جدول سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه

بعد از آنکه ماده 8 قانون هوای پاک توسط دیوان عدالت اداری در سال 1399 ابطال شد، معیاری برای تعیین سن فرسودگی خودروها نبود تا اینکه هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان محیط زیست، آئیین‌نامه جدید سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه را در خردادماه 1400 به تصویب رساند. 

براساس این قانون جدید، عبارت «سن فرسودگی» تغییر کرده و به عبارت جدید «شاخص سن مرز فرسودگی» تبدیل شده است. ضمن اینکه خودروها از این به بعد، موظف هستند که وقتی به سن مرز فرسودکی می‌رسند، سالانه و به تعداد مشخصی، برای دریافت معاینه فنی، اقدام کنند.

بنابراین اگر موفق به گرفتن معاینه فنی شدند، همچنان امکان تردد را خواهند داشت حتی اگر در مرز سن فرسودگی باشند. سن فرسودگی انواع خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت‌ها را در ادامه این متن بخوانید.

سن فرسودگی خودرو شخصی

شاخص فرسودگی انواع خودروهای شخصی، اعم از خودرو سواری، خودرو استیشن و خودروهای سواری کار، طبق قانون مصوب سال 1400 مطابق جدول زیر خواهد بود:

خودرو شخصی 15 سال
تعداد مراجعه به معاینه فنی 2 مرتبه در سال
زمان مراجعه به معاینه فنی هر 6 ماه یکبار

1- اگر خودروهای شخصی، 5 سال پس از گذشتن از مرز سن فرسودگی، همچنان سالم و فعال باشند، باید 3 مرتبه در سال، برای معاینه فنی اقدام کنند. به عبارت بهتر، خودروهای شخصی که 20 سال از تاریخ تولید آنها گذشته باشد، باید سالیانه 3 مرتبه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.

2- تردد انواع خودرو کاربراتوری در محدوده طرح کاهش آلایندگی هوا (LEZ) در کلانشهرها، از ابتدای سال 1401 ممنوع بوده و جریمه 200 هزارتومانی دارد.

سن فرسودگی تاکسی

شاخص فرسودگی انواع خودروهای عمومی، اعم از تاکسی سواری، ون، سواری کار بنزینی، پایه‌گازسوز، دوگانه‌سوز، و برقی، طبق قانون مصوب سال 1400 مطابق جدول زیر خواهد بود:

تاکسی سواری و ون 8 سال
تعداد مراجعه به معاینه فنی 4 مرتبه در سال
زمان مراجعه به معاینه فنی هر 3 ماه یکبار
 ‌ 
سواری کار بنزینی و دوگانه 10 سال
سواری کار پایه گازسوز و برقی 14 سال
تعداد مراجعه به معاینه فنی 3 مرتبه در سال
زمان مراجعه به معاینه فنی هر 4 ماه یکبار

1- طبق قانون، تغییر پلاک انواع وسایل نقلیه پلاک عمومی به پلاک شخصی، به دلیل کارکرد بالاتر و افت عملکرد آنها، ممنوع است.

2- در صورت بازسازی اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی درون‌شهری (براساس قوانین وزارت شمت و سازمان محیط زیست)، به مدت «پنج سال» به سن فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

3- تاکسی‌های بنزینی، پایه‌گازسوز و دوگانه سوز، در صورت تعویض کاتالیست اگزوز، به مدت «دو سال» به سن فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

4- تردد انواع تاکسی (بنزینی و دوگانه‌سوز) با سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری، در شهرهایی که اولویت آلایندگی دارند، از ابتدای سال 1401 ممنوع است.

سن فرسودگی خودرو دولتی

شاخص فرسودگی انواع سواری دولتی، طبق قانون مصوب سال 1400 مطابق جدول زیر خواهد بود:

تاکسی سواری و ون 13 سال
تعداد مراجعه به معاینه فنی 3 مرتبه در سال
زمان مراجعه به معاینه فنی هر 4 ماه یکبار

سن فرسودگی وانت

شاخص فرسودگی انواع خودرو وانت‌بار بنزینی، پایه‌گازسوز، دوگانه‌سوز و دیزلی، طبق قانون مصوب سال 1400 مطابق جدول زیر خواهد بود:

وانت بنزینی و پایه گازسوز 14 سال
وانت دوگانه سوز و دیزلی 13 سال
تعداد مراجعه به معاینه فنی 3 مرتبه در سال
زمان مراجعه به معاینه فنی هر 4 ماه یکبار

طبق قانون هوای پاک، کلیه خودروهای دیزلی، در صورت نصب فیلتر دوده استاندارد (حداقل یکسال قبل از رسیدن به سن فرسودگی)، به مدت «دو سال» به سن فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

سن فرسودگی اتوبوس درون شهری

شاخص فرسودگی انواع اتوبوس درون شهری دیزلی، پایه‌گازسوز و برقی (منوط به بازسازی با رعایت قوانین)، طبق قانون مصوب سال 1400 مطابق جدول زیر خواهد بود:

اتوبوس دیزلی و پایه گازسوز 10 سال
تعداد مراجعه به معاینه فنی 4 مرتبه در سال
زمان مراجعه به معاینه فنی هر 3 ماه یکبار
 ‌ 
اتوبوس برقی 20 سال
تعداد مراجعه به معاینه فنی 3 مرتبه در سال
زمان مراجعه به معاینه فنی هر 4 ماه یکبار

طبق قانون هوای پاک، کلیه خودروهای دیزلی، در صورت نصب فیلتر دوده استاندارد (حداقل یکسال قبل از رسیدن به سن فرسودگی)، به مدت «دو سال» به سن فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

سن فرسودگی اتوبوس برون شهری

شاخص فرسودگی انواع اتوبوس برون شهری و همچنین انواع کشنده، طبق قانون مصوب سال 1400 مطابق جدول زیر خواهد بود:

اتوبوس و کشنده 10 سال
تعداد مراجعه به معاینه فنی 3 مرتبه در سال
زمان مراجعه به معاینه فنی هر 4 ماه یکبار

طبق قانون هوای پاک، کلیه خودروهای دیزلی، در صورت نصب فیلتر دوده استاندارد (حداقل یکسال قبل از رسیدن به سن فرسودگی)، به مدت «دو سال» به سن فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

سن فرسودگی مینی بوس

شاخص فرسودگی انواع مینی‌بوس و میدل‌باس درون شهری و برون‌شهری دیزلی، پایه‌گازسوز و برقی، طبق قانون مصوب سال 1400 مطابق جدول زیر خواهد بود:

مینی بوس دیزلی 8 سال
مینی بوس پایه گازسوز 10 سال
مینی بوس برقی 20 سال
تعداد مراجعه به معاینه فنی 3 مرتبه در سال
زمان مراجعه به معاینه فنی هر 4 ماه یکبار

طبق قانون هوای پاک، کلیه خودروهای دیزلی، در صورت نصب فیلتر دوده استاندارد (حداقل یکسال قبل از رسیدن به سن فرسودگی)، به مدت «دو سال» به سن فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

سن فرسودگی کامیون و کامیونت

شاخص فرسودگی انواع کامیون و کامیونت، طبق قانون مصوب سال 1400 مطابق جدول زیر خواهد بود:

کامیون و کامیونت 16 سال
تعداد مراجعه به معاینه فنی 3 مرتبه در سال
زمان مراجعه به معاینه فنی هر 4 ماه یکبار

طبق قانون هوای پاک، کلیه خودروهای دیزلی، در صورت نصب فیلتر دوده استاندارد (حداقل یکسال قبل از رسیدن به سن فرسودگی)، به مدت «دو سال» به سن فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

سن فرسودگی موتورسیکلت 

شاخص فرسودگی انواع موتورسیکلت بنزینی انژکتوری، بنزینی کاربراتوری و برقی، طبق قانون مصوب سال 1400 مطابق جدول زیر خواهد بود:

موتور کاربراتوری 5 سال
موتور انژکتوری 6 سال
موتور برقی 12 سال
تعداد مراجعه به معاینه فنی 2 مرتبه در سال
زمان مراجعه به معاینه فنی هر 6 ماه یکبار

همچنین تردد انواع موتورسیکلت بنزینی که سیستم سوخترسانی کاربراتوری دارند، در شهرهایی با اولویت آلایندگی، از ابتدای سال 1401 ممنوع است.

سن فرسودگی وسایل هیبریدی

طبق قانون هوای پاک، انواع وسایل نقلیه هیبریدی، اعم از موتورسیکلت، خودرو سبک، خودرو نیمه‌سنگین و سنگین، سن فرسودگی براساس پیشرانه احتراقی آنها تعیین شده و نسبت به سایر وسایل نقلیه‌ای که فقط پیشرانه احتراقی دارند، 2 سال به سن آنها اضافه خواهد شد.

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : باما

3 دیدگاه

kave(1022 روز پیش)

واسه شروع مردم یه مدل ماشین رو تحریم کنن و نخرن به نظرم خوب باشه . من نظرم با پژو جی ال ایکس ه. تا شاید این بازار انحصاری مسخره خودرو از بین بره و به بازار جهانی بپیونده

مرتضی هستم! (1022 روز پیش)

الان شرایط جوری شده که ظرفیت فروشای سال آینده، درحال تکمیل شدنه. دیگه نخریدن جوابگو نیس. راه حلش بنظرم چیز دیگه ایه!

kave(1022 روز پیش)

ادم خندش میگیره اخبار خودرویی کشور رو میبینه