ایرادات مجلس به مصوبه واردات خودرو

ایرادات مجلس به مصوبه واردات خودرو

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نامه‌ای را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و در آن ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را بیان کرد. متن نامه به شرح زیر است: 

وزارت صمت: ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه، باعث ابطال آن نمی‌شود«تعیین سازوکار واردات خودرو، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،‌ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. 

- بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است. 

2- مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. 

3- الف - ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401 - اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است.» 

بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. 

ب- نظر به تصبره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در این باره تاکید کرد که ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو، باعث ابطال آن نمی‌شود و عزم دولت و مجلس برای واردات جدی است. اشکالات واردشده به آیین‌نامه، به‌زودی اصلاح می‌شود و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد. 

نویسنده : مریم سادات نوری

منبع : باما