سنگين باربري و مسافربري

315,000

210,000

105,000

2107

توقف وسايل نقليه در پياده‌رو

420,000

315,000

105,000

2108

سوار يا پياده كردن مسافر درخارج از پايانه‌هاي مسافربري يا محل‌هاي مجاز

420,000

315,000

-

2109

استفاده از لاستيك‌هاي خارج از استاندارد وسيله نقليه

420,000

315,000

105,000

2110

همراه نداشتن دفترچه و يا تجهيزات ثبت سرعت و ساعت در وسايل نقليه عمومي

315,000

210,000

105,000

2111

همراه نداشتن گواهينامه رانندگي

315,000

210,000

105,000

2112

همراه نداشتن پروانه تاكسيراني يا اتوبوسراني

315,000

210,000

-

2113

انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم يا با وسايل نقليه غيرمجاز

420,000

315,000

105,000

2114

استفاده از شيشته دودي به نحوي كه راننده وسرنشين قابل تشخيص نباشد.

525,000

315,000

-

2115

بيرون آوردن دست و يا هريك از اعضاي بدن سرنشين از وسيله نقليه در حال حركت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده

315,000

210,000

105,000

2116

نداشتن يا نقص چراغ‌هاي جلو، عقب، ترمز يا راهنماي وسيله نقليه و يا تغيير رنگ چراغ‌ها

315,000

315,000

105,000

2117

عدم‌الصاق يا نصب‌علامت مميزه خودروهاي‌داراي پلاك‌دولتي بر روي‌شيشه يا سايرقسمت‌هاي تعيين‌شده

315,000

315,000

315,000

2118

عدم نصب يا عدم اسفاده صحيح از تجهيزات الكترونيكي و غير الكترونيكي مصوب كنترل سرعت و موقعيت وسايل نقليه

420,000

315,000

105,000

2119

بازكردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط در حال حركت و حين توقف و يا باز گذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سواره‌رو

315,000

210,000

105,000

2120

حركت با نور بالا در مواقعي كه بايد از نور پايين استفاده شود

315,000

315,000

105,000

2121

رانندگي با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار

315,000

315,000

105,000

2122

حمل بار غيرمتعارف يا اشيا با وسايل نقليه غير باربري به نحوي‌كه قسمتي از آن از اطراف وسيله نقليه خارج شود.

420,000

315,000

105,000

2123

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها برای خودروهای سواری ، وانت ، مینی بوس و کامیونت

420,000

-

-

2124

بوق زدن در محل‌هاي ممنوعه يا بوق‌زدن غير ضروري و مكرر

315,000

210,000

105,000

2125

آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوق‌هاي شيپوري، لوله اگزور، سامانه صوتي يا بلندگوي منصوب در وسايل نقليه و مانند آن. (مرتبه اول)

1,050,000

1,050,000

1,050,000

2126

تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده های ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها یا کلانشهرها و محدوده هایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام می شود.

1,050,000

1,050,000

-

2127

سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلي جلو اتوميبل

210,000

210,000

105,000

2128

سوار‌كردن‌مسافر با داشتن‌مسافر قبلي توسط تاكسي‌‌هاي تلفني، دربست يا آژانس‌بدون اجازه‌مسافر قبلي

210,000

153,000

-

2129

خروج غير مجاز تاكسي از محدوده تعيين شده

210,000

210,000

105,000

2130

همراه نداشتن بيمه نامه شخص ثالث

210,000

210,000

105,000

2131

همراه نداشتن برگ توزين در وسايل نقليه حمل بار

210,000

210,000

105,000

2132

عدم توجه به علايم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن

210,000

210,000

105,000

2133

همراه نداشتن كارت صحت و سلامت روحي و جسمي راننده وسيله نقليه عمومي

210,000

210,000

105,000

2134

استفاده از لاستيك ميخدار(يخ شكن) در موافع غير ضروري

210,000

210,000

105,000

2135

حركت دادن غيرمجاز يا رها نمودن انواع حيوانات در راه‌ها

210,000

210,000

105,000

2136

توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حركت وسايل نقليه ديگر

210,000

105,000

-

2137

عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه كشاورزي و راه سازي در راه‌ها

210,000

210,000

105,000

2138

عدم استفاده يا استفاده غلط از علايم با دست يا چراغ راهنماي وسايل نقليه در مواقع لزوم

210,000

210,000

105,000

2139

پوشاندن تمام يا قسمتي از چراغ‌هاي جلو يا عقب وسيله نقليه كه باعث كاهش، تغيير يا شدت نورشود.

315,000

210,000

105,000

2140

عبور يا توقف وسايل نقليه باربري سنگين (ظرفيت ناخالص5/6 تن به بالا) و اتوبوس‌هاي برون شهري درمعابر شهري در ساعات غير مجاز

210,000

210,000

-

2141

حركت در پوشش يا تعقيب وسايل نقليه امدادي

315,000

210,000

-

2142

عدم استفاد از علايم هشدار دهنده وسايل نقليه طويل، عمراني، راه‌سازي و كشاورزي در راه‌ها

210,000

105,000

105,000

2143

توقف در محل ممنوع(پارك ممنوع)

210,000

153,000

105,000

2144

نداشتن تجهيزات و علايم مصوب براي خودروهاي تاكسي، آژانس و سرويس مدارس

210,000

210,000

-

2145

نداشتن تجهيزات و علايم شناسايي واحتياط در وسايل نقليه مخصوص آموزش رانندگي

315,000

315,000

315,000

2146

خاموش بودن چراغ داخل وسايل نقليه عمومي مسافربري در شب

210,000

210,000

105,000

2147

نصب آينه‌هاي غير مجاز در داخل و خارج وسايل نقليه مسافربري

210,000

210,000

105,000

2148

حمل و درآغوش گرفتن حيوانات و يا سرگرم شدن با آن‌ها در حين رانندگي

210,000

210,000

-

2149

همراه نداشتن كارت شناسايي وسيله نقليه

210,000

105,000

51,000

2150

سوار و پياده كردن مسافر يا سرنشين درمحل‌هاي غيرمجاز يا به نحوي كه موجب اختلال در عبور و مرور گردد.

420,000

315,000

105,000

2151

توقف وسايل نقليه غير مجاز در ايستگاه‌بارگيري و تخليه بار

210,000

105,000

-

2152

عدم رعايت تقدم عبور عابر يا تجاوز يا توقف وسايل نقليه درگذرگاه عابر پياده

210,000

210,000

210,000

2153

توقف وسيله نقليه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه‌ها

210,000

210,000

105,000

2154

خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات و امثال آن حين رانندگي

210,000

210,000

105,000

2155

عبور از روي لوله آب آتش نشاني در راه‌ها

210,000

210,000

105,000

2156

باز گذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت، نصب يا قرار دادن هر شي كه مانع ديد عقب يا جلو راننده يا پلاك وسيله نقليه شود

153,000

105,000

51,000

2157

سوار كردن سرنشين اضافي  به ازاي هر نفر در وسايل نفليه عمومي حمل مسافر در شهر و حومه

153,000

105,000

-

2158

نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداري

105,000

51,000

-

2159

پارك كردن تاكسي بدون حضور راننده در ايستگاه‌هاي تاكسي

153,000

105,000

-

2160

عدم استفاده از كمربند ايمني توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه درحال حركت( غير استثنائات قانوني) در معابر شهري وروستايي

153,000

105,000

51,000

2161

عدم توقف درمواجه شدن با خودروهاي سرويس مدارس به هنگام سوار و پياده نمودن دانش آموزان

153,000

105,000

51,000

2162

سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازاي هر نفر در وسايل نقليه شخصي

153,000

105,000

51,000

2163

همراه نداشتن گواهي يا برچسب معتبر معاينه فني

105,000

51,000

51,000

2164

حمل سرنشين اضافي يا موتورسيكلت به ازاي هرنفر

105,000

105,000

51,000

2165

عدم توجه به اخطار و تذكر پليس

105,000

105,000

105,000

2166

عدم استفاده از تاكسيمتر

105,000

105,000

51,000

2167

دست گرفتن موتورسيكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكيت سوار، اسكوتر و  نظاير آن به وسيله  نقليه  در حال حركت.

105,000

105,000

105,000

2168

يدك كشي يا حمل بار غير متعارف به وسيله موتورسيكلت يا دوچرخه

105,000

105,000

51,000

2169

حركت دادن وسايل نقليه داراي چرخ فلزي در راه‌ها

51,000

51,000

30,000

2170

نداشتن تجهيزات ايمني از قبيل رنگ يا بوق ، ترمز، چراغ يا چراغ عقب و نور تاب  دوچرخه يابي

51,000

51,000

30,000

2171

عبور عابر پياده از محل‌هاي غير مجاز سواره رو و همچنين از طول راه‌هايي كه داراي پياده رو است.

30,000

30,000

30,000

2172

عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان

1,050,000

840,000

525,000

2173

توقف در محل های اختصاصی معلولان و جانبازان

1,050,000

1,050,000

1,050,000

2174

نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن

459,000

357,000

255,000

2175

نداشتن سند خمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار

357,000

315,000

255,000

2176

مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درونشهری

459,000

459,000

459,000

2177

تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهر هاي با وضعيت نارنجي

5,250,000

5,250,000

5,250,000

2178

عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي توسط رانندگان تاکسي و اتوبوس

1,050,000

1,050,000

-

2179

عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي به ازاي هر  نفر  مسافر يا سرنشين تاکسي و اتوبوس

210,000

210,000

-

2180

عدم استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده

525,000

525,000

525,000

2181

تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهر هاي با وضعيت قرمز

10,500,000

10,500,000

-

2182

تردد هاي غيرضرور وسايل نقليه در معابر از ساعت 21:00 تا 04:00

2,100,000

2,100,000

-

2183

عدم رعایت محدودیت های دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست مثبت

2,100,000

2,100,000

2,100,000

2301

توقف در محل ممنوع با حضور پاركبان

210,000

210,000

105,000

2302

تردد وسايل نقليه در سن فرسودگي به ازاي هر 24 ساعت يكبار

525,000

525,000

525,000

2303

توقف در محل تعيين شده براي معلولان و جانبازان (از تاریخ 99/02/01 غیر فعال خواهد شد - صرفا برای اخذ آمار تخلفات قدیمی ثبت شده در سامانه)

420,000

315,000

105,000

2304

رانندگي در حالت مستي و مشروبات الكلي

4,200,000

4,200,000

4,200,000

2305

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها برای خودروهای انوبوس و کامیون دو محور

525,000

-

-

2306

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها برای خودروهای کامیون سه محور ، تریلی و نفتکش

945,000

-

-

2307

آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوق‌هاي شيپوري، لوله اگزور، سامانه صوتي يا بلندگوي منصوب در وسايل نقليه و مانند آن. (مرتبه دوم)

2,100,000

2,100,000

2,100,000

2308

آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوق‌هاي شيپوري، لوله اگزور، سامانه صوتي يا بلندگوي منصوب در وسايل نقليه و مانند آن. (مرتبه سوم)

3,150,000

3,150,000

3,150,000

*جریمه درجه 1 مربوط به کلانشهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری است.
*جریمه درجه 2 مربوط به سایر شهرهاست.
*جریمه درجه 3 مربوط به روستاها و راه‌های روستایی است.

نحوه افزایش سالانه نرخ جرایم رانندگی

براساس قوانین کتاب لایحه بودجه، حداکثر میزان افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی، سالانه معادل 5% بوده که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌‌گردد. مبالغ افزایش یافته، به موارد زیر اختصاص پیدا می‌کند:

1. برای معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از حوادث رانندگی و پیشگیری از معلولیت (سازمان بهزیستی)
2. برای اصلاح راه‌های روستایی، معابر در نقاط حادثه خیز بین شهری و راه‌های مناطق محروم مرزی کشور (وزارت راه و شهرسازی)
3. برای حوادث جاد‌های و تجهیزات مورد نیاز درمانی (جمعیت هلال احمر)
4. برای کمک به خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح (سازمان پزشکی قانونی)


اخبار جرایم راهنمایی و رانندگی

مهم‌ترین و جدیدترین خبرها درباره انواع جریمه راهنمایی و رانندگی، شامل اخبار جریمه طرح ترافیک، اخبار جریمه عوارض آزادراهی، اخبار جریمه معاینه فنی، اخبار جریمه سرعت غیرمجاز، اخبار جریمه بیمه شخص ثالث، نحوه ارسال پیامک جریمه و ... را در مجموعه مقالات منتخب زیر مطالعه کنید:

جریمه طرح ترافیک
جریمه عوارض آزادراهی
جریمه معاینه فنی خودرو
جریمه سرعت غیر مجاز
جریمه بیمه شخص ثالث
جریمه توقف در پیاده رو
جریمه صحبت با تلفن همراه
جریمه رانندگی در حالت مستی
پیامک جریمه رانندگی

استعلام آنلاین جرایم رانندگی

یکی از آسان‌ترین روش‌ها برای پیگیری جرایم رانندگی، استفاده از سامانه آنلاین استعلام و پرداخت خلافی خودرو باما است. با کمک این سامانه، دارندگان خودرو و موتورسیکلت، هم می‌توانند از جزییات هرکدام از جرایمی که برای آنها ثبت شده، مطلع شوند و هم می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن، جرایم رانندگی را پرداخت کرده و آنها را تسویه کنند.

دیدگاه کاربران