باخبر ، تگ های کامیون کشنده در ایران | bama.ir

آمار واردات کشنده به ایران در سال 1402

آمار واردات کشنده به ایران در سال 1402

کاهش واردات در سال جاری

بررسی کامیون کشنده پیلسان C9H 540 نیوفیس

بررسی کامیون کشنده پیلسان C9H 540 نیوفیس

رونمایی از چهره جدید C9H

بررسی کامیون کشنده ایویکو اس وی 530 سروش دیزل

بررسی کامیون کشنده ایویکو اس وی 530 سروش دیزل

ورود سروش دیزل به بازار سنگین وزن‌ها

بررسی کامیون کشنده فردا دیزل FD550 جفت محور

بررسی کامیون کشنده فردا دیزل FD550 جفت محور

محصول کمپانی چینی CAMC

بررسی کامیون کشنده فردا دیزل FD560 تک محور

بررسی کامیون کشنده فردا دیزل FD560 تک محور

با قلب 560 اسبی

هفتمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1402

هفتمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1402

حضور جدیدترین خودروهای کار و تجاری

بررسی کامیون کشنده بایک X9 بهمن دیزل

بررسی کامیون کشنده بایک X9 بهمن دیزل

کشنده سال چین در ایران

بررسی کامیون کشنده آرتا سایپا دیزل (دانگ فنگ KX520)

بررسی کامیون کشنده آرتا سایپا دیزل (دانگ فنگ KX520)

اعلام قیمت جدید ویژه آذرماه 1402

بررسی کشنده فاو J7 سیبا موتور

بررسی کشنده فاو J7 سیبا موتور

کامیونی پرقدرت برای ادامه مسیر

بررسی کامیون کشنده فاو 460 جفت محور

بررسی کامیون کشنده فاو 460 جفت محور

اولین رونمایی در ایران

بررسی کامیون کشنده فاو 460 تک محور سیبا موتور

بررسی کامیون کشنده فاو 460 تک محور سیبا موتور

تعیین قیمت قطعی و آغاز فروش در ایران

بررسی کامیون کشنده شاکمان Y3 ویرا دیزل

بررسی کامیون کشنده شاکمان Y3 ویرا دیزل

با قلب 12 لیتری کامینز