قیمت روز موتورسیکلت

قیمت روز موتورسیکلت (تیر 1401)

قیمت جدید انواع موتورسیکلت‌های پرفروش در بازار تهران را در ادامه این متن مشاهده می‌کنید. این قیمت‌ موتورسیکلت برای تابستان 1401 و مخصوص بازار تهران است و به دلیل نوسانات بازار، تقریبی بوده و صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارد.

قیمت موتور ایران دوچرخ

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
آزما 125 استریت 1400 26.5 31 30
آزما 150 استریت 1400 29 34 33
آزما 200 استریت 1400 31 36 36
XY-150 استریت 1401 - 40 -
XY-250 تریل 97 - - -
ATV250 چهارچرخ 98 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

>>فروش اقساطی موتور سیکلت<<

قیمت موتور اس وای ام

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت اس وای ام (SYM) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
گلکسی 130 کاب 98 41 43 -
لاکی 185 VF3i کاب 99 58 60 -
لاکی 180 کاب 99 - - -
گلکسی SR-200 اسکوتر 1401 - 71 74
گلکسی CL-150 اسکوتر 1401 47 46 52
گلکسی J200 اسکوتر 1401 - 77.5 83
گلکسی FX-150 اسکوتر 1401 - 82 84
گلکسی TN-110 اسکوتر 1400 51 56 56
گلکسی X-125 کاب 1401 - 52 67
NH-180 استریت 1401 69 (1400) 78.5 94
NA-180 استریت 1401 71 (1400) 78.5 83
JX-249 اسکوتر 1400 150 - 147

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور باجاج

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت باجاج را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین تیر
بوکسر 150 استریت 98 47 -
پالس 180 استریت اسپرت 95 58 -
پالس 220 استریت اسپرت 96 - -
پالس NS-150 نیکد 98 - -
پالس NS-160 نیکد 1400 82 -
پالس 200-NS نیکد 98 105 -
پالس RS-200 اسپرت 1400 115 -
اونجر 220 کروزر 1400 105 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور بنلی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت بنلی را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
کافه نرو 150 کاب 98 - - -
VZ-125 اسکوتر 1400 51 - -
سیتا 125 اسکوتر 1400 44 50 -
TNT-150 NEW نیکد 1400 61 68 82 (1401)
 TNT-15 نیکد 1400 50 - -
TNT-25N نیکد 1401 94 113 113
TNT-135 مینی بایک 1400 57 56 -
180S نیکد 1401 - 90 94
R-249 اسپرت 99 - - -
S-249 نیکد 1401 147 172 171
لئونچینو 249 استریت 1400 110 116 137 (1401)

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیاجیو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
مدلی 150 اسکوتر 98 135 150 145
مدلی 150 ABS اسکوتر 1401 - 192 188
مدلی 150S ABS اسکوتر 1401 - 202 198
مدلی 150SE ABS اسکوتر 1401 - 208 206
لیبرتی 150 اسکوتر 98 90 98 110
لیبرتی 150 ABS اسکوتر 1401 - 137 142
لیبرتی 150S ABS اسکوتر 1401 - 150 155
بورلی 300 اسکوتر 99 289 290 297

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور تکتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
TK-125 استریت 1400 28 32 34
TK-150 استریت 1400 31 34 37

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور تی وی اس

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت تی وی اس (TVS) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
HLX-150 استریت 98 48 - -
راکز کاب 1400 61 74 (1401) 76
ژوپیتر 110 اسکوتر 98 52 - -
ویگو 110 اسکوتر 98 49 56 -
آپاچی 150 استریت اسپرت 97 63 - -
آپاچی 160 استریت اسپرت 98 67 - -
آپاچی 180 استریت اسپرت 95 77 - -
آپاچی 200 استریت اسپرت 98 93 - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور جهان رو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت جهان رو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
زبرا 150 استریت 98 25 - -
CF-150 نیکد 99 55 58 68
CF-250 استریت اسپرت 99 88 92 105
JR-225 استریت اسپرت 97 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور سوزوکی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت سوزوکی را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
جیکسر نیکد 98 81 - -
اینازوما 250 استریت اسپرت 1401 188 243 (1401) 248
وی استورم 250 دوئال اسپرت 1400 255 279 (1401) 286
GSX 250 R ABS اسپرت 1400 - 235 259

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور سیکلت دینو

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
کاوان S-150 اسکوتر 99 45 55 62
کاوان 125 اسکوتر 99 34 37 44
لئوپارد 200 استریت 99 46 52 60
ویند 200 اسکوتر 99 54 61 65

*در جدول فوق قیمت ها برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور رهرو سیکلت

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت رهرو سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
125 استریت 1400 28 33 35
150 (طرح باکسر) استریت 1400 38 46 45
150 پلاس اسکوتر 1400 46 54 56
180 کاب 97 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور روان سیکلت

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت روان سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
QM-200 تریل 1400 65 74 92 (1401)

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کاوازاکی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت روان سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
فیوری 125 کاب 97 - - -
Z-250 نیکد 98 270 255 268
ورسیس X250 نیکد 99 365 378 390
نینجا 250 نیکد 99 280 310 (1401) 320
استرلا 250 استریت 98 240 300 (1401) 310

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کثیر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کثیر را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
CGL-150 استریت 1400 39 48 56
رهرو 125 استریت 1400 28 33 36
رهرو MW-150 استریت 99 39 46 46
رهرو 200 تریل 99 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کبیر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کبیر موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
CDI-125 استریت 98 26 31 33
KML-150 استریت 98 34 41 44
KLD-180 استریت 98 45 48 56
KMC-200 استریت 98 - - -
NVX-150 اسکوتر 1401 - 68 70

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کی وی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کی وی (Keeway) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
150 استریت 1400 43 58 (1401) 56

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کی تی ام

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کی تی ام (KTM) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
RC-200 ریس 99 158 211 (1401) 226
RC-250 ریس 98 200 238 (1401) 255
EXC-250 تریل 98 - - -
دوک 200 نیکد 98 150 192 (1401) 192
دوک 250 نیکد 99 185 236 (1401) 236

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کویر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کویر موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
CDI 125 استریت 1401 29 32 44
CDI 200 استریت 1401 32 37 47
S2 اسکوتر 1401 43 48 66
230ST3 استریت 99 68 76 (1401) -
249 استریت 99 - - -
KV1958 اسکوتر برقی 99 33 41 (1401) 43
T2 تریل 1400 58 70 (1401) 77
Megelli 200 اسپرت 99 62 - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور لیفان

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت لیفان را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
125 استریت 1401 27 31 33
PK-135 کاب 1401 33 38 41
KPS 200 استریت اسپرت 1401 60 70 76

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور مادو موتور

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت مادو موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
230 اسکوتر-برقی 99 32 44 (1401) -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور نیرومحرکه

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت نیرومحرکه را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
نامی 125 استریت 1400 29 33 38
نامی 150 استریت 1400 31 35 40
نامی 200 استریت 1400 33 37 42
QM-170 استریت 1400 41 46 63
QM-200 تریل 1400 58 65 73
TS-150 اسکوتر 1400 42 48 53
EL-504 اسکوتر برقی 98 25 28 29
توسکانا اسکوتر 98 35 40 53
RX-249 اسپرت 1400 108 119 132

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت نیرو موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
احسان شکاری 200 استریت 1400 - - 56
احسان 135 کاب 99 32 36 (1401) 44
پرواز CDI-125 استریت 99 27 33 (1401) 36
پرواز CDI-150 استریت 99 30 34 (1401) 38
پرواز CDI-200 استریت 99 33 39 39
پرواز GY-200 تریل 1400 58 65 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هوندا

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هوندا را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
PCX-150 اسکوتر 98 110 126 142
کلیک 150 اسکوتر 99 86 98 105
کلیک 150 اسکوتر 1400 95 108 118

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هیوسانگ

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هیوسانگ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
آکویلا 250 کروزر 1400 190 220 228

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور همتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت همتاز موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
RS 150 اسکوتر 99 46 51 58
بلنتا تریل 1400 53 62 76

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور یاماها

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت یاماها را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
گرند فیلانو اسکوتر 1400 105 120 120
کیوبیکس اسکوتر 99 100 111 111
R25 ریس 98 260 275 (1401) 275
XSR-155 استریت 98 151 160 160
MT25 استریت اسپرت 98 244 258 273
آیروکس 150 اسکوتر 97 125 148 (1400) 148
NMAX اسکوتر 1400 112 143 (1401) 143
XMAX ماکسی اسکوتر 1401 - 300 292

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور وسپا

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت وسپا را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال فروردین خرداد تیر
946 (رد)* اسکوتر 98 350 445 420
وی ایکس ال 150 اسکوتر 98 70 73 99
جی تی اس 250 اسکوتر 99 295 304 330
اسپرینت 150 اسکوتر 98 175 220 (1401) 280
پریماورا 150 اسکوتر 98 165 240 (1401) 259

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.

اخبار بازار موتورسیکلت

جهت اطلاع از آخرین خبرها و اتفاقات مهم در بازار موتورسیکلت ایران، مقاله  اخبار ماهانه موتورسیکلت زیر را مطالعه کنید.

قیمت نمایندگی ایران دوچرخ

جهت مشاهده آخرین خبرها از شرکت ایران دوچرخ و همچنین قیمت محصولات ایران دوچرخ و شرایط فروش آن، مقاله فروش موتورسیکلت ایران دوچرخ را مشاهده کنید.

قیمت نمایندگی نیکران موتور

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیکران موتور پاسارگاد شامل انواع موتورسیکلت بنلی، موتورسیکلت کی‌وی و موتورسیکلت برقی، مقاله فروش موتورسیکلت نیکران موتور را مشاهده کنید.

قیمت نمایندگی نیروموتور شیراز

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیرو موتور شیراز شامل انواع قیمت موتورسیکلت یاماها، قیمت موتورسیکلت SYM، قیمت موتورسیکلت احسان و پرواز و همچنین قیمت موتورسیکلت برقی دایچی، مقاله فروش موتورسیکلت نیرو موتور را مشاهده کنید.

قیمت نمایندگی کویر موتور

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات کویر موتور شامل انواع موتورسیکلت کویر، موتورسیکلت وسپا، موتورسیکلت KTM اتریش و سایر محصولات کویر موتور، مقاله فروش موتورسیکلت کویر موتور را مشاهده کنید.

قیمت موتورسیکلت کبیر موتور

در مقاله فروش موتورسیکلت کبیر موتور آخرین قیمت محصولات کبیر شامل قیمت موتورسیکلت وسپا و قیمت موتورسیکلت آپریلیا را مشاهده کنید.

نویسنده : سیاوش رضایی

منبع : باما

64 دیدگاه

Gxuxgxyxhux(134 روز پیش)

سلام قیمت موتور هیرمن مال سال ۸۷ چنده

Balal(859 روز پیش)

چه موتوری تا۱۰ملیون خوبه بخرم

Amirhfdgi (296 روز پیش)

یک خر بخر خدا وکیلی بنزین لیتر ۳تومنم نمی خواد

Amirhfdgi(296 روز پیش)

سلام قیمت موتور پرواز ۱۲۵ رو بهم می گین

09015972819(435 روز پیش)

لطفا شرایط اقساطی واضح اعلام کنید و در ارتباط تلفنی بیشتر تلاش کنید بعد از چند بار تماس و 10 دقیقه پشت خط ماندن تماس خود به خود قطع میشود

samadkarimzade(470 روز پیش)

میشه بپرسم قیمت پالس مدل ۹۷ یا۹۸ اقساطی چقدره

Davoodking(814 روز پیش)

سلام تو رو قرآن نظارتی بشه واسه موتور خیلی گرونه

امیر تبری(875 روز پیش)

سلام قیمت هندا ۲۰۰ انژکتوری چند هست

Mamadi(947 روز پیش)

سلام موتور هوندا Gorm چه قیمته

مهدی نظری(970 روز پیش)

موتور اریا انژکتور خوبه یا نه

علی تکچخ(1001 روز پیش)

سلام قیمت موتور ۲۰۰ همتاژ مدل ۹۵ چنده

Show More