برندگان و نتایج قرعه کشی سایپا بهمن 1400

مراسم قرعه کشی سایپا برای تعیین برندگان مرحله دوم پیش فروش سایپا دی دیماه 1400، روز یکشنبه 3 بهمن‌ و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. برندگان سایپا فقط 3 روز برای واریز وجه خودرو، فرصت دارند. در این مرحله از فروش سایپا، بیش از 123 هزارنفر برای 27.5 هزارخودرو، ثبت نام کرده بودند.

مدل یکساله ظرفیت فروش
کوییک S 11,541 1,800
کوییک R 7,963 1,230
کوییک R رنگی 2,999 470
کوییک معمولی 17,175 2,700
وانت 151 3,324 500
ساینا S 38,893 6,100
شاهین 14,402 2,200
مجموع 96,297 نفر 15,000 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 3 بهمن 1400 است.

مدل مشارکتی ظرفیت فروش
کوییک S 3,138 1,300
کوییک R 668 300
کوییک R رنگی 1,580 700
کوییک معمولی 4,901 2,200
وانت 151 1,063 500
ساینا S 11,515 5,500
شاهین 4,067 2,000
مجموع 26,932 نفر 12,500 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 3 بهمن 1400 است.


لیست برندگان قرعه کشی سایپا

برای مشاهده آخرین لیست برندگان فروش فوق العاده سایپا و همچنین برندگان پیش فروش سایپا، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» فهرست برندگان قرعه کشی سایپا ««

آزاد شدن سند خودروهای قرعه کشی سایپا

آبان 1400: شرکت سایپا طی اطلاعیه‌ای به سراسر نمایندگی‌هایش، خبر داده که از تاریخ 19 آبانماه، امکان آزادشدن سند خودروهایی که در رهن شرکت سایپاست، وجود دارد. آنطور که سایپا گفته، این تصمیم جدید با مجوز کمیته خودرو گرفته شده و برای تمام مشتریانی است که در فروش فوق العاده سایپا یا پیش فروش سایپا، ثبت نام کرده‌اند. البته سایپا این نکته را هم گفته که سند خودروها فقط بعد از تسویه حساب مشتری، آزاد خواهد شد.

»» اطلاعیه فک رهن سند خودروهای سایپا (PDF) ««

بنابراین تمامی مشتریانی که به دنبال آزادسازی سند خودرهای‌شان هستند یا می‌توانند به نمایندگی محل ثبت نام مراجعه کنند یا می‌توانند به سایت فروش اینترنتی سایپا رفته و درخواست فک رهن را ثبت کنند.

محدودیت‌های ثبت نام سایپا کمتر شد!

خرداد 1400: برخی از محدودیت‌های ثبت‌نام، در فروش‌های جدید سایپا، حذف می‌شوند. آقای مجید باقری (معاون فروش و خدمات پس از فروش سایپا) با اعلام این خبر در تاریخ 25 خردادماه، گفته که باتوجه به کاهش تعهدات سایپا و به منظور تناسب میان عرضه و تقاضا، در مراحل جدید فروش‌های سایپا، برخی از محدودیت‌ها حذف خواهد شد تا افراد بیشتری، امکان ثبت نام خودرو را داشته باشند. مهم‌ترین محدودیت‌هایی که بزودی برداشته می‌شوند عبارتند از:

  • ثبت نام مشتری در ایران خودرو یا سایپا طی 48 ماه گذشته.
  • در رهن بودن سند خودرو به مدت یکساله.

البته آقای باقری همچنین تاکید کرده که این محدودیت‌ها، برای برخی از محصولات سایپا، حذف خواهد شد.


نتایج قرعه کشی سایپا - 26 دی 1400

مراسم قرعه کشی خودرو برای تعیین برندگان مرحله هجدهم فروش فوق العاده سایپا، روز یکشنبه 26 دیماه 1400 و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. برندگان سایپا فقط 3 روز برای واریز وجه خودرو، فرصت دارند. در این مرحله از فروش سایپا، بیش از 876 هزارنفر برای 4 هزار خودرو ثبت نام کرده بودند.

مدل ثبت نام ظرفیت فروش
کوییک دستی 47,055 1,000
کوییک R 7,739 100
کوییک R رنگی 28,494 300
کوییک اتومات پلاس 19,271 100
تیبا 2 413,951 1,000
پراید وانت 10,916 1,000
ساینا 349,363 500
مجموع 876,789 نفر 4,000 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 26 دیماه 1400 است.

نتایج قرعه کشی سایپا - 12 دی 1400

مراسم قرعه کشی خودرو برای تعیین برندگان مرحله هفدهم فروش فوق العاده سایپا، روز یکشنبه 12 دیماه 1400 و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. برندگان سایپا فقط 3 روز برای واریز وجه خودرو، فرصت دارند. در این مرحله از فروش سایپا، بیش از 696 هزار نفر برای 6 هزار خودرو ثبت نام کرده بودند.

مدل ثبت نام ظرفیت فروش
کوییک دستی 59,204 1,400
کوییک R 8,578 300
کوییک R قرمز 33,448 700
کوییک اتومات پلاس 20,187 100
تیبا 2 561,492 1,500
پراید وانت 13,975 2,000
مجموع 696,884 نفر 6,000 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 11 دیماه 1400 است.

نتایج قرعه کشی سایپا - 5 دی 1400

مراسم قرعه کشی خودرو برای تعیین برندگان پیش فروش سایپا و پیش فروش مشارکتی سایپا، روز یکشنبه 5 دیماه 1400 و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. برندگان پیش فروش سایپا فقط 3 روز برای واریز وجه خودرو، فرصت دارند. در این مرحله از فروش سایپا، بیش از 614 هزار نفر برای 4 هزار خودرو ثبت نام کرده بودند.

مدل ثبت نام یکساله ظرفیت فروش
کوییک دستی 16,257 1,100
کوییک R 8,071 700
کوییک R قرمز 3,016 400
کوییک S 13,288 1,000
ساینا S 34,961 2,700
شاهین 16,440 1,000
پراید وانت 4,249 600
مجموع 96,282 نفر 7,500 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 5 دیماه 1400 است.

نتایج قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا - آذر 1400

مراسم قرعه کشی خودرو برای تعیین برندگان مرحله 16 فروش فوق العاده سایپا، روز یکشنبه 28 آذرماه و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. برندگان فروش فوری سایپا البته در روز دوشنبه 29 آذرماه اعلام می‌شوند و فقط 3 روز برای واریز وجه خودرو فرصت دارند. در این مرحله از فروش فوری سایپا، بیش از 614 هزار نفر برای 4 هزار خودرو ثبت نام کرده بودند.

مدل ثبت نامی ظرفیت فروش
کوییک دستی 41,264 800
کوییک R 6,657 150
کوییک R قرمز 26,679 500
کوییک اتومات 15,956 100
تیبا 2 326,646 1,150
تیبا صندوقدار 184,674 500
پراید وانت 11,059 800
مجموع 614,935 نفر 4,000 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 28 آذرماه 1400 است.

نتایج قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا - آذر 1400

مراسم قرعه کشی خودرو سایپا برای تعیین برندگان مرحله 15 فروش فوق العاده سایپا، روز دوشنبه 22 آذرماه و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. برندگان فروش فوری سایپا البته در روز سه‌شنبه اعلام می‌شوند و فقط 3 روز برای واریز وجه خودرو فرصت دارند و در غیر اینصورت، با نفرات رزرو جایگزین خواهند شد. در این مرحله از فروش فوری سایپا، بیش از 488 هزار نفر برای 4 هزار خودرو ثبت نام کرده بودند.

مدل ثبت نامی ظرفیت فروش
کوییک دستی 30,738 1,250
کوییک R 18,770 400
کوییک R قرمز 11,394 500
کوییک اتومات 13,768 100
تیبا 2 258,056 1,250
تیبا صندوقدار 156,117 500
مجموع 488,843 نفر 4,000 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 22 آذرماه 1400 است.

نتایج قرعه کشی پیش فروش سایپا - آذر 1400

مراسم قرعه کشی خودرو سایپا برای تعیین برندگان پنجمین پیش فروش سایپا در سال 1400، روز چهارشنبه 3 آذرماه راس ساعت 13 و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. برندگان پیش فروش سایپا ظهر روز پنج‌شنبه 4 آذرماه اعلام شده و آنها فقط 3 روز برای واریز وجه پیش پرداخت خودرو فرصت دارند و در غیر اینصورت، با نفرات رزرو جایگزین خواهند شد.

مدل ثبت نامی ظرفیت فروش
کوییک دستی 14,259 800
کوییک R 7,465 300
کوییک R قرمز 5,541 200
کوییک S 21,195 800
کوییک اتومات 3,475 200
ساینا S 34,663 1,000
وانت 151 7,830 300
شاهین دستی 23,335 400
مجموع 117,763 نفر 4,000 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 3 آذرماه 1400 است.

نتایج قرعه کشی فروش فوری سایپا - آبان 1400

مراسم قرعه‌کشی سایپا برای تعیین برندگان پنجمین فروش فوق العاده سایپا در سال 1400، روز چهارشنبه 5 آبانماه و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد.  فهرست نهایی برندگان نیز در روز پنج‌شنبه 6 آبانماه اعلام شده و برندگان سایپا به مدت 3 روز برای واریز وجه ثبت نام خودرو، فرصت دارند. در این مرحله از فروش فوری سایپا، بیش از 541 هزار نفر برای 14.5 هزار خودرو ثبت نام کرده بودند.

مدل ثبت نامی ظرفیت فروش
کوییک دستی - 4,000
کوییک R - 2,000
تیبا 2 - 5,000
وانت 151 - 2,500
مجموع 541,434 نفر 13,500 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 5 آبانماه 1400 است.

نتایج قرعه کشی فروش فوری سایپا - مهر 1400

مراسم قرعه‌کشی سایپا برای تعیین برندگان پنجمین فروش فوق العاده سایپا در سال 1400، روز پنج‌شنبه 1 مهرماه با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. در این مرحله از فروش فوری سایپا، بیش از 173 هزار نفر برای 11 هزار خودرو ثبت نام کرده بودند.

مدل ثبت نامی ظرفیت فروش
کوییک دستی 38,180 5,000
کوییک R 15,579 2,500
کوییک R تریم رنگی 9,975 1,500
کوییک S 41,107 1,000
ساینا S 69,120 1,000
مجموع 173,961 نفر 11,000 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 1 مهرماه 1400 است.

نتایج قرعه کشی فروش فوری سایپا - شهریور 1400

مراسم قرعه‌کشی سایپا برای تعیین برندگان چهارمین فروش فوق العاده سایپا، روز یکشنبه 14 شهریورماه 1400 با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. در این مرحله از فروش فوری سایپا، بیش از 293 هزار نفر برای 18 هزارو 500 دستگاه خودرو، ثبت‌نام کرده بودند.

مدل ثبت نامی ظرفیت فروش
کوییک دستی - 6,200
کوییک R - 4,000
کوییک S - 3,500
ساینا S - 4,800
مجموع 293 هزارو 305 نفر 18500 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 14 شهریور 1400 است.

نتایج قرعه کشی پیش فروش سایپا - تیر 1400

قرعه کشی سایپا برای تعیین برندگان چهارمین پیش فروش سایپا در سال 1400، روز سه‌شنبه 29 تیرماه راس ساعت 10 صبح و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. در این مرحله از پیش فروش اینترنتی سایپا، بیش از 78 هزار نفر برای 67 هزار خودرو، ثبت نام کرده بودند. لیست نهایی برندگان در ظهر روز چهارشنبه 30 تیرماه اطلاع‌رسانی شده و بعد از آن، برندگان نهایی به مدت 3 روز کاری (پس از اتمام تعطیلات) برای واریز وجه پیش‌پرداخت، فرصت دارند.

مدل ثبت نامی ظرفیت فروش
سایپا 151 3,425 5,000
ساینا 28,213 15,000
کوییک دستی 7,718 9,500
کوییک R 3,766 5,000
کوییک آر قرمز 3,433 5,000
شاهین 15,812 9,000
کوییک S 7,409 9,000
ساینا S 8,448 10,000
مجموع 78 هزارو 224 نفر 67500 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 29 تیر 1400 است.

نتایج قرعه کشی فروش کوییک - تیر 1400

تیر 1400: مراسم قرعه کشی سایپا برای تعیین برندگان فروش فوق العاده کوییک آر و همچنین برندگان پیش فروش کوییک آر، روز یکشنبه 20 تیرماه و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. در این مرحله از فروش سایپا، بیش از 97 هزار نفر برای 18500 دستگاه خودرو کوییک R ثبت نام کرده بودند.

مدل ثبت نامی ظرفیت فروش
پیش فروش کوییک 24 هزارو 806 نفر 16,500 دستگاه
فروش فوری کوییک 72 هزارو 760 نفر 2,000 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 20 تیر 1400 است.

نتایج قرعه کشی فروش فوری سایپا - خرداد 1400

مراسم قرعه کشی خودرو برای تعیین برندگان دومین فروش فوق العاده سایپا ویژه خردادماه 1400، روز یکشنبه 23 خردادماه و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. در این مرحله از فروش فوری سایپا، بیش از 304 هزار نفر برای 25 هزار خودرو سایپا، ثبت نام کرده بودند.

مدل ثبت نامی ظرفیت فروش
تیبا صندوقدار 56 هزارو 939 نفر 6000 دستگاه
تیبا 2 113 هزارو 705 نفر 10000 دستگاه
ساینا 90 هزارو 909 نفر 6000 دستگاه
ساینا اس 15 هزارو 46 نفر 2000 دستگاه
کوییک اس 27 هزارو 593 نفر 1000 دستگاه
مجموع 304 هزارو 192 نفر 25 هزاردستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 23 خرداد 1400 است.

نتایج قرعه کشی فروش فوری سایپا - خرداد 1400

مراسم قرعه کشی خودرو سایپا برای تعیین برندگان اولین فروش فوری سایپا در سال 1400 (مرحله هشتم فروش فوق العاده سایپا) روز شنبه 8 خردادماه و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. در این مرحله از فروش فوری سایپا، بیش از 281 هزار نفر برای 24 هزار خودرو، ثبت‌نام کرده بودند.

مدل ثبت نامی ظرفیت فروش
تیبا 2 211 هزارو 681 نفر 5 هزاردستگاه
سایپا 151 9 هزارو 425 نفر 1 هزاردستگاه
کوییک دستی 29 هزارو 154 نفر 13 هزاردستگاه
کوییک آر 16 هزارو 419 نفر 2.5 هزاردستگاه
کوییک آر تریم قرمز 14 هزارو 775 نفر 2500 دستگاه
مجموع 281 هزارو 454 نفر 24 هزاردستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 8 خرداد 1400 است.

کوییک آر بدون مشتری ماند!

براساس آمارهای منتشر شده از اولین پیش فروش سایپا در سال 1400، تمامی ثبت‌نام‌کنندگان برای خودروی کوییک R تریم معمولی، بدون انجام قرعه‌کشی، برنده شدند چراکه ظرفیت فروش این خودرو 11 هزار دستگاه بود اما فقط 4 هزار نفر برای آن ثبت‌نام کرده بودند. البته خودروی کوییک R تریم قرمز، همچنان محبوب و پرمتقاضی بوده چراکه میزان ثبت‌نامی‌ها، بیشتر از ظرفیت فروش سایپاست.

همچنین طبق اعلام سایپا، تمامی محصولات زامیاد که در پیش‌فروش عید فطر عرضه شده بودند، بدلیل کمتر بودن تعداد ثبت‌نام‌کنندگان از ظرفیت فروش خودروها، بدون انجام قرعه‌کشی، به همه متقاضیان واگذار می‌شوند. در این مرحله از پیش‌فروش زامیاد، 3 هزار دستگاه وانت دیزلی، 2500 دستگاه وانت بنزینی آپشنال، 7500 دستگاه وانت دوگانه‌سوز آپشنال و 1500 دستگاه نیز وانت پادرا پلاس عرضه شده بود.

نتایج قرعه کشی پیش فروش سایپا - اردیبهشت 1400

مراسم قرعه کشی خودرو برای تعیین برندگان اولین پیش فروش سایپا در سال 1400، روز شنبه 25 اردیبهشت‌ماه راس ساعت 14 و 30 دقیقه و با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. در این مرحله از ثبت نام سایپا، بیش از 195 هزار نفر برای حدود 47 هزار خودرو سایپا، نام‌نویسی کرده بودند.

مدل ثبت نامی ظرفیت فروش
کوییک اس 39 هزارو 35 نفر 12000 دستگاه
کوییک دستی 27 هزارو 149 نفر 300 دستگاه
شاهین 49 هزارو 202 نفر 2000 دستگاه
کوییک آر 4 هزارو 130 نفر 11000 دستگاه
کوییک آر تریم قرمز 16 هزارو 759 نفر 11000 دستگاه
ساینا اس 60 هزارو 451 نفر 11000 دستگاه

*اطلاعات جدول فوق، براساس داده‌های رسمی سایپا در تاریخ 25 اردیبهشت 1400 است.


سایت ثبت نام سایپا

جهت ثبت نام در طرح‌های فروش سایپا، به سایت saipa.iranecar.com مراجعه کنید.

فروش محصولات سایپا

برای اطلاع و مشاهده تمامی بخشنامه‌های جدید فروش فوری سایپا، پیش فروش سایپا و فروش فوق العاده سایپا، لینک زیر را مطالعه کنید:

»» شرایط پیش فروش و فروش فوق العاده سایپا

قیمت محصولات سایپا

برای اطلاع از قیمت انواع خودروها در بازار و همچنین قیمت به‌روز خودروهای سایپا، لینک‌های زیر را ببینید:

»» قیمت روز خودرو

»» قیمت روز محصولات سایپا

طرح تبدیل محصولات سایپا

برای اطلاع از آخرین خبرها از دعوتنامه‌های صادره سایپا و همچنین جهت پیگیری تعهدات باقیمانده و شرایط تبدیل محصولات این شرکت، لینک زیر را مطالعه کنید:

»» شرایط تبدیل محصولات سایپا

آمار تولید خودرو سایپا

جهت بررسی جزییات آمار تولید انواع محصولات سایپا، محصولات پارس خودرو و محصولات زامیاد، لینک زیر را مطالعه کنید:

»» گزارش ماهیانه تولید خودرو سایپا

شرایط مزایده خودروهای سایپا

برای اطلاع از قوانین ثبت نام و شرکت در مزایده‌های خودروسازی سایپا، لینک زیر را مطالعه کنید:

»» مزایده خودروهای سایپا

دفترچه راهنمای خودرو سایپا

برای دانلود دفترچه راهنمای انواع محصولات سایپا، پارس خودرو و زامیاد، لینک زیر را مطالعه کنید:

»» دفترچه راهنمای محصولات سایپا

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : باما

3 دیدگاه

09373474665(237 روز پیش)

کوییک آر تریم قرمز ارزش خرید داره؟

Yaser1365(252 روز پیش)

دقیقا سایپا فهمیده چه خبر ماشین هایی کم سود داره نمیزاره پیشفروش یا تعدادش خیلی کم و ماشین هایی که سودی بالایی داره تعداد فراوان میزاره نتایج نشون داد خوشبختانه مردم زرنگ شدند و میدونند چی پیش فروشی براشون سود داره چی نداره ولی بد به حال اونایی که بدون فکر گیر افتادند اسم هاشون همه در اومد اشکال نداره فقط سهمیتون سوخت ولی پول واریز نکنید

Asdhhr(374 روز پیش)

ماشین می خوام