باخبر ، تگ های کامیونت در ایران | bama.ir

بررسی کامیونت زامیاد باراد

بررسی کامیونت زامیاد باراد

تولید 1000 دستگاه کامیونت باراد در سال آینده

بررسی کامیونت دیما 6 تن مایان دیزل

بررسی کامیونت دیما 6 تن مایان دیزل

کوچک‌ترین دیما در اتو اکسپو تهران

بررسی کامیونت هیوندای مایتی سروش دیزل (Hyundai Mighty)

بررسی کامیونت هیوندای مایتی سروش دیزل (Hyundai Mighty)

اولین رونمایی در نمایشگاه خودرو تهران

بررسی کامیونت ایسوزو 6 تن و 8.4 تن

بررسی کامیونت ایسوزو 6 تن و 8.4 تن

کامیونت خوشنام ژاپنی اما کهنسال

بررسی کامیونت شیلر 6 تن بهمن دیزل

بررسی کامیونت شیلر 6 تن بهمن دیزل

ایسوزو با قلب کامنز

بررسی کامیونت فورس 12 تن بهمن دیزل (Force F210)

بررسی کامیونت فورس 12 تن بهمن دیزل (Force F210)

پاسخ به نیاز بازار

بررسی کامیونت فورس 6 تن و 8.5 تن

بررسی کامیونت فورس 6 تن و 8.5 تن

فرزندان سبک وزن بهمن دیزل

بررسی کامیونت برقی فوتون سایپا دیزل

بررسی کامیونت برقی فوتون سایپا دیزل

فوتون با قلب برقی آمد

بررسی کامیونت برقی دافران L2 EV شایان دیزل

بررسی کامیونت برقی دافران L2 EV شایان دیزل

تولید کامیونت برقی دافران از خرداد سال آینده

بررسی کامیونت آرنا پلاس ایران خودرو دیزل (آترین پلاس)

بررسی کامیونت آرنا پلاس ایران خودرو دیزل (آترین پلاس)

نسخه ایرانی کامیونت فوتون

بررسی کامیونت جک آرین دیزل (سری N)

بررسی کامیونت جک آرین دیزل (سری N)

رونمایی دو کاربری جدید

بررسی کامیونت شاکمان Y9 ویرا دیزل

بررسی کامیونت شاکمان Y9 ویرا دیزل

اولین کامیونت سبک ویرا در ایران