باخبر ، تگ های کارت سوخت | bama.ir

آمار مصرف بنزین روزانه ایران در سال 1403

آمار مصرف بنزین روزانه ایران در سال 1403

افزایش 6 درصدی مصرف بنزین با تغییر ساعات اداری

سامانه درخواست آنلاین کارت هوشمند سوخت

سامانه درخواست آنلاین کارت هوشمند سوخت

آغاز ثبت‌نام آنلاین کارت سوخت برای خودروهای نوشماره

سهمیه بنزین وانت بار در سال 1403

سهمیه بنزین وانت بار در سال 1403

قطع سهمیه سوخت 300 هزار وانت‌بار فاقد بیمه

کارت سوخت آزاد جایگاه داران

کارت سوخت آزاد جایگاه داران

سقف سوختگیری با کارت آزاد جایگاه چقدر است؟

زمان صدور کارت سوخت در سال 1403

زمان صدور کارت سوخت در سال 1403

صدور اینترنتی کارت‌ سوخت از ماه آینده

اخبار سهمیه بندی سوخت و یارانه بنزین (فروردین 1403)

اخبار سهمیه بندی سوخت و یارانه بنزین (فروردین 1403)

هنگام برداشتن کارت سوخت خود دقت کنید

قیمت بنزین در سال 1403

قیمت بنزین در سال 1403

حذف کارت آزاد ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد

استعلام کارت سوخت المثنی و پیگیری کارت سوخت موتور و ماشین

استعلام کارت سوخت المثنی و پیگیری کارت سوخت موتور و ماشین

صدور کارت سوخت المثنی در 28 روز

ثبت نام کارت سوخت المثنی خودرو و موتورسيکلت

ثبت نام کارت سوخت المثنی خودرو و موتورسيکلت

کاهش زمان انتظار برای صدرو کارت سوخت

پیگیری کارت سوخت از پست (سال 1402)

پیگیری کارت سوخت از پست (سال 1402)

مدت زمان صدور کارت سوخت 28 روزه است

تغییر و بازیابی رمز کارت سوخت

تغییر و بازیابی رمز کارت سوخت

رمزگشایی 32 هزار کارت سوخت شخصی

طرح محدودیت سوختگیری در روز (سقف سوختگیری)

طرح محدودیت سوختگیری در روز (سقف سوختگیری)

طرح سقف سوختگیری لغو شد