قیمت لوازم یدکی خودرو دیگنیتی

قیمت لوازم یدکی خودرو دیگنیتی را در ادامه این متن مشاهده می‌کنید. این قیمت‌ها، بدون احتساب مالیات بوده و قیمت مصوب بهمن موتور در شبکه خدمات پس از فروش است. همچنین با توجه به تنوع برند قطعات و درجه‌بندی کیفیت جنس قطعات، ممکن است با قیمت‌ کمتر یا حتی قیمت بیشتر نیز آنها را در بازار لوازم یدکی خودرو بیابید. همچنین قیمت لوازم یدکی سایر محصولات بهمن موتور را از لینک‌های زیر مشاهده کنید:

»» قیمت لوازم یدکی مزدا 3 جدید

»» قیمت لوازم یدکی بسترن B30

قیمت جلوپنجره دیگنیتی

در جدول زیر، قیمت جلوپنجره دیگنیتی بهمن موتور به همراه قیمت لوازم جلوپنجره، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
5509010-SF04 جلو پنجره 51,278,945

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت چراغ دیگنیتی

در جدول زیر، قیمت چراغ دیگنیتی بهمن موتور به همراه قیمت لوازم چراغ جلو، چراغ عقب، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
4108010-SF01 چراغ پلاک نمره 1,824,934
4133110-SF01 چراغ خطرعقب- چپ 78,167,090
4133120-SF01 چراغ خطرعقب- راست 78,167,090
4107010-SF02 چراغ رشته اي وسط درب پنجم 27,927,702
4133220-SF01 چراغ سپر عقب راست 12,983,585
4133210-SF01 چراغ مه شکن عقب روي سپر- چپ 12,983,585
4121020-SF03 مجموعه چراغ جلو- راست 190,386,359
4121010-SF03 مجموعه چراغ جلو-چپ 190,386,359

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت سپر دیگنیتی

در جدول زیر، قیمت سپر دیگنیتی بهمن موتور به همراه قیمت لوازم سپر جلو، سپر عقب، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
NXG-Rubber.Seal.Renovation.Eng اسپري ترميم کننده واشر لاستيکي 282,090
NXG-Belt.Dressing.Eng اسپري تسمه 359,023
NXG-All In One.200.Eng اسپري تميز کننده چند منظوره (200 ميلي ليتر) 315,061
NXG-All.in one.400.Eng اسپري تميز کننده چند منظوره (400 ميلي ليتر) 457,938
NXG-Seat.Belt.Lubricant.Eng اسپري روان کننده کمربند ايمني 271,099
2804018-SF01 پايه نگهدارنده سپر عقب - راست 1,361,638
2803017-SF01 پايه نگهدارنده سپر جلو - چپ 768,394
2803018-SF01 پايه نگهدارنده سپر جلو- راست 768,394
2804017-SF01 پايه نگهدارنده سپر عقب -چپ 1,361,638
4133220-SF01 چراغ سپر عقب راست 12,983,585
4133210-SF01 چراغ مه شکن عقب روي سپر- چپ 12,983,585
2804016-SF01 درپوش قلاب سپر عقب 683,644
2803021-SF01 زه تزئيني سپر جلو-چپ 2,384,279
2803022-SF01 زه تزئيني سپر جلو-راست 2,384,279
2803027-SF01 زه تزئيني مياني سپر جلو 3,915,416
2804048-SF01 زه مياني سپر عقب 9,017,320
2804031-SF01 زه نزئيني پايين سپر عقب 14,119,225

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت گلگیر دیگنیتی

در جدول زیر، قیمت گلگیر دیگنیتی جدید بهمن موتور به همراه قیمت لوازم گلگیر، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
5006015-SF01 قاب جانبي روي گلگير جلو- چپ 598,895
5006016-SF01 قاب جانبي روي گلگير جلو- راست 598,895
5500160-SF01 قاب هلالي بيروني گلگير جلو- چپ 4,084,914
5500260-SF01 قاب هلالي بيروني گلگير جلو-راست 4,084,914
5500460-SF01 قاب هلالي بيروني گلگير عقب - راست 4,423,911
5500360-SF01 قاب هلالي بيروني گلگيرعقب - چپ 4,423,911

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت درب دیگنیتی

در جدول زیر، قیمت درب دیگنیتی بهمن موتور به همراه قیمت لوازم درب جلو، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
4107010-SF02 چراغ رشته اي وسط درب پنجم 27,927,702
6101100-SF01D درب جلو- چپ 94,794,858
6101200-SF01D درب جلو -راست 94,794,858
6201100-SF01D درب عقب -چپ 87,099,627
6201200-SF01D درب عقب -راست 87,099,627
6102510-SF01 قاب پائين درب جلو - چپ 10,633,206
6102520-SF01 قاب پائين درب جلو - راست 10,633,206
6202520-SF01 قاب پائين درب عقب - راست 7,147,187
8402240-SE01 قفل درب موتور 4,593,410
8402010-SF01 لولاي درب موتور چپ 2,977,524
8402020-SF01 لولاي درب موتور راست 2,977,524
6301100-SF01D مجموعه درب پنجم 115,897,421
3791000-SF07 مجموعه دو عدد ريموت و مغزي قفل درب 25,830,190

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت ترمز دیگنیتی

در جدول زیر، قیمت ترمز دیگنیتی بهمن موتور به همراه قیمت لوازم ترمز، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
3501101-SA01 ديسک ترمز چرخ جلو 8,956,692
B250 43 DOT4 D روغن ترمز آبي DOT4 252,062
3774080-SF01 فشنگي ترمز 934,595
3501500-SC01 مجموعه لنت ترمز جلو 8,707,792
3502500-FQ02 مجموعه لنت ترمز عقب 6,179,834

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت رادیاتور دیگنیتی

در جدول زیر، قیمت رادیاتور دیگنیتی بهمن موتور به همراه قیمت لوازم رادیاتور، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
1303020-SF01 شيلنگ خروجي رادياتور 2,074,025
1303010-SF01 شيلنگ ورودي رادياتور 2,233,566

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت پمپ بنزین دیگنیتی

در جدول زیر، قیمت پمپ بنزین دیگنیتی بهمن موتور به همراه قیمت لوازم پمپ بنزین، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
1106100-SA02 پمپ بنزين 15,997,275

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت کولر دیگنیتی

در جدول زیر، قیمت کولر دیگنیتی بهمن موتور به همراه قیمت لوازم کولر، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
1119100-SF01 خنک کننده هواي موتور(اينترکولر) 26,018,744

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت لنت دیگنیتی

در جدول زیر، قیمت لنت دیگنیتی بهمن موتور به همراه قیمت لوازم لنت، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
3501500-SC01 مجموعه لنت ترمز جلو 8,707,792
3502500-FQ02 مجموعه لنت ترمز عقب 6,179,834

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : باما