قیمت بسته‌های زمان‌دار در سال جدید

تعرفه خرید طرح ترافیک تهران 1403

18 فروردین 1403 12:44

قیمت بسته های طرح ترافیک 1403

فروردین 1403: شهریار افندی زاده، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، گفت: رزرو طرح ترافیک از طریق درگاه اینترنتی و اپلیکیشن‌های مورد تایید شهرداری تهران انجام می‌شود و افرادی که به صورت روزانه قصد ورود به طرح ترافیک را دارند، باید تردد خود را رزرو کنند. شهروندان میتوانند عملیات رزرو را به صورت روزانه یا هفتگی از روز چهارشنبه هفته قبل انجام دهند. همچنین امکان رزرو طرح ترافیک حتی پس از بازگشت به مبدأ، تا ساعت 24 همان روز نیز وجود دارد.

طبق مصوبه شورای ترافیک شهر تهران، سقف سهمیه ورود به محدوده طرح ترافیک 103 هزار دستگاه خودرو است و در صورتی که سهمیه تردد روزانه تکمیل نشده باشد، شهروندان تا پایان همان روز امکان رزرو دارند. افندی زاده با بیان اینکه نرخ پایه عوارض سال 1403 مبلغ 75هزار تومان تعیین شده است، گفت: نخستین ورود و آخرین خروج خودروها ملاک محاسبه میزان پرداختی عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا است.

همچون سال‌های گذشته، امکان خرید بسته‌های طرح ترافیک 1403 نیز وجود دارد که برای خودروهای دارای معاینه فنی عادی، بسته‌های یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه به ترتیب مبلغ یک میلیون و 655 هزار و 300 تومان، 4 میلیون و 485 هزار و 700 تومان و 8 میلیون 443 هزار و 300 تومان قیمت دارند.

در مورد خودروهای دارای معاینه فنی برتر نیز مبلغ بسته‌های یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه به ترتیب برابر با یک میلیون و 324 هزارو 200 تومان، 3 میلیون و 588 هزار و 600 تومان و 6 میلیون 754 هزار و 600 تومان تعیین شده است. خرید بسته‌های زمان دار طرح ترافیک 1403 تهران، از طریق سامانه و اپلیکیشن های مورد تأیید شهرداری تهران برای شهروندان امکان پذیر است.

بهای پایه طرح ترافیک به 75 هزار تومان می‌رسد

اسفند 1402: اعضای شورای شهر تهران، جلسه بررسی اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر از سال 1403 را تشکیل دادند.

در این جلسه، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، در قرائت موارد اعتراضی فرمانداری توضیح داد فرمانداری با رقم 100 هزار تومان مبلغ طرح ترافیک مخالفت کرده و این در حالی است که ما از جهت بازدارندگی این عدد را در نظر گرفتیم که برای تأمین نظر فرمانداری عدد به 75 هزار تومان می‌رسد. فرمانداری همچنین به یکی از تبصره‌ها در مورد ضریب پلاک شهرستان انتقاد کرده است. برای شهرستان ضریب یک انتخاب شد و همچنین برای کارت‌های یکساله 35 درصد تخفیف در نظر گرفتیم که فرمانداری اعلام کرده این تخفیف مانع از بازدارندگی است  و در بند دیگر هم فرمانداری به ارتباط شهرداری و قوه قضائیه ایراد گرفته که به دلیل کمبود وقت این پیشنهاد را حذف کردیم.

افندی زاده، رئیس سازمان حمل و نقل شهردار تهران، اظهار کرد در سال های گذشته تمامی مواد این لایحه در فرمانداری به تصویب رسیده بود. در مورد تخفیف سالانه، در سال گذشته کارت به صورت یکجا به سازمان‌ها داده می‌شد که آن ها راحت بودند تا به پرسنل بدهند و شهرداری هم کل پول را دریافت می‌کردند و برای ایجاد انگیزه برای خرید سازمانی ضریب تخفیف در نظر گرفته می‌شد و اگر این انگیزه نباشد ارگان ها باید روزانه بخرند که هم پول خرد می شود و هم ارگان ها سرگردان می شوند و اگر رقم  پایه هم به 75 هزار تومان برسد این مشکلات حل می شود.

سرانجام میزان تخفیف‌های سالانه نیز به 20 درصد کاهش یافت. همچنین اعضای شورای شهر تهران مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر از سال 1403 را با تغییراتی تصویب کردند که البته مجددا این تغییرات باید در فرمانداری بررسی و تصویب شود.

جزییات طرح ترافیک 1403 اعلام شد

اسفند 1402: شورای اسلامی شهر تهران، در تاریخ 1402/11/15 پس از تعیین نرخ پایه عوارض طرح ترافیک سال 1403 ضرایب مربوط به ساعت تردد، محدوده تردد و آلایندگی وسایل نقلیه را نیز تعیین کرده و به تصویب رسانده است:

تعيين عوارض تردد طرح ترافيك سال 1403

ماده یکم (1) مصوبه طرح ترافیک 1403

ورود يا تردد وسايل نقليه به محدوده‌ها‌ي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا، منوط به پرداخت عوارض و اخذ مجوز تردد موضوع اين ماده است. عوارض تردد وسايل نقليه مجاز در هر يك از محدوده‌هاي فوق‌الذكر در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پايه عوارض به مبلغ يك ميليون (1000000) ريال (با احتساب بيست درصد عوارض توسعه حمل و نقل ريلي) در ضريب مربوط به محدوده تردد (جدول شماره يك)، ضريب مربوط به ساعت تردد (جدول شماره دو ) و ضريب مربوط به آلايندگي وسيله نقليه (جدول شماره سه).

همچنين عوارض تردد وسايل نقليه‌اي كه به صورت غيرمجاز در محدوده‌هاي ممنوعه‌ي تردد موضوع اين ماده تردد مي‌نمايند در صورت تكميل نبودن ظرفيت سقف مجاز تردد روزانه، مطابق حداكثر ضرايب پيش‌بيني شده وفق جداول ذيل محاسبه خواهد شد.

جدول شماره (1) - ضريب مربوط به محدوده تردد
محدوده تردد ضريب
طرح ترافيك (حلقه اول) 1.5
كنترل آلودگي هوا (حلقه دوم) در روز غيرمجاز 0.75
هر دو محدوده‌ حلقه اول و حلقه دوم 1.5
جدول شماره (2) - ضريب مربوط به ساعت تردد
ساعت تردد ضريب
اولين ورود يا تردد آخرين خروج يا تردد
ساعات اوج صبح (6:30 تا 10) ساعات اوج عصر (16 تا 19) 1.5
ساعات اوج صبح (6:30 تا 10) ساعات غير اوج (قبل از 16 يا بعد از 19) 1
ساعات غير اوج (10 به بعد) ساعات اوج عصر (16 تا 19) 1
ساعات اوج صبح (6:30 تا 10) ساعات اوج صبح (6:30 تا 10) 1
ساعات اوج عصر (16 تا 19) ساعات اوج عصر (16 تا 19) 1
ساعات غير اوج (10 به بعد) ساعات غير اوج (قبل از 16 يا بعد از 19) 0.7

*با تغيير ساعت خاتمه 19 در نيمه دوم سال، ساعت مصوب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران ملاك محاسبه است. 

جدول شماره (3) - ضريب مربوط به آلايندگي وسيله نقليه
نوع وسيله نقليه ضريب
هيبريدي 0
برقي 0
معاينه فني برتر تهران 0.8
معاينه فني معتبر از مراكز تهران (1) 0.9
معاينه فني معتبر 1
با عمر بيش از 20 سال (2) 1.2

(1): در صورت ايجاد دسترسي لازم از سامانه سيمفا
(2): در صورت ايجاد دسترسي لازم از سامانه سيمفا

تبصره يكم (1): «وسيله نقليه مجاز» به خودروهايي اطلاق مي‌شود كه مطابق ضوابط و مقررات قانوني داراي معاينه فني معتبر بوده و فاقد بدهي عوارض ساليانه خودرو باشند و نسبت به انجام ثبت نام در سامانه «تهران من» (my.tehran.ir) اقدام نموده و در سقف مجوزهاي ورودي روزانه (مصوب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران) نسبت به رزرو مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك اقدام نمايند.

تبصره دوم (2): شهرداري تهران مكلف است در صورت رزرو مجوز روزانه ورود در طرح ترافيك و عدم ورود در محدوده‌ي مذكور، نسبت به دريافت معادل بيست درصد (20%) نرخ پايه از متقاضيان اقدام نمايد.

تبصره سوم (3): شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مجاز است به ازاي هر پلاك ثبتي، عوارض تردد يك خودروي متعلّق به ساكنين محدوده‌هاي طرح و ترافيك و كنترل آلودگي هوا كه در سامانه «تهران من» ثبت نام و عوارض ساليانه خودرو و بدهي عوارض تردد در محدوده‌ي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا خودروي خود را در تهران پرداخت كرده باشند، جهت صدور مجوز تردد به محدوده‌هاي مذكور، متناسب با محدوده مرتبط با محل سكونت را با ضريب پنج دهم (0.5) محاسبه و اعمال نمايد.

تبصره چهارم (4): به ازاي صدور «مجوز ساليانه تردد در محدوده طرح ترافيك در كل سال»، براي هر خودرو به ميزان سه ميليون و نهصد و سي و هفت هزار و نهصد و بيست (3/937/920) ريال بابت بهاي خدمات اخذ مي‌گردد.

تبصره پنجم (5): به منظور رعايت سقف ورود وسايل نقليه در محدوده طرح ترافيك (حلقه اول) مطابق ضوابط مصوب شوراي ترافيك شهر تهران، شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مكلف است به محض تكميل ظرفيت، نسبت به اطلاع‌رساني به شهروندان از طريق سامانه و نرم‌افزار تهران من اقدام نموده و از پذيرش تقاضاي مجوز روزانه مازاد خودداري نمايد. شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مكلف است خودروي وارد شده غيرمجاز را جهت اعمال قانون به پليس راهور تهران معرفي نمايد.

تبصره ششم (6): عوارض تردد وسايل نقليه پلاك شهرستان با اعمال ضريب يك و دو دهم (1/2) تعيين و محاسبه مي‌شود.

تبصره هفتم (7): خودروهاي تاكسي كه منطبق با ضوابط سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران در زمينه حمل مسافر فعاليت نمي‌كنند با اعلام آن سازمان به عنوان خودروي عادي محسوب شده و مشمول پرداخت عوارض تردد موضوع اين مصوبه مي‌باشند.

ماده دوم (2) مصوبه طرح ترافیک 1403

عوارض تردد وسايل نقليه بيماران خاص و افراد داراي معلوليت جسمي و حركتي كه انجام فعاليت‌ها، وظايف شغلي و امور درماني ايشان مستلزم ورود به محدوده‌ها‌ي طرح ترافيك و كاهش آلودگي هوا مي‌باشد در سقف مجوزهاي ورودي در كل سال با اعمال ضريب يك دهم (0.1) تعيين و محاسبه مي‌شود.

تبصره:وسايل نقليه با پلاك ويلچر (ژ) كه انجام فعاليت‌ها، وظايف شغلي و امور درماني ايشان مستلزم ورود به محدوده‌هاي ممنوعه‌ي تردد است، مشمول پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه نمي‌باشند.

ماده سوم (3) مصوبه طرح ترافیک 1403

به شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) اجازه داده مي‌شود حداكثر پنج درصد (5%) از كل مجوزهاي صادره را در موارد خاص با اعمال ضريب يك دهم (0.1) محاسبه و صادر كند. نحوه تعيين موارد خاص از جمله خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و عكاسان خبري به موجب دستورالعملي كه به تأييد كميسيون مشترك متشكل از كميسيون عمران و حمل و نقل و كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

تبصره: به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود به خبرنگاراني كه از سهميه تخصيص يافته استفاده نكرده يا فاقد خودرو مي‌باشند، كارت بليت الكترونيك رايگان يك (1) ساله جهت استفاده از وسايل نقليه عمومي اختصاص دهد.

ماده چهارم (4) مصوبه طرح ترافیک 1403

به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود عوارض ورود و تردد در محدوده‌هاي ترافيكي موضوع ماده يكم (1) اين مصوبه را با رعايت سقف مجوزهاي ورودي به محدوده‌هاي مذكور براي جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر با ارائه تأييديه بنياد شهيد و امور ايثارگران، با ضريب صفر محاسبه نمايد.

ماده پنجم (5) مصوبه طرح ترافیک 1403

عوارض تردد خودروهاي مذكور در جدول ذيل كه در زمينه جابه‌جايي مسافر فعاليت نموده و در سامانه تهران من ثبت نام و داراي پروانه فعاليت از شهرداري تهران باشند، در سقف مجوزهاي مصوب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران به شرح جدول زير محاسبه و اعمال مي‌گردد:

جدول شماره (4) - ضريب خودروهای جابه‌جايي مسافر
نوع خودروها ضريب
آژانس و مؤسسات اتومبيل كرايه 0.6
سواري مجاز پلاك (ع) تهران (1) 0.3
ميني‌بوس و اتوبوس مجاز پلاك (ع) تهران (2) 0
سرويس مدارس (3) و آموزشگاه‌ رانندگي 0.3

(1): مشروط به ثبت نام در سامانه "تهران من"
(2): مشروط به ثبت نام در سامانه "تهران من"
(3): فقط در روزهای تحصیلی

ماده ششم (6) مصوبه طرح ترافیک 1403

عوارض تردد وسايل ‌نقليه باري پلاك تهران (وانت‌بارها و كاميونت‌هاي تا سقف شش تن) كه داراي پروانه فعاليت از شهرداري تهران مي‌باشند، حسب نوع ناوگان، ظرفيت ناوگان و نوع باربرگ دريافتي مطابق جدول ذيل تعيين و محاسبه خواهد شد:

تبصره: وسايل نقليه باري درصورتي مشمول تسهيلات برتر مي‌باشند كه در هر روز حداقل سه باربرگ همراه با ارسال اطلاعات مكاني و زماني آن تردد از طريق gps يا هر طريق ديگر به سامانه بارانه شهرداري تهران، صادر نمايد. همچنين تا زمان فراهم شدن زيرساخت‌هاي لازم توسط شهرداري جهت ارسال اطلاعات مكاني و زماني تردد، صدور حداقل سه باربرگ در روز براي برخورداري از تسهيلات برتر ملاك عمل خواهد بود.

ماده هفتم (7) مصوبه طرح ترافیک 1403

عوارض صدور مجوز روزانه ورود به محدوده كاميون ممنوع در شهر تهران در موارد خاص كه به تشخيص سازمان مديريت حمل و نقل بار و پايانه‌هاي مسافري شهر تهران صادر مي‌شود، به شرح جدول ذيل تعيين مي‌گردد:

جدول شماره (6) - عوارض صدور مجوز روزانه در موارد خاص
سن ناوگان نرخ عوارض (1)
تا 5 سال 50 هزارتومان
5 سال تا 15 سال 70 هزارتومان
15 سال به بالا 90 هزارتومان

(1) برای کامیون‌های بالای 6 تن ظرفیت مشروط به دریافت باربرگ

تبصره يكم (1): تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده‌ي كاميون ممنوع شهر تهران از ساعت (23) الي ساعت (6)، در صورت عدم دريافت باربرگ و يا تردد خارج از مسير تعيين شده در باربرگ، مشمول پرداخت عوارض به ميزان 90 هزارتومان بوده و در صورت دريافت باربرگ، عوارض مذكور براي وسايل نقليه مذكور با ضريب صفر محاسبه مي‌گردد.

تبصره دوم (2): كاميون‌هاي حامل سوخت و آرد مشمول پرداخت عوارض صدور مجوز روزانه نبوده و صرفاً مكلف به دريافت باربرگ خواهند بود.

تبصره سوم (3): صدور مجوز تردد براي كاميون‌ها در ساعات مجاز تردد، منوط به دارا بودن معاينه فني معتبر و اخذ مجوز از سامانه حمل و نقل بار و كالاي شهرداري تهران (بارانه) است. همچنين، تردد كاميون‌هاي بالاي شش (6) تن ظرفيت در محدوده‌هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا، مستلزم پرداخت عوارض و ضرايب مذكور در ماده يكم (1) اين مصوبه نيز مي‌باشد.

ماده هشتم (8) مصوبه طرح ترافیک 1403

شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشي از ورود يا تردد غير مجاز وسايل نقليه در محدوده‌هاي موضوع اين مصوبه، نسبت به شناسايي وسايل نقليه‌اي كه عوارض موضوع اين مصوبه را پرداخت نكرده‌اند اقدام و بدهي دارنده وسيله نقليه بابت عوارض پرداخت نشده را به حساب وي منظور و به آخرين شماره تلفن مالك ثبت شده در سامانه تهران من، پيامك كند.

مالكان وسايل نقليه‌ مكلفند ظرف مدت ده روز كاري از تاريخ دريافت پيامك بدهي عوارض‌هاي موضوع اين مصوبه، نسبت به پرداخت و تسويه بدهي اعلامي اقدام نمايند؛ در صورت عدم پرداخت بدهي، به صورت ماهيانه دو درصد (2%) و تا سقف بيست و چهار درصد (24%) ساليانه، جريمه بدهي بر ميزان بدهي اعلامي افزوده خواهد شد. ‌بدهي عوارض‌هاي موضوع اين مصوبه به عنوان ديون معوق به حساب پلاك مربوطه ثبت و نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت آن خواهد بود.

تبصره يكم (1): پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ مكلف است نسبت به اعمال قانون وسايل نقليه متخلف از ضوابط مقرر در اين مصوبه در خصوص تردد غيرمجاز در محدوده‌هاي موضوع مصوبه اقدام ‌نمايد.

تبصره دوم (2): شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مجاز است حداكثر سه درصد (3%) از درآمد ناشي از مديريت محدوده‌ها‌ي موضوع اين مصوبه را در راستاي بهبود اجراي طرح، تقويت و پيشتيباني لجيستيكي و نيروي انساني براي پليس راهور تهران بزرگ به منظور اجراي كامل طرح و همچنين وصول مطالبات هزينه كند. 

تبصره سوم (3): شهرداري تهران موظف است پلاك وسايل نقليه‌اي كه به صورت غيرمجاز در محدوده‌هاي موضوع اين مصوبه تردد مي‌نمايند را جهت اعمال قانون به پليس راهور اعلام نمايد. تخصيص درآمد موضوع تبصره دوم (2) اين ماده به پليس راهنمايي و رانندگي، با تأييد معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران قابل انجام است.

ماده نهم (9) مصوبه طرح ترافیک 1403

شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مكلف است نسبت به اختصاص مجوز سالانه تردد، در قالب سهميه در خصوص اشخاص متقاضي در چارچوب ضوابط اين مصوبه اقدام نموده و براساس نرخ پايه عوارض و متوسط ضرايب مذكور در ماده يكم (1)، با اعمال ضريب حداقل شصت و پنج صدم (0.65) مبلغ را محاسبه و در ابتداي سال دريافت نمايد.

تبصره سوم (3) ماده يكم (1) اين مصوبه شامل اينگونه سهميه‌ها نمي‌گردد. همچنين به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود نسبت به تهيه بسته‌هاي اعتباري كمتر از يك سال براي صدور مجوز ورود و تردد در محدوده‌ها‌ي موضوع ماده يكم (1) با اعمال ضريب حداقل هشت دهم (0.8) اقدام نمايد.

ماده دهم (10) مصوبه طرح ترافیک 1403

شهرداري تهران مكلف است با راه اندازي و بروزرساني مستمر تجهيزات كنترل هوشمند، اهتمام لازم را نسبت به مديريت و نظارت بر محدوده‌هاي كنترل آلودگي هوا و طرح ترافيك بعمل آورد.

ماده يازدهم (11) مصوبه طرح ترافیک 1403

شهرداري تهران مجاز است عوارض تردد جهت مديريت ترافيك و تقاضاي سفر مربوط به خودروهاي قوه قضاييه را در چارچوب سهميه‌هاي تخصيص يافته، طي تفاهم‌نامه‌اي با بدهي‌هاي شهرداري تهران تهاتر نمايد.

ماده دوازدهم (12) مصوبه طرح ترافیک 1403

از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه كليه مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران مرتبط با عوارض تردد جهت مديريت ترافيك، كاهش تقاضاي سفر و كنترل آلودگي هوا ملغي و مصوبه فعلي ملاك عمل خواهد بود.

تصویب نرخ عوارض طرح ترافیک در سال 1403

بهمن 1402: نرخ عوارض ورود به طرح های ترافیکی پایتخت در سال ۱۴۰۳ در جلسه علنی روز 15 بهمن‌ماه شورای اسلامی شهر مطرح و به تصویب رسید.

محمد آخوندی، عضو شورای شهر تهران، در این باره گفت شهرداری در این زمینه دنبال درآمدزایی نبوده و بر این اساس جدول ضرایب مربوط به آلایندگی وسایل نقلیه، ضریب برای خودروهای هیبریدی و برقی صفر است. نظر کمیسیون مشترک این بود که هزینه پایه ورود وسایل نقلیه به محدوده های طرح ترافیک در هر روز 100 هزار تومان باشد.

وی افزود وسایل نقلیه دارای معاینه فنی برتر تهران ضریب 0.8، وسایل دارای معاینه فنی برتر از مراکز معاینه فنی تهران بر اساس دسترسی لازم به سامانه سیمفا، وسایل نقلیه دارای معاینه فنی معتبر یک و وسایل نقلیه با عمر بیش از 20 سال نیز 1.2 است. پیشنهاد شهرداری تهران برای عوارض 73 هزار تومان بوده است.

آقای آخوندی گفت رفت و برگشت افراد با تاکسی در طرح ترافیک کمتر از 200 هزار تومان نخواهد بود. وقتی رقم عوارض کمتر از این برای طرح در نظر گرفته شود، افراد تشویق می شوند که با خودروهای خود در طرح تردد کنند و این شرایط را برای کسانی که با وسایل حمل و نقل عمومی نیز تردد می کنند، به دلیل ایجاد ترافیک ناشی از تردد خودروهای شخصی سخت تر خواهد کرد.

وی افزود از این لایحه چنین پیامی مخابره می شود که اگر قرار است ترافیک و آلودگی هوای یک محدوده کنترل شود ما به دنبال کسب درآمد از آن نیستیم.

ممنوعیت  فروش طرح ترافیک در روزهای آلوده پایتخت

آذر 1402: اعضای شورای شهر تهران، در جلسه روز 12 آذرماه، با ارائه دو فوریتی ممنوعیت فروش طرح ترافیک در روزهای آلوده هوا را روی میز بررسی قرار دادند و جعفر شربیانی در قرائت این دو فوریت گفت با  توجه به مخاطرات آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و تاثیر تردد خودروها بر تشدید آلایندگی هوا، شهرداری موظف است در روزهایی که از سوی کمیته اضطرار آلودگی هوا، مدارس مقطع ابتدایی تعطیل یا غیر حضوری می شود از فروش آرم طرح ترافیک روزانه ممانعت به عمل آورد و بدیهی است رفع محدودیت منوط به دایر شدن مجدد مراکز آموزشی یاد شده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، درواکنش به انتقاد برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه عدم فروش طرح ممکن است بر میزان تحقق درآمدها تاثیر بگذارد، توضیح داد در روزهای آلوده پلیس و کمیته اضطرار هم به عدم فروش تاکید دارند و وقتی ما بودجه را تنظیم می‌کنیم به این موضوع توجه کرده و در سال جاری این مهم در نظرگرفته شده است.

نهایتا 17 عضو شورای شهر تهران با رأی مثبت خود دو فوریت ممنوعیت فروش طرح ترافیک در روزهای آلوده هوا را تصویب کردند و مقرر شد شهرداری برای بودجه سال آینده پیش بینی های لازم را داشته باشد تا در بودجه دچار مشکل نشوند.


قیمت و عوارض طرح ترافیک تهران 1402

برای محاسبه هزینه تردد خودروها در طرح ترافیک تهران، به لینک زیر مراجعه کنید:

»» محاسبه آنلاین قیمت خرید طرح ترافیک تهران ««

همچنین از جدول زیر، می‌توانید نرخ دقیق عوارض طرح ترافیک تهران را مشاهده کنید:

نرخ عوارض طرح ترافیک تهران در سال 1402
ساعت ورود ساعت خروج معاینه فنی عوارض روزانه
بعد از 10 صبح قبل از 16 برتر 38,631 تومان
بعد از 10 صبح قبل از 16 عادی 55,188 تومان
 
قبل از 10 صبح قبل از 16 برتر 55,188 تومان
قبل از 10 صبح قبل از 16 عادی 78,840 تومان
 
قبل از 10 صبح بعد از 16 برتر 82,782 تومان
قبل از 10 صبح بعد از 16 عادی 118,260 تومان
 
بعد از 10 صبح بعد از 16 برتر 55,188 تومان
بعد از 10 صبح بعد از 16 عادی 78,840 تومان

*جدول فوق، برای زمانی است که وسیله نقلیه «چندین بار» توسط دوربین‌ها در یک روز مشاهده گردد. در این شرایط، اولین ورود و آخرین خروج، ملاک محاسبه عوارض است.

نرخ عوارض طرح ترافیک تهران در سال 1402
زمان ورود معاینه فنی عوارض روزانه
قبل از 10 صبح برتر 55,188 تومان
قبل از 10 صبح عادی 78,840 تومان
 
بعد از 10 و قبل از 16 برتر 38,631 تومان
بعد از 10 و قبل از 16 عادی 55,188 تومان
 
بعد از 16 برتر 55,188 تومان
بعد از 16 عادی 78,840 تومان

*جدول فوق، برای زمانی است که وسیله نقلیه، «یکبار» توسط دوربین‌ها در یک روز مشاهده گردد.

خرید بسته طرح ترافیک از تهران من

خرید طرح ترافیک، در هر زمان از سال امکان‌پذیر است اما باید قبل از اولین ورودتان به محدوده طرح ترافیک، ثبت نام کرده باشید. در غیر اینصورت، جریمه خواهید شد.

شهروندان تهرانی امکان خرید «بسته زمانی طرح ترافیک» را دارند. این بسته‌ها بصورت یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه فروخته می‌شوند و در صورتیکه خودروها دارای معاینه فنی برتر باشند، مشمول تخفیف 30 درصدی برای خرید طرح ترافیک خواهند شد.

نرخ بسته‌های طرح ترافیک تهران در سال 1402
نوع بسته نوع معاینه فنی قیمت بسته
یک ماهه عادی 1,332,000 تومان
یک ماهه برتر 931,200 تومان
 
سه ماهه عادی 3,768,000 تومان
سه ماهه برتر 2,640,000 تومان
 
شش ماهه عادی 7,092,000 تومان
شش ماهه برتر 4,963,200 تومان

*جدول فوق، برای سال 1402 است.

ثبت نام طرح ترافیک تهران

برای ثبت نام طرح ترافیک تهران، کافی است به سایت «تهران من» به نشانی my.tehran.ir مراجعه کنید و وارد حساب کاربری‌تان شوید. داشتن «مشخصات کارت ملی» و همچنین «مشخصات سند خودرو» برای ثبت نام طرح ترافیک، الزامی است.

ثبت نام حضوری طرح ترافیک برای چه کسانی است؟

ثبت نام طرح ترافیک بصورت اینترنتی است اما دو گروه از متقاضیان طرح ترافیک تهران، برای ثبت نام باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. این دو گروه عبارتند از:

  • ساکنان محدوده طرح ترافیک
  • مالکان خودروهای هیبریدی و برقی

اتباع خارجی امکان ثبت نام طرح ترافیک را دارند؟

خیر! ثبت نام در طرح ترافیک تهران، نیازمند داشتن «کد ملی» است و از آنجایی که اتباع خارجی، فاقد کد ملی هستند، این افراد باید برای ثبت نام در طرح ترافیک، به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مراجعه کنند.

امکان ثبت نام طرح ترافیک برای چند خودرو وجود دارد؟

بله! در سایت «تهران من»، یک نفر می‌تواند برای چندین خودرو، ثبت نام را انجام دهد. البته توجه داشته باشید که تمامی گروه‌هایی که «سهمیه طرح ترافیک» دارند، دیگر این امکان را نخواهند داشت و فقط باید با همان خودروی ثبت شده، تردد کنند. چراکه در غیر اینصورت، مرتکب تخلف قانونی شده‌اند.

رزرو طرح ترافیک روزانه

1- ورود به محدوده طرح ترافیک تهران، فقط با رزرو طرح ترافیک، امکان‌پذیر است. در غیراینصورت، تردد خودروها با حداکثر عوارض همراه خواهد بود.

2- برای رزرو طرح ترافیک، به سایت تهران من مراجعه کرده و وارد حساب کاربری شوید. سپس در بخش «خانه» و از گزینه خودروهای من و یا از بخش «خودرو و طرح ترافیک»، امکان رزرو طرح ترافیک وجود دارد.

3- از ظهر چهارشنبه هر هفته، امکان ثبت رزرو طرح ترافیک برای هفته آینده، فعال می‌شود. اگر ظرفیت مجاز هفتگی، تکمیل نشده باشد، امکان رزرو طرح ترافیک برای روزهای هفته جاری نیز وجود دارد. همچنین اگر ظرفیت رزرو (روزانه یا هفتگی) تکمیل شده باشد، دیگر امکان رزرو طرح ترافیک وجود نخواهد داشت. لذا در صورت تردد خودروها در طرح ترافیک، حداکثر جریمه برای آنها لحاظ می‌شود.

4- قبل از رزرو طرح ترافیک، ابتدا باید حساب شهروندی خود را به میزان کافی شارژ کرده باشید چراکه بدون شارژ حساب، امکان رزرو وجود ندارد. پس از رزرو طرح ترافیک، مبلغ مورد نظر در حساب کاربری‌تان مسدود خواهد شد و پس از حداکثر 10 روز مبلغ نهایی محاسبه و از مبلغ مسدودی، کسر شده و مابقی آن نیز به حساب شهروندی، برگردانده می‌شود.

5- برای رزرو طرح ترافیک، داشتن معاینه فنی خودرو (عادی یا برتر) الزامی است.

6- اگر ثبت رزرو را انجام دهید اما ترددی در محدوده طرح ترافیک تهران نداشته باشید طوری که دوربین‌ها، تردد شمارا ثبت نکرده باشند، حداقل هزینه مسدودی، از شما کسر شده و مابقی نیز به حساب شهروندی شما برگردانده می‌شود.

7- اگر مالک چندین خودرو هستید، برای هرکدام از خودروها، باید «جداگانه» اقدام به رزرو طرح ترافیک کنید چراکه امکان انتقال رزرو از خودرویی به خودرویی دیگر، وجود ندارد.

8- امکان لغو رزرو طرح ترافیک، فقط تا ساعت 6 صبح «روز موردنظرتان» وجود دارد.

9- در صورت تردد در محدوده طرح ترافیک بدون ثبت رزرو، تا ساعت 24 همان روز، برای ثبت ترددتان فرصت دارید. در غیراینصورت جریمه خواهید شد.

10- تردد در محدوده طرح کنترل آلودگی هوا (LEZ) نیازی به ثبت رزرو ندارد.

روزهای طرح ترافیک تهران

1- طرح ترافیک تهران، فقط در روزهای شنبه الی چهارشنبه، اجرا می‌شود.

2- در روزهای جمعه و سایر تعطیلات رسمی کشور، تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک تهران و همچنین محدوده طرح کاهش آلودگی هوا (LEZ)، رایگان است.

3- معمولا در آخرین روزهای اسفندماه یا اولین روزهای فروردین‌ماه، تغییراتی در نحوه اجرای طرح ترافیک تهران، اعمال می‌شود. لذا حتما از طریق پلیس راهور یا سایر روش‌ها، از جزییات دقیق این تغییرات، مطلع شوید.

طرح ترافیک تهران در پنجشنبه

1- در روزهای پنج‌شنبه، جمعه و همچنین تعطیلات رسمی، تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک تهران، رایگان است.

2- توجه داشته باشید که طرح کاهش آلودگی هوا (LEZ) همچنان در روزهای پنج‌شنبه برقرار بوده و از ساعت 6:30 صبح الی 13 اجرا می‌شود.

3- در صورتیکه در روزهای پنج‌شنبه، در محدوده کاهش آلودگی هوا تردد داشته باشید، یک روز از سهمیه فصلی رایگان شما کسر می‌شود. همانطور که می‌دانید، در هر فصل از سال، خودروهای پلاک تهران دارای 20 روز سهمیه فصلی رایگان و خودروهای پلاک شهرستان نیز دارای 15 روز سهمیه فصلی رایگان برای تردد در «محدوده کاهش آلودگی هوا» هستند.

تخفیف خرید طرح ترافیک

1- خودروهایی که معاینه فنی برتر داشته باشند، شامل تخفیف 30 درصدی طرح ترافیک می‌شوند.

2- در صورتیکه در زمان ورود به محدوده طرح ترافیک تهران، اگر حساب کاربری‌تان به مبلغ کافی شارژ شده باشد، به محض ورود به طرح، مشمول 20% تخفیف خرید طرح ترافیک می‌شوید.


اخبار طرح ترافیک جدید

برای اطلاع از آخرین اخبار خرید طرح ترافیک تهران، جدیدترین قیمت طرح ترافیک، سهمیه طرح ترافیک، مبلغ جریمه طرح ترافیک، میزان تخفیف طرح ترافیک امروز، نحوه خرید طرح ترافیک از «تهران من» و همچنین نحوه رزرو و خرید طرح روزانه ترافیک از سایت my.tehran.ir، مقالات منتخب زیر را مطالعه کنید:

نویسنده : مریم سادات نوری

منبع : my.tehran.ir

دیدگاه کاربران
shahriar47 1403/1/19
من برنامه تهران من رادرگوشی دارم وهر روزی که می خواهم واردطرح ترافیک شوم داخل برنامه برای خریدطرح بایدمبلغ۱۶۸۵۰۰تومان پرداخت کنم چرا؟مگر قیمت خرید طرح این است؟
پاسخ
1
0
0
Hossini123 1403/1/25
برای سال‌ 1403 شورای شهر تهران که مسئولیت نرخ گذاری را بر عهده دارد در اواسط بهمن ماه سال 1402، رقم پایه طرح ترافیک و ضرایب محاسبه را مشخص کرد که بر این اساس رقم نرخ پایه طرح ترافیک از 52 هزار و 500 تومان در سال 1402 به مبلغ 75 هزار تومان در سال‌ 1403 افزایش یافت
0
0
حامد امامدوست 1398/4/31
سلام من توی شهر بومهن هستم ماهی ۵روز میام تهران پارس با مترو به بازار میرم و دوباره میا بومهن ایا من هم باید طرح بخرم ممنون... امامدوست هستم
پاسخ
1
1
0
مرتضی باقرنژاد 1403/2/22
تهران پارس نه طرح ترافیکه نه زوج و فرد شما نیاز نیست طرح بخرید
0
0
ghorbani7695 1398/4/25
سلام من در طول هفته مثلن دوشنبه درخواست رزرو طرح کردم برای روز بعدش امکانش هست که تو محدوده طرح برم برای یک روز دائم از ساعت ده به بعد جریمه نمیشوم 🙏🙏🙏
پاسخ
0
0
0
...Saeed 1398/4/10
سلام من برا مجوز طرح زدم برا فردا پیامک هم اومد که درخواست مجوز طرح برا شما ثبت گردید.الان من میتونم تردد کنم؟
پاسخ
0
0
0
ولدایی آقدره 1398/3/1
باسلام وارزوی قبولی طاعات وعبادات من مادرشهیدهستم وباپسرم درمیدان ولیعصرزندگی می کنم هرساله مجوزطرح ترافیک توسط بنیادشهیدصادرمی شده امامتاسفانه امسال برای والدین صادرنمی کنن حال می خواهم ازادمجوزبگیرم لطفا راهنمایی کنید چطوری اقدام کنم
پاسخ
0
0
0