• قيمت لوازم يدکي و قطعات خودرو ليفان

لوازم انواع سدان و شاسی‌بلند لیفان

قیمت لوازم یدکی و قطعات خودرو لیفان

9 آبان 1401 20:00

قیمت لوازم یدکی انواع خودروهای لیفان را در ادامه این متن مشاهده می‌کنید. این قیمت‌ها به‌صورت حدودی بوده و از بازار تهران جمع‌آوری شده‌اند. بنابراین باتوجه به تنوع برند قطعات، ممکن است با قیمت‌های کمتر یا حتی بیشتر نیز در بازار لوازم یدکی خودرو، آن‌ها را بیابید. این لیست به منظور تخمین حدودی تعمیر یا سرویس خودروی شما، یا به منظور تسهیل مقایسه‌ هزینه‌ها با دیگر خودروها تهیه شده است. 

قیمت لوازم یدکی لیفان 620

در ادامه این متن، قیمت لوازم یدکی لیفان 620، قیمت لوازم لیفان 620 و همچنین قیمت قطعات لیفان 620 را مشاهده می‌کنید:

قیمت لوازم بدنه لیفان 620

نام قطعه قیمت بازار
گلگیر جلو 2 تا 2.8 میلیون تومان
درب عقب 6.8 تا 8 میلیون تومان
درب جلو 4.8 تا 7 میلیون تومان
کاپوت 6 تا 8 میلیون تومان
آینه بغل کامل 1 تا 1.3 میلیون تومان
چراغ جلو 1.5 تا 1.9 میلیون تومان
چراغ عقب روی گلگیر 1 تا 1.5 میلیون تومان
مه شکن جلو 400 تا 500 هزار تومان
پوسته سپر جلو 1.2 تا 1.3 میلیون تومان
پوسته سپر عقب 1 تا 1.5 میلیون تومان
جلو پنجره 600 تا 900 هزار تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم جلوبندی لیفان 620

نام قطعه قیمت بازار
میله موجگیر 80 تا 130 هزار تومان
طبق جلو 900 هزار تومان تا 1.2 میلیون تومان
کمک جلو 750 تا 850 هزار تومان
کمک عقب 600 تا 750 هزار تومان
بلبرینگ چرخ 170 تا 250 هزار تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم مصرفی لیفان 620

نام قطعه قیمت بازار
لنت جلو 240 تا 350 هزار تومان
لنت عقب 230 تا 300 هزار تومان
دیسک جلو 280 تا 400 هزار تومان
کیت کلاچ 1.6 تا 1.8 میلیون تومان
تسمه تایم -

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم تهویه لیفان 620

نام قطعه قیمت بازار
رادیاتور کولر 4.6 تا 2 میلیون تومان
رادیاتور آب 1.3 تا 1.8 میلیون تومان
فن رادیاتور 1.5 تا 1.7 میلیون تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم موتور لیفان 620

نام قطعه قیمت بازار
وایر کامل 250 تا 300 هزار تومان
کویل 600 هزارتومان تا 1 میلیون تومان
میل لنگ 4 تا 5 میلیون تومان
واشر سرسیلندر 250 تا 400 هزار تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم یدکی لیفان 820

در ادامه این متن، قیمت لوازم یدکی لیفان 820، قیمت لوازم لیفان 820 و همچنین قیمت قطعات لیفان 820 را مشاهده می‌کنید:

قیمت لوازم بدنه لیفان 820

نام قطعه قیمت بازار
گلگیر جلو 2.2 تا 2.6 میلیون تومان
درب جلو 6.8 تا 8.3 میلیون تومان
درب عقب 6.3 تا 8 میلیون تومان
درب صندوق 5 تا 6.3 میلیون تومان
آینه بغل کامل 1.9 تا 2.3 میلیون تومان
چراغ جلو 4.8 تا 5.8 میلیون تومان
چراغ عقب روی گلگیر 2.3 تا 2.8 میلیون تومان
مه شکن جلو -
پوسته سپر جلو 2.3 تا 2.8 میلیون تومان
پوسته سپر عقب 1.7 تا 1.9 میلیون تومان
جلو پنجره 2.2 تا 2.5 میلیون تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم جلوبندی لیفان 820

نام قطعه قیمت بازار
میله موجگیر -
طبق جلو -
کمک جلو -
کمک عقب -
بلبرینگ چرخ 230 تا 330 هزار تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم مصرفی لیفان 820

نام قطعه قیمت بازار
لنت جلو 390 تا 480 هزار تومان
لنت عقب 290 تا 440 هزار تومان
دیسک جلو -
کیت کلاچ -
تسمه تایم -

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم تهویه لیفان 820

نام قطعه قیمت بازار
رادیاتور کولر -
رادیاتور آب -
فن رادیاتور -
کمپرسور کولر 5.7 تا 6 میلیون تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم موتور لیفان 820

نام قطعه قیمت بازار
وایر کامل -
کویل -
واشر سرسیلندر -
اویل پمپ 1.7 تا 2.3 میلیون تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.


بیشتر بخوانید:

»» قیمت روز لیفان
»» بررسی خودروهای لیفان
»» شرایط فروش کرمان موتور
»» سرویس ادواری جک و لیفان
»» دفترچه راهنمای خودرو لیفان


قیمت لوازم یدکی لیفان X50

در ادامه این متن، قیمت لوازم یدکی لیفان X50، قیمت لوازم لیفان X50 و همچنین قیمت قطعات لیفان X50 را مشاهده می‌کنید:

قیمت لوازم بدنه لیفان X50

نام قطعه قیمت بازار
گلگیر جلو 1 تا 1.5 میلیون تومان
کاپوت 5.5 تا 5.9 میلیون تومان
درب جلو 9 تا 10.5 میلیون تومان
درب صندوق 5.5 تا 6.3 میلیون تومان
آینه بغل کامل 1.8 تا 2.2 میلیون تومان
چراغ جلو 3.7 تا 4.4 میلیون تومان
چراغ عقب صندوق 1.3 تا 1.8 میلیون تومان
چراغ عقب گلگیر 1.6 تا 2.1 میلیون تومان
مه شکن جلو 1.2 تا 1.6 میلیون تومان
پوسته سپر جلو 1.2 تا 1.5 میلیون تومان
پوسته سپر عقب 4.3 تا 5.8 میلیون تومان
جلو پنجره 500 تا 600 هزار تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم جلوبندی لیفان X50

نام قطعه قیمت بازار
میله موجگیر 140 تا 190 هزار تومان
طبق جلو 800 تا 990 هزار تومان
کمک جلو 1.1 تا 1.3 هزار تومان
کمک عقب 1 تا 1.2 هزار تومان
بلبرینگ جلو 180 تا 250 هزار تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم مصرفی لیفان X50

نام قطعه قیمت بازار
لنت جلو 170 تا 260 هزار تومان
لنت عقب 200 تا 250 هزار تومان
دیسک جلو -
کیت کلاچ 1.7 تا 1.9 میلیون تومان
تسمه تایم 300 تا 400 هزار تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم تهویه لیفان X50

نام قطعه قیمت بازار
رادیاتور کولر 1.8 تا 2.5 میلیون تومان
رادیاتور آب 2.3 تا 2.9 میلیون تومان
فن رادیاتور 1.8 تا 2.3 میلیون تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم موتور لیفان X50

نام قطعه قیمت بازار
میل لنگ 5.3 تا 6.3 میلیون تومان
وایر کامل -
کویل 480 تا 620 هزار تومان
واشر سرسیلندر 700 تا 850 هزار تومان
اویل پمپ 650 تا 900 هزارتومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم یدکی لیفان X60

در ادامه این متن، قیمت لوازم یدکی لیفان X60، قیمت لوازم لیفان X60 و همچنین قیمت قطعات لیفان X60 را مشاهده می‌کنید:

قیمت لوازم بدنه لیفان X60

نام قطعه قیمت بازار
درب عقب 6 تا 6.6 میلیون تومان
درب جلو 5.5 تا 6.5 میلیون تومان
درب صندوق 6.5 تا 7.5 میلیون تومان
آینه بغل کامل 1.4 تا 1.8 میلیون تومان
چراغ جلو 1.6 تا 2.3 میلیون تومان
چراغ عقب 1.3 تا 3.2 میلیون تومان
مه شکن جلو 200 تا 250 هزار تومان
پوسته سپر جلو 1.2 تا 1.5 میلیون تومان
پوسته سپر عقب 1.2 تا 1.4 میلیون تومان
جلو پنجره 900 تا 1.2 میلیون تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم جلوبندی لیفان X60

نام قطعه قیمت بازار
میله موجگیر 100 تا 150 هزار تومان
طبق جلو 750 تا 950 هزار تومان
کمک جلو 750 تا 900 هزار تومان
کمک عقب 700 تا 850 هزار تومان
بلبرینگ جلو 160 تا 200 هزار تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم مصرفی لیفان X60

نام قطعه قیمت بازار
لنت جلو 150 تا 300 هزار تومان
لنت عقب 145 تا 230 هزار تومان
دیسک جلو 350 تا 450 هزار تومان
کیت کلاچ 1.8 تا 2.2 میلیون تومان
تسمه تایم -

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم تهویه لیفان X60

نام قطعه قیمت بازار
رادیاتور کولر 1.1 تا 1.8 میلیون تومان
رادیاتور آب 1.5 تا 1.8 میلیون تومان
فن رادیاتور 1.2 تا 1.4 میلیون تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

قیمت لوازم موتور لیفان X60

نام قطعه قیمت بازار
وایر کامل 200 تا 250 هزار تومان
اویل پمپ 800 تا 900 هزار تومان
میل لنگ 3.8 تا 4.2 میلیون تومان
کویل -
واشر سرسیلندر 600 تا 700 هزار تومان

*در جدول فوق قیمت‌ها بصورت تقریبی اعلام شده است.

 

اخبار شرکت کرمان موتور

برای اطلاع از آخرین اخبار شرکت کرمان موتور، شامل طرح پیش فروش خودروهای کرمان موتور، طرح فروش فوری کرمان موتور و طرح فروش اقساطی محصولات کرمان خودرو، مطالب منتخب زیر را مطالعه کنید:

همچنین در مقاله سرویس ادواری کرمان موتور می‌توانید آخرین اخبار سرویس محصولات کرمان موتور، شرایط جدید گارانتی کرمان موتور و جدیدترین اخبار خدمات پس از فروش شرکت کرمان موتور را مشاهده کنید. البته اگر شما هم یکی از مالکان محصولات شرکت کرمان خودرو هستید، احتمالا خواندن مقالات زیر نیز برای‌تان مفید خواهد بود:

دیدگاه کاربران