قیمت روز موتورسیکلت شهریور 1400

قیمت جدید انواع موتورسیکلت‌های پرفروش در بازار تهران را در ادامه این متن مشاهده می‌کنید. این قیمت‌ها برای شهریورماه 1400 و مخصوص بازار تهران بوده و به دلیل نوسانات بازار، تقریبی است و صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارد.

قیمت موتور ایران دوچرخ

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
آزما 125 استریت 98 25
آزما 150 استریت 98 26
آزما 200 استریت 98 29
XY-150 استریت 97 -
XY-250 تریل 97 -
ATV250 چهارچرخ 98 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور اس وای ام

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت اس وای ام (SYM) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
گلکسی 130 کاب 98 41
لاکی 185 VF3i کاب 99 53
لاکی 180 کاب 99 48
گلکسی SR-200 اسکوتر 1400 54
گلکسی CL-150 اسکوتر 99

42

گلکسی J200 اسکوتر 1400 53
گلکسی FX-150 اسکوتر 99 56
گلکسی TN-110 اسکوتر 99 40
لاکی 250 استریت 99 86
NH-180 استریت 1400 65
NA-180 استریت 1400 63

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور باجاج

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت باجاج را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
بوکسر 150 استریت 98 42
پالس 180 استریت اسپرت 95 -
پالس 220 استریت اسپرت 96 -
پالس NS-150 نیکد 98 88
پالس NS-160 نیکد 1400 79
پالس 200-NS نیکد 98 94
پالس RS-200 اسپرت 1400 93
اونجر 220 کروزر 1400 100

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور بنلی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت بنلی را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
کافه نرو 150 کاب 98 40
VZ-125 اسکوتر 1400 46
سیتا 125 اسکوتر 99 41
TNT-150 نیکد 1400 53
TNT-15 نیکد 1400 55
TNT-25N نیکد 98 65
TNT-135 مینی بایک 99 45
TNT-180S نیکد 1400 68
TNT-250 استریت 1400 79
R-249 اسپرت 99 120
S-249 نیکد 99 123
لئونچینو 249 استریت 99 94

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیاجیو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
مدلی 150 اسکوتر 98 120
لیبرتی 150 اسکوتر 98 86
بورلی 300 اسکوتر 99 225

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیشرو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت پیشرو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
پیشرو 125 استریت 99 25
تیزتک 150 استریت 99 28

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیشتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت پیشتاز را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
250 کافه ریسر 98 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور تکتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
TK-125 استریت 1400 28
TK-150 استریت 99 27

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور تی وی اس

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت تی وی اس (TVS) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
HLX-150 استریت 98 39
راکز کاب 1400

55

ژوپیتر 110 اسکوتر 98 36
ویگو 110 اسکوتر 98 45
 
آپاچی 150 استریت اسپرت 97 50
آپاچی 160 استریت اسپرت 98 53
آپاچی 180 استریت اسپرت 95 59
آپاچی 200 استریت اسپرت 98 73

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور جهان رو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت جهان رو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
زبرا 150 استریت 98 20
CF-150 نیکد 99 48
CF-250 استریت اسپرت 99 77
JR-225 استریت اسپرت 97 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور سوزوکی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت سوزوکی را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
جیکسر نیکد 98 70
اینازوما 250 اسپرت 98 190

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور سیکلت دینو

مدل کلاس سال قیمت
کاوان S-150 اسکوتر 99 38
کاوان 125 اسکوتر 99 32
لئوپارد 200 استریت 99 43
Z2 اسپرت 99 44
ویند 200 اسکوتر 99 43

*در جدول فوق قیمت ها برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور رهرو سیکلت

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت رهرو سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
125 استریت 1400 24
150 (طرح باکسر) استریت 1400 30
150 پلاس اسکوتر 1400 37
180 کاب 97 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور روان سیکلت

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت روان سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
QM-200 تریل 98 55

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کاوازاکی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت روان سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
فوری 125 کاب 97 78
Z-250 نیکد 98 220
ورسیس X250 نیکد 99 300
نینجا 250 نیکد 97 200
استرلا 250 استریت 98 210

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کثیر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کثیر را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
CGL-150 استریت 1400 32
رهرو 125 استریت 1400 26
رهرو MW-150 استریت 99 32
رهرو 200 تریل 99 52

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کبیر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کبیر موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
KMA-125 کاب 97 -
CDI-125 استریت 98 24
KML-150 استریت 98 26
KLD-180 استریت 98 36
KMC-200 استریت 98 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کی وی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کی وی (Keeway) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
150 استریت 1400 36

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کی تی ام

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کی تی ام (KTM) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
RC-200 ریس 98 135
RC-250 ریس 98 195
EXC-250 تریل 98 445
دوک 200 نیکد 98 105
دوک 250 نیکد 97 148

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کویر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کویر موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
CDI 125 استریت 99 27
CDI 200 استریت 99 29
S2 کاب 98 40
230ST3 استریت 99 65
249 استریت 99 125
KV1958 اسکوتر برقی 99 30
T2 تریل 1400 60
Megelli 200 اسپرت 99 63

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور لیفان

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت لیفان را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
125 استریت 98 23
PK-135 کاب 66 30
KPS 200 استریت اسپرت 98 51

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور مادو موتور

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت مادو موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
230 اسکوتر-برقی 99 28

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور نیرومحرکه

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت نیرومحرکه را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
نامی 125 استریت 1400 25
نامی 150 استریت 1400 27
نامی 200 استریت 1400

28

QM-170 استریت 1400 36
QM-200 تریل 1400 53
TS-150 اسکوتر 1400 35
EL-504 اسکوتر برقی 98 25
توسکانا اسکوتر 98 30
RX-249 اسپرت 98 86

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت نیرو موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
احسان شکاری 150 استریت 1400 38
احسان 125 کاب 99 32
پرواز CDI-125 استریت 99 26
پرواز CDI-150 استریت 99 27
پرواز CDI-200 استریت 99 28
سحر 135 کاب 99 34
پرواز 200 تریل تریل 98 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هوندا

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هوندا را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
GENIO اسکوتر 99 53
بلید 125 کاب 97 48
PCX-150 اسکوتر 98 115
کلیک 150 اسکوتر 99 70
کلیک 150 اسکوتر 1400 79

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هیوسانگ

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هیوسانگ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
آکویلا 250 کروزر 97 170

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هیرو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هیرو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
هانک 150 استریت اسپرت 95 40
تریلر 150 استریت اسپرت 95 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور همتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت همتاز موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
RS 150 اسکوتر 99 40
XIM 200 تریل 97 39
فلات 250 تریل 97 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور یاماها

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت یاماها را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
گرند فیلانو اسکوتر 99 85
کیوبکس اسکوتر 99 93
R25 ریس 98 175
XSR-155 استریت 98 150
MT25 استریت اسپرت 98 198
آیروکس 150 اسکوتر 97 105
NMAX اسکوتر 99 263

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور وسپا

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت وسپا را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال قیمت
946 (رد)* اسکوتر 98 400
اس ایکس ال 150 اسکوتر 98 75
جی تی اس 250 اسکوتر 98 310
جی تی وی 300 اسکوتر 98 350
اسپرینت 150 اسکوتر 98 160
پریماورا 150 اسکوتر 98 165

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.

اخبار بازار موتورسیکلت

جهت اطلاع از آخرین خبرها و اتفاقات مهم در بازار موتورسیکلت ایران، لینک زیر را مطالعه کنید:

»» اخبار روز موتورسیکلت

قیمت نمایندگی ایران دوچرخ

جهت مشاهده آخرین خبرها از شرکت ایران دوچرخ و همچنین قیمت محصولات ایران دوچرخ و شرایط فروش آن، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» فروش موتورسیکلت ایران دوچرخ

قیمت نمایندگی نیکران موتور

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیکران موتور پاسارگاد شامل انواع موتورسیکلت بنلی، موتورسیکلت کی‌وی و موتورسیکلت برقی، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» فروش موتورسیکلت نیکران موتور

قیمت نمایندگی نیروموتور شیراز

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیرو موتور شیراز شامل انواع قیمت موتورسیکلت یاماها، قیمت موتورسیکلت SYM، قیمت موتورسیکلت احسان و پرواز و همچنین قیمت موتورسیکلت برقی دایچی، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» فروش موتورسیکلت نیرو موتور

قیمت نمایندگی کویر موتور

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات کویر موتور شامل انواع موتورسیکلت کویر، موتورسیکلت وسپا، موتورسیکلت KTM اتریش و سایر محصولات کویر موتور، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» فروش موتورسیکلت کویر موتور

قیمت موتورسیکلت کبیر موتور

در مقاله فروش موتورسیکلت کبیر موتور آخرین قیمت محصولات کبیر شامل قیمت موتورسیکلت وسپا و قیمت موتورسیکلت آپریلیا را مشاهده کنید.

نویسنده : سیاوش رضایی

منبع : باما

61 دیدگاه

09015972819(108 روز پیش)

لطفا شرایط اقساطی واضح اعلام کنید و در ارتباط تلفنی بیشتر تلاش کنید بعد از چند بار تماس و 10 دقیقه پشت خط ماندن تماس خود به خود قطع میشود

samadkarimzade(143 روز پیش)

میشه بپرسم قیمت پالس مدل ۹۷ یا۹۸ اقساطی چقدره

Davoodking(488 روز پیش)

سلام تو رو قرآن نظارتی بشه واسه موتور خیلی گرونه

Balal(532 روز پیش)

چه موتوری تا۱۰ملیون خوبه بخرم

امیر تبری(549 روز پیش)

سلام قیمت هندا ۲۰۰ انژکتوری چند هست

Mamadi(620 روز پیش)

سلام موتور هوندا Gorm چه قیمته

مهدی نظری(643 روز پیش)

موتور اریا انژکتور خوبه یا نه

علی تکچخ(674 روز پیش)

سلام قیمت موتور ۲۰۰ همتاژ مدل ۹۵ چنده

niya(681 روز پیش)

سلام و خسته نباشید قیمت موتور تریل پیشرو مدل 97 چند فی میخوره (900تا راه رفته)

sadegh.a(700 روز پیش)

سلام قیمت انواع موتور ۲۰۰ رو بهم میگی مثل کبیر. هوندا. بلوچ و...

Show More