قیمت روز موتورسیکلت دی 1400

قیمت جدید انواع موتورسیکلت‌های پرفروش در بازار تهران را در ادامه این متن مشاهده می‌کنید. این قیمت‌ موتورسیکلت ها برای دی‌ماه 1400 و مخصوص بازار تهران بوده و به دلیل نوسانات بازار، تقریبی است و صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارد.

قیمت موتور ایران دوچرخ

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
آزما 125 استریت 99 24 25 24.5
آزما 150 استریت 99 25 26 26
آزما 200 استریت 99 26.5 28 29.5
XY-150 استریت 97 - - -
XY-250 تریل 97 - - -
ATV250 چهارچرخ 98 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

>>فروش اقساطی موتور سیکلت<<

قیمت موتور اس وای ام

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت اس وای ام (SYM) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
گلکسی 130 کاب 98 41 41 41
لاکی 185 VF3i کاب 99 53 53 54
لاکی 180 کاب 99 48 47 49
گلکسی SR-200 اسکوتر 1400 58 58 54
گلکسی CL-150 اسکوتر 99 45 42 42
گلکسی J200 اسکوتر 1400 64 63 63
گلکسی FX-150 اسکوتر 99 57 58 58
گلکسی TN-110 اسکوتر 99 46 43 46
لاکی 250 استریت 99 86 86 -
NH-180 استریت 1400 65 62 63.5
NA-180 استریت 1400 63 61 62
JX-249 اسکوتر 1400 - - 154

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور باجاج

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت باجاج را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
بوکسر 150 استریت 98 45 47 47
پالس 180 استریت اسپرت 95 - - -
پالس 220 استریت اسپرت 96 - - -
پالس NS-150 نیکد 98 - - -
پالس NS-160 نیکد 1400 72 73 75
پالس 200-NS نیکد 98 92 93 95
پالس RS-200 اسپرت 1400 95 97 -
اونجر 220 کروزر 1400 100 102 104

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور بنلی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت بنلی را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
کافه نرو 150 کاب 98 - - -
VZ-125 اسکوتر 1400 48 50 49
سیتا 125 اسکوتر 1400 48 48 42
TNT-150 نیکد 1400 - 48 48
TNT-150 NEW نیکد 1400 61 61 60
 TNT-15 نیکد 1400 48 48 47
TNT-25N نیکد 1400 87 87 87
TNT-135 مینی بایک 1400 57 57 56
180S نیکد 1400 71 70 69
TN-250 استریت 1400 - - 82
R-249 اسپرت 99 - - -
S-249 نیکد 1400 137 137 132
لئونچینو 249 استریت 1400 110 114 110

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیاجیو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
مدلی 150 اسکوتر 98 130 140 140
لیبرتی 150 اسکوتر 98 86 85 85
بورلی 300 اسکوتر 99 225 260 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیشرو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت پیشرو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
پیشرو 125 استریت 99 - - -
تیزتک 150 استریت 99 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور پیشتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت پیشتاز را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
250 کافه ریسر 98 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور تکتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت ایران دو چرخ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
TK-125 استریت 1400 28 28 26
TK-150 استریت 1400 26.5 27 27.5

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور تی وی اس

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت تی وی اس (TVS) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
HLX-150 استریت 98 41 41 42
راکز کاب 1400 57.5 57.5 57
ژوپیتر 110 اسکوتر 98 - 49 47
ویگو 110 اسکوتر 98 48 51 48.5
آپاچی 150 استریت اسپرت 97 51 53 55
آپاچی 160 استریت اسپرت 98 55 56 58
آپاچی 180 استریت اسپرت 95 61 61 64
آپاچی 200 استریت اسپرت 98 71 73 78

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور جهان رو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت جهان رو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
زبرا 150 استریت 98 24 23 25
CF-150 نیکد 99 52 52 50
CF-250 استریت اسپرت 99 80 82 83
JR-225 استریت اسپرت 97 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور سوزوکی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت سوزوکی را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
جیکسر نیکد 98 68 63 -
اینازوما 250 اسپرت 98 192 178 165
وی استورم 250 دوئال اسپرت 1400 - 255 258

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور سیکلت دینو

مدل کلاس سال آبان آذر دی
کاوان S-150 اسکوتر 99 39 45 45
کاوان 125 اسکوتر 99 34 32 33
لئوپارد 200 استریت 99 - 45 40
Z2 اسپرت 99 - - -
ویند 200 اسکوتر 99 45 50 52

*در جدول فوق قیمت ها برحسب میلیون تومان است.

قیمت موتور رهرو سیکلت

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت رهرو سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
125 استریت 1400 24 25 25.5
150 (طرح باکسر) استریت 1400 32 33 35
150 پلاس اسکوتر 1400 38 40 42
180 کاب 97 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور روان سیکلت

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت روان سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
QM-200 تریل 1400 - 62 63

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کاوازاکی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت روان سیکلت را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
فوری 125 کاب 97 - - -
Z-250 نیکد 98 220 225 210
ورسیس X250 نیکد 99 360 370 340
نینجا 250 نیکد 99 250 245 240
استرلا 250 استریت 98 205 210 210

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کثیر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کثیر را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
CGL-150 استریت 1400 32 33 35.5
رهرو 125 استریت 1400 27 26 25.5
رهرو MW-150 استریت 99 33 33 33
رهرو 200 تریل 99 55 56 -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کبیر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کبیر موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
KMA-125 کاب 97 - - -
CDI-125 استریت 98 25 26 27
KML-150 استریت 98 28 29 31
KLD-180 استریت 98 38 38 41
KMC-200 استریت 98 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کی وی

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کی وی (Keeway) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
150 استریت 1400 37 37 37

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کی تی ام

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کی تی ام (KTM) را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
RC-200 ریس 98 130 135 165
RC-250 ریس 98 210 220 245
EXC-250 تریل 98 450 450 480
دوک 200 نیکد 98 120 128 145
دوک 250 نیکد 98 160 160 180

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور کویر

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت کویر موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
CDI 125 استریت 98 27 27 26
CDI 200 استریت 99 29 31 32
S2 کاب 99 38 38 39
230ST3 استریت 99 65 68 66
249 استریت 99 125 128 129
KV1958 اسکوتر برقی 99 30 31 32
T2 تریل 1400 58 58 59
Megelli 200 اسپرت 99 63 60 62

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور لیفان

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت لیفان را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
125 استریت 98 24.5 25 25
PK-135 کاب 66 32 33 32
KPS 200 استریت اسپرت 98 55 58 58

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور مادو موتور

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت مادو موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
230 اسکوتر-برقی 99 30 30 31

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور نیرومحرکه

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت نیرومحرکه را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
نامی 125 استریت 1400 25 25 26
نامی 150 استریت 1400 27.5 27.5 28
نامی 200 استریت 1400 28 28 29
QM-170 استریت 1400 36 36 34
QM-200 تریل 1400 53 56 56
TS-150 اسکوتر 1400 35 35 36
EL-504 اسکوتر برقی 98 25 25 25
توسکانا اسکوتر 98 31 31 32
RX-249 اسپرت 1400 82 (مدل 98) 95 98

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور نیرو موتور شیراز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت نیرو موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
احسان شکاری 200 استریت 1400 39 39 41
احسان 125 کاب 99 34 34 34.5
پرواز CDI-125 استریت 99 25 26 25
پرواز CDI-150 استریت 99 26 28 28
پرواز CDI-200 استریت 99 27 29.5 29.5
سحر 135 کاب 99 35.5 37 37
پرواز GY-200 تریل 1400 53 56 56

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هوندا

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هوندا را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
بلید 125 کاب 97 53 51 -
PCX-150 اسکوتر 98 99 110 102
کلیک 150 اسکوتر 99 76 78 73
کلیک 150 اسکوتر 1400 85 84 79

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هیوسانگ

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هیوسانگ را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
آکویلا 250 کروزر 1400 175 172 180

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور هیرو

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت هیرو را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال  ابان آذر دی
هانک 150 استریت اسپرت 95 - - -
تریلر 150 استریت اسپرت 95 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور همتاز

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت همتاز موتور را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
RS 150 اسکوتر 99 49 47 48
XIM 200 تریل 97 - - -
فلات 250 تریل 97 - - -

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور یاماها

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت یاماها را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
گرند فیلانو اسکوتر 1400 99 99 99
کیوبیکس اسکوتر 99 92 92 92
R25 ریس 98 180 218 230
XSR-155 استریت 98 151 151 151
MT25 استریت اسپرت 98 200 220 230
آیروکس 150 اسکوتر 97 104 104 103
NMAX اسکوتر 1400 112 112 112

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است

قیمت موتور وسپا

در جدول زیر، آخرین قیمت موتورسیکلت وسپا را در بازار موتور، مشاهده می‌کنید:

مدل کلاس سال آبان آذر دی
946 (رد)* اسکوتر 98 385 400 400
وی ایکس ال 150 اسکوتر 98 72 73 75
جی تی اس 300 اسکوتر 99 310 320 330
جی تی وی 300 اسکوتر 99 275 275 -
اسپرینت 150 اسکوتر 98 180 180 175
پریماورا 150 اسکوتر 98 170 178 178

*در جدول فوق، قیمت ها برحسب میلیون تومان است.

اخبار بازار موتورسیکلت

جهت اطلاع از آخرین خبرها و اتفاقات مهم در بازار موتورسیکلت ایران، لینک زیر را مطالعه کنید:

»» اخبار روز موتورسیکلت

قیمت نمایندگی ایران دوچرخ

جهت مشاهده آخرین خبرها از شرکت ایران دوچرخ و همچنین قیمت محصولات ایران دوچرخ و شرایط فروش آن، لینک زیر را مشاهده کنید:

»» فروش موتورسیکلت ایران دوچرخ

قیمت نمایندگی نیکران موتور

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیکران موتور پاسارگاد شامل انواع موتورسیکلت بنلی، موتورسیکلت کی‌وی و موتورسیکلت برقی، مقاله فروش نیکران موتور را مشاهده کنید.

قیمت نمایندگی نیروموتور شیراز

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات نیرو موتور شیراز شامل انواع قیمت موتورسیکلت یاماها، قیمت موتورسیکلت SYM، قیمت موتورسیکلت احسان و پرواز و همچنین قیمت موتورسیکلت برقی دایچی، مقاله فروش نیرو موتور را مشاهده کنید.

قیمت نمایندگی کویر موتور

جهت مشاهده آخرین قیمت محصولات کویر موتور شامل انواع موتورسیکلت کویر، موتورسیکلت وسپا، موتورسیکلت KTM اتریش و سایر محصولات کویر موتور، مقاله فروش کویر موتور را مشاهده کنید.

قیمت موتورسیکلت کبیر موتور

در مقاله فروش موتورسیکلت کبیر موتور آخرین قیمت محصولات کبیر شامل قیمت موتورسیکلت وسپا و قیمت موتورسیکلت آپریلیا را مشاهده کنید.

نویسنده : سیاوش رضایی

منبع : باما

63 دیدگاه

Balal(661 روز پیش)

چه موتوری تا۱۰ملیون خوبه بخرم

Amirhfdgi (99 روز پیش)

یک خر بخر خدا وکیلی بنزین لیتر ۳تومنم نمی خواد

Amirhfdgi(99 روز پیش)

سلام قیمت موتور پرواز ۱۲۵ رو بهم می گین

09015972819(238 روز پیش)

لطفا شرایط اقساطی واضح اعلام کنید و در ارتباط تلفنی بیشتر تلاش کنید بعد از چند بار تماس و 10 دقیقه پشت خط ماندن تماس خود به خود قطع میشود

samadkarimzade(272 روز پیش)

میشه بپرسم قیمت پالس مدل ۹۷ یا۹۸ اقساطی چقدره

Davoodking(617 روز پیش)

سلام تو رو قرآن نظارتی بشه واسه موتور خیلی گرونه

امیر تبری(678 روز پیش)

سلام قیمت هندا ۲۰۰ انژکتوری چند هست

Mamadi(749 روز پیش)

سلام موتور هوندا Gorm چه قیمته

مهدی نظری(772 روز پیش)

موتور اریا انژکتور خوبه یا نه

علی تکچخ(803 روز پیش)

سلام قیمت موتور ۲۰۰ همتاژ مدل ۹۵ چنده

niya(810 روز پیش)

سلام و خسته نباشید قیمت موتور تریل پیشرو مدل 97 چند فی میخوره (900تا راه رفته)

Show More